Napi áhítat

Isten lelke egy emberben: István

2020 - Áhitat, 2020. június 1. hétfő
A hét témája: A fiúság ajándéka

ApCsel 6,5–15

Akkor és ott Isten Istvánt használta. Itt és most ma élő tanítványait, bennünket szeretne.

„Tetszett ez a beszéd az egész gyülekezetnek, és kiválasztották Istvánt, aki hittel és Szentlélekkel teljes férfi volt, valamint Fülöpöt, Prokhoroszt, Nikánórt, Timónt, Parmenászt és Nikolaoszt, az antiókhiai prozelitát, az apostolok elé állították őket, és miután imádkoztak, rájuk tették kezüket. Az Isten igéje pedig terjedt, és nagyon megnövekedett a tanítványok száma Jeruzsálemben, sőt igen sok pap is engedelmeskedett a hitnek. István pedig – kegyelemmel és erővel telve – nagy csodákat és jeleket tett a nép között. Megjelentek azonban néhányan a szabadosok, a ciréneiek és az alexandriaiak zsinagógájából, valamint néhányan a kilikiaiak és ázsiaiak közül, és vitatkoztak Istvánnal; de nem tudtak szembeszállni azzal a bölcsességgel és Lélekkel, amellyel beszélt. Ekkor felbujtottak némelyeket, akik ezt mondták: Hallottuk, amikor káromolta Mózest és az Istent. A népet, a véneket és az írástudókat is fellázították. Rárontottak, elfogták őt, és a nagytanács elé hurcolták. Hamis tanúkat is állítottak, akik ezt mondták: Ez az ember állandóan e szent hely és a törvény ellen beszél. Hallottuk is, amikor azt mondta, hogy az a názáreti Jézus lerombolja ezt a helyet, és megváltoztatja azokat a szokásokat, amelyeket Mózes hagyott ránk. Ekkor a nagytanácsban ülők mind rátekintettek, és látták, hogy az arca olyan, mint egy angyalé. ”

Gondolatok az igéről

Egy hittel és Szentlélekkel teljes férfi. Kegyelemmel telve, erővel telve jeleket és nagy csodákat tesz. Isten igéje hatékonyan és erőteljesen terjed, egyre többen lesznek hívőkké. Mindez elkerülhetetlenül aktivizálja az ellenállást is. Vitákat generáló emberek, felbujtók, lázítók, hamis tanúk állnak elő. Ugyanaz a Lélek böl­csességet ad, megma­gyarázhatatlan, legyőzhetetlen bölcsességet. És természetfeletti gyü­mölcsöt terem a tárgyaláson, a nagytanács előtt is. A férfi arcán nem a vita hevéből származó indulatok vagy a jó eséllyel előtte álló megpróbáltatások miatti félelem látszik. Mindenki látja, hogy békessége van: „az arca olyan, mint egy angyalé.” (15. v.) Mekkora dolgokra képes Isten egyetlen ember által, aki kiszolgáltatja magát neki!
Mert István nemcsak hittel és Szentlélekkel, de kegyelemmel teljes is volt. Saját céljai helyett Isten céljaiért élt. Saját erején és képességein túl Isten kegyelmére támaszkodott. A jó időkben és a nehézségek között is. Nem csak az igével vagy a csodatevésben szolgált, az asztalok körül is kiválóan helytállt. Alázatos, enge­delmes tanítvány volt, alkalmas eszköz arra, hogy Isten rendkívüli ereje is testet ölthessen benne. Akkor és ott Istvánt használta. Itt és most ma élő tanítványait, bennünket szeretne.
Mekkora teret adsz a Léleknek az életedben? Mikor és mire használhat az Isten?

Imaáhítat

Magasztaljuk Urunkat, mert féltő szeretettel viseltetik üldözést szenvedő gyermekei iránt! (Zak 2,12)

(Révész Szilvia)

Napi áhítat e-mailben is.

Iratkozz fel, hogy naponta elcsendesedhess áhítatban!
Milyen nap van ma?
Ennek az ellenőrzésnek az a célja, hogy megbizonyosodjunk arról, hogy Ön egy valós személy, és nem egy program.
A www.baptist.hu weboldalon elhelyezett adatkezelési tájékoztató tartalmát megismertem. Hozzájárulok ahhoz, hogy az általam megadott személyes adatokat az adatkezelő a tájékoztatóban foglaltak szerint kezelje.

Az Áhítat a Magyarországi Baptista Egyház tulajdona. Minden jog fenntartva.

A bibliai szakaszokhoz a 2014-ben kiadott revideált új fordítás szolgált alapul.

Az Áhítat könyv formájában megvásárolható a Baptista Könyvesboltban (1068 Budapest, Benczúr u. 31.).