fbpx

Napi áhítat

Letöltés a Google Play-ből

Csak az egyik

2019 - Áhitat, 2019. december 10. kedd
A hét témája: A Messiás el fog jönni

Lk 17,20–37

Az Úr Jézus amikor visszatér, csak az övéit fogja magával vinni.

„Amikor a farizeusok megkérdezték tőle, hogy mikor jön el az Isten országa, így válaszolt nekik: Az Isten országa nem úgy jön el, hogy az ember azt előre kiszámíthatná. Azt sem mondhatják: Íme, itt, vagy íme, ott van! Mert az Isten országa közöttetek van!
A tanítványoknak pedig ezt mondta: Jönnek majd napok, amikor szeretnétek akár egyetlenegyet is látni az Emberfiának napjai közül, de nem láttok. Ha ezt mondják majd nektek: Íme, ott, vagy íme, itt van – ne menjetek oda, és ne fussatok utána! Mert ahogyan a villám az egész égbolton egyszerre villan fel és fénylik, úgy jön el az Emberfia is az ő napján. Előbb azonban még sokat kell szenvednie és megvettetnie ettől a nemzedéktől. És amint Noé napjaiban történt, úgy lesz az Emberfia napjaiban is: ettek, ittak, házasodtak, férjhez mentek, egészen addig a napig, amíg Noé be nem ment a bárkába. Azután jött az özönvíz, és elpusztított mindenkit. Éppen úgy lesz, mint ahogy Lót napjaiban történt: ettek, ittak, adtak, vettek, ültettek, építettek; de amely napon Lót kiment Sodomából, tűz és kénkő esett az égből, és elpusztított mindenkit. Ugyanígy lesz azon a napon is, amelyen az Emberfia megjelenik. Aki azon a napon a háztetőn lesz, a holmija pedig a házban, ne jöjjön le, hogy elvigye, és aki a mezőn lesz, az se forduljon vissza! Emlékezzetek Lót feleségére! Aki meg akarja tartani az életét, elveszti, aki pedig elveszti, megtartja azt. Mondom nektek: azon az éjszakán ketten lesznek egy ágyban, az egyik felvétetik, a másik pedig otthagyatik. Két asszony őröl együtt, az egyik felvétetik, a másik pedig otthagyatik. Ketten lesznek a mezőn, az egyik felvétetik, a másik otthagyatik. Azok pedig ezt kérdezték tőle: Hol, Uram? Ő pedig így felelt: Ahol a tetem, oda gyűlnek a saskeselyűk is.”

Gondolatok az igéről

Az is szomorú, ha szeretteink vagy barátaink eljutnak egy szép helyre, és nekünk le kell maradnunk valamiért. Itt sokkal többről van szó. A ma reggeli igénkben arra kapunk figyelmeztetést, hogy nagy meglepetések lesznek az Úr Jézus visszajövetelekor. Azt látjuk, hogy a föld egyik felén éjszaka lesz, és lesz olyan, hogy házastársak vagy testvérek, akik egy ágyban alszanak, elválasztódnak. Másik részén a földnek nappal van, a malomban őrölnek, vagy a mezőn dolgoznak, közeli barátok vagy éppen munkatársak, „az egyik felvétetik, a másik pedig otthagyatik”.
Lesz elragadtatás, és ezt a Thesszalonikai első levél 4. rész 17. verse is alátámasztja: „azután mi, akik élünk és megmaradunk, velük együtt elragadtatunk felhőkön az Úr fogadására a levegőbe, és így mindenkor az Úrral leszünk.” De kit fog magával vinni az Úr? Aki elveszti az ő életét Jézusért, lemond a saját akaratáról, igazságáról, hogy megkapja a Krisztus igazságát és az általa kínált életet. Az nem e földiekkel törődik, sem az elragadtatáskor, sem előtte, hanem az odafelvalókkal inkább. „Emlékezzetek Lót feleségére!” Ha most Jézus uralkodik benned, akkor részed lesz az ő országában. Ha a magad ura vagy, teszed, amit akarsz, akkor kimaradsz belőle. Te melyik vagy a kettő közül?

(Kelemen Sándor)

Napi áhítat e-mailben is.

Iratkozz fel, hogy naponta elcsendesedhess áhítatban!
Milyen nap van ma?
Ennek az ellenőrzésnek az a célja, hogy megbizonyosodjunk arról, hogy Ön egy valós személy, és nem egy program.
A www.baptist.hu weboldalon elhelyezett adatkezelési tájékoztató tartalmát megismertem. Hozzájárulok ahhoz, hogy az általam megadott személyes adatokat az adatkezelő a tájékoztatóban foglaltak szerint kezelje.

Az Áhítat a Magyarországi Baptista Egyház tulajdona. Minden jog fenntartva.

A bibliai szakaszokhoz a 2014-ben kiadott revideált új fordítás szolgált alapul.

Az Áhítat könyv formájában megvásárolható a Baptista Könyvesboltban (1068 Budapest, Benczúr u. 31.).