Napi áhítat

Megáldott minket

2021 - Áhítat, 2021. április 18. vasárnap
A hét témája: Áldás

Ef 1,1–14

Minden lelki áldás a rendelkezésedre áll. Ha mást akarsz, ezek nem lesznek a tieid.

Pál, Isten akaratából Jézus Krisztus apostola az Efezusban élő és Krisztus Jézusban hívő szenteknek: kegyelem nektek és békesség Istentől, a mi Atyánktól és az Úr Jézus Krisztustól. Áldott az Isten, a mi Urunk Jézus Krisztus Atyja, aki megáldott minket mennyei világának minden lelki áldásával Krisztusban. Mert őbenne kiválasztott minket magának már a világ teremtése előtt, hogy szentek és feddhetetlenek legyünk előtte szeretetben. Előre el is határozta, hogy fiaivá fogad minket Jézus Krisztus által, akarata és tetszése szerint, hogy magasztaljuk dicsőséges kegyelmét, amellyel megajándékozott minket szeretett Fiában. Őbenne van – az ő vére által – a mi megváltásunk, bűneink bocsánata is; kegyelmének gazdagsága szerint, amelyet kiárasztott ránk teljes bölcsességgel és értelemmel. Mert úgy tetszett neki, hogy megismertesse velünk az ő akaratának titkát, amelyet kijelentett őbenne az idők teljességének arról a rendjéről, hogy Krisztusban egybefoglal mindeneket, azt is, ami a mennyben, és azt is, ami a földön van. Őbenne lettünk örököseivé is, mivel eleve elrendeltettünk erre annak kijelentett végzése szerint, aki mindent saját akarata és elhatározása szerint cselekszik; hogy dicsőségének magasztalására legyünk, mint akik előre reménykedünk Krisztusban. Őbenne pedig titeket is, akik hallottátok az igazság igéjét, üdvösségetek evangéliumát, és hívőkké lettetek, eljegyzett pecsétjével, a megígért Szentlélekkel, örökségünk zálogával, hogy megváltsa tulajdon népét az ő dicsőségének magasztalására.

Gondolatok az igéről

A héten az áldásról lesz szó. Édesanyám gyakran megkérdi tőlem, hogy mi is az áldás. Amilyen egyszerű ez a kérdés, annyira nehéz válaszolni rá. A héten erre a kérdésre keressük a választ. Isten megáldott minket minden lelki áldással (1,3). Az Efezusi levél eleje a lelki áldásokra emlékezteti olvasóit, csak utána tér rá a keresztény élet gyakorlati kérdéseire. Épp ezért az első fontos tényező az áldással kapcsolatban, hogy az főleg lelki. Mindenki el tudja mondani, hogy a megfelelő anyagi forrásokkal rendelkezés, a testi és mentális egészség, a békés családi élet áldás az ember számára. Gyakran néha még a hitetlenek is elismerik ezt. Pál itt arról ír, hogy minden lelki áldás a miénk. Melyek azok? Elsőként az istenfiúságunk, ami szent, feddhetetlen és szeretetteljes élettel ajándékoz meg bennünket. Második a megváltottságunk bűneink bocsánata által, és hogy az isteni bölcsesség és értelem kegyelmet ad számunkra. Míg a harmadik, hogy Isten örökösei vagyunk, amit a Szent lélek pecsétje igazol, és az ő jelenlétének záloga, hogy Krisztusban maradunk. Ezeknek az áldásoknak az értékét igazán akkor érzékeljük, ha hiányoznak az életünkből. Kérj ma Istentől lelki áldásokat, ne csak testieket!

Imaáhítat

Adjunk hálát az Úrnak, mert mennyei közegének áldásait nem korlátozza önmagára, hanem megosztja velünk! (Jn 6,31)

Vas FerencNapi áhítat e-mailben is.

Iratkozz fel, hogy naponta elcsendesedhess áhítatban!
Milyen nap van ma?
Ennek az ellenőrzésnek az a célja, hogy megbizonyosodjunk arról, hogy Ön egy valós személy, és nem egy program.
A www.baptist.hu weboldalon elhelyezett adatkezelési tájékoztató tartalmát megismertem. Hozzájárulok ahhoz, hogy az általam megadott személyes adatokat az adatkezelő a tájékoztatóban foglaltak szerint kezelje.