Napi áhítat

Hét csillag a jobb kezében

2022 - Áhítat, 2022. december 5. hétfő
A hét témája: Hajnalcsillag mindenkinek

Jel 1,12–20

Jézus Krisztus mindenható, ezt jelzi a kezében tartott hét csillag. Mostantól övé minden hatalom mennyen és földön.

Megfordultam, hogy lássam, milyen hang szólt hozzám, és amikor megfordultam, hét arany gyertyatartót láttam, és a gyertyatartók között az Emberfiához hasonlót: hosszú palástba volt öltözve, mellén aranyövvel körülövezve; feje és haja fehér volt, mint a hófehér gyapjú, szeme, mint a tűz lángja; lába hasonló volt a kemencében izzó aranyérchez; hangja olyan, mint a nagy vizek zúgása; jobb kezében hét csillagot tartott, szájából kétélű éles kard jött ki, és tekintete olyan volt, mint amikor a nap teljes erejével ragyog. Amikor megláttam, lába elé estem, mint egy halott, ő rám tette jobbját, és így szólt: Ne félj! Én vagyok az első és az utolsó és az élő: halott voltam, de íme, élek örökkön-örökké, és nálam vannak a halál és a pokol kulcsai. Írd meg tehát mindazt, amit láttál, ami van, és ami ezek után történik majd, a hét csillag titkát, amelyet jobb kezemben láttál, és a hét arany gyertyatartót: a hét csillag a hét gyülekezet angyala, a hét gyertyatartó pedig a hét gyülekezet.

Gondolatok az igéről

A Jelenések könyvét olvasva különleges képek jelennek meg előttünk, amit a mai gondolkodással nehéz megérteni, vagy nem is lehet. A könyvben többféle műfaj jegyeit fedezhetjük fel, így tartalmaz levelet, próféciát, drámát és apokaliptikát (fátyol fellebbentése valamiről). Ez utóbbi műfaj három évszázadig virágzott, János levelével egyidőben záródott le. Az első század végén a római császár, Domitianus üldözte a keresztényeket, mivel nem akarták őt istenként tisztelni. Így került az idős János apostol száműzetésbe, Patmosz szigetére. A gyülekezetek is nehéz helyzetbe kerültek, és sokan az életükkel fizettek a hitükért, így váltak mártírokká. János apostolnak maga a megdicsőült Úr Jézus mondja el az üzenetét. Jézus látja a gyülekezetek sorsát, tud a helyzetükről, az üldözésekről. Mégis azt mondja, hogy kezében tartja a hét csillagot, a hét gyülekezet sorsát. A kétélű éles kard: Isten beszéde. Isten igéje teremtő, fenntartó, vigasztaló, bátorító, de egyben megítélő is. A kétélű kard elválasztja az igazságtól a hamisságot, és megítéli azt. Jézus Krisztus tekintete elől nem lehet elrejtőzni, árnyékba vonulni. Ő mindent lát, mindent tud, ami félelmetes a bűnben élő embernek, de nekünk, az üdvözülőknek a biztos menedék.

Milánkovics DánielNapi áhítat e-mailben is.

Iratkozz fel, hogy naponta elcsendesedhess áhítatban!
Milyen nap van ma?
Ennek az ellenőrzésnek az a célja, hogy megbizonyosodjunk arról, hogy Ön egy valós személy, és nem egy program.
A www.baptist.hu weboldalon elhelyezett adatkezelési tájékoztató tartalmát megismertem. Hozzájárulok ahhoz, hogy az általam megadott személyes adatokat az adatkezelő a tájékoztatóban foglaltak szerint kezelje.
X