Napi áhítat

Jákob látta a földi uralkodót

2022 - Áhítat, 2022. november 29. kedd
A hét témája: Csillag Jákobból

1Móz 47,1–12

Isten embere hiába kisebb sok uralkodónál, de áldása a nála nagyobbat is éltetheti.

József elment, és hírt vitt a fáraónak. Ezt mondta: Apám és testvéreim megérkeztek Kánaán földjéről juhaikkal, marháikkal és mindenükkel, amijük csak van, és már Gósen földjén vannak. Maga mellé vett ötöt a testvérei közül, és odaállította őket a fáraó elé. A fáraó ezt kérdezte a testvérektől: Mi a foglalkozásotok? Ők így feleltek a fáraónak: Juhpásztorok a te szolgáid, mi is, meg atyáink is azok voltak. Majd ezt mondták a fáraónak: Jövevényként jöttünk erre a földre, mert szolgáid juhainak nincs legelője, olyan súlyos az éhínség Kánaán földjén. Hadd telepedjenek le szolgáid Gósen földjén! A fáraó ezt mondta Józsefnek: Apád és testvéreid idejöttek hozzád. Előtted van Egyiptom országa. Az ország legjobb részén telepítsd le apádat és testvéreidet, telepedjenek le Gósen földjén! Ha pedig tudod, hogy vannak közöttük rátermett emberek, tedd azokat jószágaim felügyelőivé! József apját, Jákóbot is bevezette, és odaállította a fáraó elé. Jákób áldást mondott a fáraóra. A fáraó megkérdezte Jákóbtól: Hány éves vagy? Jákób azt felelte a fáraónak: Vándorlásom éveinek a száma százharminc esztendő. Életem rövid volt, tele rossz napokkal. Nem értem el atyáim vándorlása éveinek a számát. Majd áldást mondott Jákób a fáraóra, és eltávozott a fáraó elől. Így telepítette le József apját és testvéreit, és adott nekik birtokot Egyiptomban, az ország legjobb részén, Ramszesz földjén, ahogyan megparancsolta a fáraó. És ellátta József kenyérrel az apját, testvéreit és apja egész háza népét családostul.

Gondolatok az igéről

Egyiptom fontos állomása az Ábrahám leszármazottaiból majdan néppé növekvő család sorsa. Ennek egyik figyelemreméltó mozzanata, amikor József apja, Jákob megáldja az Isten gondviselésének eszközét jelentő fáraót. Ezúttal Jákob Csillagának – akiről heti sorozatunkban elmélkedünk – földi történeti előzményeibe pillanthatunk be. A múlt és a jövőbe mutató perspektíva találkozik, amikor Jákob ősatya és a család megmenekülését szolgáló fáraó találkozik e szent pillanatban. Az áldás mint Isten gondviselő kegyelmének, megmentő tervének megnyilvánulása jelenik meg. Jelzi, hogy Isten terve van kibontakozóban. Tanulságos és áldásos visszatekinteni arra a tekervényes útra, amely a világ Világosságának eljöveteléhez vezetett. Láttatja, hogy Isten az ő áldásával benne volt a legapróbb részletekben is. Szánj ma időt és figyelmet arra, hogy felelevenítsd sorsod alakulásának legkisebb mozzanatait is! Lásd meg, hogy Isten nemcsak a nagy horderejű lépésekben, változásokban mutatja meg gondviselő szeretetét, hanem jelentéktelennek tűnő történésekben is! Adj hálát az áldásaiért, amelyek talán csak idővel nyertek értelmet!

Dr. Várady EndreNapi áhítat e-mailben is.

Iratkozz fel, hogy naponta elcsendesedhess áhítatban!
Milyen nap van ma?
Ennek az ellenőrzésnek az a célja, hogy megbizonyosodjunk arról, hogy Ön egy valós személy, és nem egy program.
A www.baptist.hu weboldalon elhelyezett adatkezelési tájékoztató tartalmát megismertem. Hozzájárulok ahhoz, hogy az általam megadott személyes adatokat az adatkezelő a tájékoztatóban foglaltak szerint kezelje.
X