Napi áhítat

Közbenjárás

2023 - Áhítat, 2023. március 24. péntek
A hét témája: János evangéliuma

Jn 17,20–26

Micsoda megtiszteltetés, hogy a mi szavunkra hisznek Jézusban mások! Ez nem feladat, hanem kiváltság!

De nem értük könyörgök csupán, hanem azokért is, akik az ő szavukra hisznek énbennem; hogy mindnyájan egyek legyenek, ahogyan te, Atyám, énbennem, és én tebenned, hogy ők is bennünk legyenek, hogy elhiggye a világ, hogy te küldtél el engem. Én azt a dicsőséget, amelyet nekem adtál, nekik adtam, hogy egyek legyenek, ahogy mi egyek vagyunk: én őbennük és te énbennem, hogy teljesen eggyé legyenek, hogy felismerje a világ, hogy te küldtél el engem, és úgy szeretted őket, ahogyan engem szerettél. Atyám, azt akarom, hogy akiket nekem adtál, azok is ott legyenek velem, ahol én vagyok, hogy lássák az én dicsőségemet, amelyet nekem adtál, mert szerettél engem már a világ kezdete előtt. Igazságos Atyám, a világ nem ismert meg téged, de én megismertelek, és ők is felismerték, hogy te küldtél el engem. És megismertettem velük a te nevedet, és ezután is megismertetem, hogy az a szeretet, amellyel engem szerettél, bennük legyen, és én is őbennük.

Gondolatok az igéről

Jézus Krisztus a napjainkban élő követőiért kezd el imádkozni, vagyis jobban mondva a minden időben jelen lévő gyülekezetekért. Imádkozott előzőleg azért, hogy az Atya tartsa meg a követőit, most pedig közbenjár az egységükért. Fontosnak tartja azt, hogy a tanítványai minden korban megtapasztalják azt a lelki egységet, amely ő és az Atya között található meg. Tanítványai gyakran az önzés, a versengés és a széthúzás lelkületével szóltak, ez bizonyára minden alkalommal bántotta a Megváltó szívét. Mit érezhet ő, amikor látja a mai gyülekezetek állapotát, a hívő emberek egységét? Thomas Brooks puritán prédikátor ezt írta: „A viszálykodásnak és a megosztottságnak nem a keresztényeket kellene jellemeznie. Az nem csoda, ha a farkasok támadják a bárányokat, de ha az egyik bárány támadja a másikat, az természetellenes és szörnyű.” Mi az, ami összekötheti a hívő embert másik hívő társával? Nem más, mint Jézus Krisztus személye. Ennek érdekében járjunk mi is közben az Atyánál a gyülekezeteinkben levő egység meglétéért! E közbenjárás mellett pedig legyünk eszközök abban, hogy azt inkább munkáljuk, mintsem akadályozzuk!

János Csaba (Erdély)Napi áhítat e-mailben is.

Iratkozz fel, hogy naponta elcsendesedhess áhítatban!
Milyen nap van ma?
Ennek az ellenőrzésnek az a célja, hogy megbizonyosodjunk arról, hogy Ön egy valós személy, és nem egy program.
A www.baptist.hu weboldalon elhelyezett adatkezelési tájékoztató tartalmát megismertem. Hozzájárulok ahhoz, hogy az általam megadott személyes adatokat az adatkezelő a tájékoztatóban foglaltak szerint kezelje.
Iratkozzon fel hírlevelünkre!
X