Baranyi Barnabás lelkipásztori avató és egyben beiktató istentiszteletének hangulata pontosan olyan volt, mint ő maga: színes, zenés, felemelő, megérintő.

Szeptember 23-án a délutáni istentiszteleten Varga László Ottó, a Magyarországi Baptista Egyház főtitkára igehirdetésében hangsúlyozta: van, hogy Isten beváltja azokat az ígéreteket, amiket azoknak készített, akik átadták neki az életüket, szolgálatukat, nehézségeiket és örömeiket: „Ezek által drága és hatalmas ígéreteket kaptunk, hogy általuk isteni természet részeseivé legyetek, és megmeneküljetek attól a pusztulástól, amelyet a kívánság okoz a világban.” (2Pt 1,4) Kiemelte, Isten nem vár tökéletességet vagy tökéletes megoldásokat tőlünk, csupán azt, hogy a tőlünk telhető legjobbat, legminőségibbet nyújtsuk: hogy teljes igyekezettel törekedjünk az igaz emberségre, ismeretre, önuralomra, állhatatosságra, kegyességre, testvéri szeretetre és minden ember iránti szeretetre (2Pt 1,5–7). Isten nem ígér keveset cserébe: megőriz bennünket, megajándékoz mindennel, ami az élethez szükséges, isteni természetet ad, gyümölcsöző lesz az életünk, nem fogunk elbukni, és az örök üdvösségre vezet bennünket. 

A nagyon gazdag és bátorító üzenet után Barnabást és az Élő Remény Baptista Gyülekezet tagjait kérdezte, hogy vállalják-e a lelkipásztorrá avatással és beiktatással járó kötelezettségeket, feladatokat. Mivel a gyülekezet teljes egyetértésben, egybehangzóan vállalta ezeket a kötelezettségeket, sor kerülhetett a kézrátételes imádságra: Varga László Ottó főtitkár, dr. Mészáros Kálmán, a Baptista Teológiai Akadémia rektora, Bacsó Benjámin, az Élő Remény Baptista Gyülekezetek lelkipásztora, Baranyi László Zsolt, Barnabás édesapja, baptista lelkipásztor és Boros Dávid, a Budapesti Baptista Missziókerület elnöke együtt imádkoztak Barnabásért és lelkipásztori szolgálatáért.

Az imádság után Barnabás megosztotta gondolatait, bemutatta azt az utat, amit eddig bejárt fizikai és szellemi értelemben, majd az elhangzottak összefoglalására előadta új dalát, melyet kifejezetten erre az alkalomra írt.

Ezután következtek a köszöntések: a család részéről Baranyi László Zsolt és Baranyi Ivett, illetve egy zenésztárs köszöntése, a gyülekezet részéről Csernus Zoltán gyülekezetvezető, a Baptista Tevékeny Szeretet Misszió részéről Mile Ferenc elnök köszöntése, ezután dr. Pásztor László, Erdőkertes polgármestere vette át a szót, a Baptista Teológiai Akadémia részéről pedig dr. Mészáros Kálmán rektor állt a mikrofon mögé.

Meghallgathattuk Bacsóné Bandor Barbara gondolatait a lelkipásztor-feleségek életével kapcsolatban, ezzel is bátorítva Barnabás feleségét, Ivettet. 

A missziókerület részéről Boros Dávid, majd Novotny Dániel veresegyházi evangélikus lelkész és a jelen lévő összes – szám szerint tíz – baptista lelkipásztor zárták a köszöntések gazdag sorát.

Dr. Mészáros Kálmán záróimádsága tett pontot a délutáni ünnepség formális szakaszára, mely kötetlen beszélgetésekkel és szeretetvendégséggel folytatódott az imaház alagsorában.

Ezúton kérjük Barnabás és családja életére, szolgálatukra mi is Isten bőséges áldását és mindenkori vezetését.


Elindult egyházunk hírlevele, melyben tájékoztatást adunk aktuális híreinkről, eseményeinkről. Iratkozzon fel ön is!


Köszönjük!

Köszönjük mindenkinek, aki idén a baptisták társadalmi szolgálatát támogatta adója 1+1%-ával!