Napi áhítat

Jézus az őt megillető helyen

2021 - Áhítat, 2021. május 13. csütörtök
A hét témája: Mennyország

Mk 16,19–20

Három csodálatos dolog lesz számunkra a mennyben: 1. ott leszünk, ahol Jézus; 2. hasonlóvá leszünk őhozzá; 3. olyannak fogjuk őt látni, amilyen valójában!

Az Úr Jézus pedig miután ezeket mondta nekik, felemeltetett a mennybe, és az Isten jobbjára ült. Azok pedig elmentek, hirdették az igét mindenütt, az Úr pedig együtt munkálkodott velük, megerősítette az igehirdetést a nyomában járó jelekkel.

Gondolatok az igéről

Munkanap ez a mai. Jelentéktelen sok ember számára. Nincs üzenete, mint karácsonynak, nagypénteknek, húsvétnak. Mert Jézus értünk született, értünk halt meg és értünk támadt fel! De a mennybe nem miértünk ment! Hadd mondjam azt, hogy de igen! Ő csendben, feltűnés nélkül is felmehetett volna az őt megillető helyre. De nem úgy tett, hanem a tanítványai szeme láttára ment fel a mennybe. Ebben a látványos eseményben a mindenkori tanítványok láthatják, hogy 1. nincs a földnek olyan gravitációs ereje, ami őt visszatarthatná; 2. az ő helye az Atya jobbján van, ahol kéri az Atyát, hogy a Szentlélek velünk legyen mindörökké (Jn 14,16); 3. úgy fog visszajönni, ahogyan látták őt elmenni (ApCsel 1,11); 4. számunkra is ott készíti el a helyet (Jn 14,3). Mert az ő akarata, amit főpapi imájában is elmond: „Atyám, azt akarom, hogy akiket nekem adtál, azok is ott legyenek velem, ahol én vagyok, hogy lássák az én dicsőségemet, amelyet nekem adtál, mert szerettél engem már a világ kezdete előtt.” (Jn 17,24) Kedves testvérem, hadd buzdítsalak ezzel az igével: „Szeretteim, most Isten gyermekei vagyunk, de még nem lett nyilvánvaló, hogy mivé leszünk. Tudjuk, hogy amikor ez nyilvánvalóvá lesz, hasonlóvá leszünk hozzá, mert olyannak fogjuk őt látni, amilyen valójában.” (1Jn 3,2)

Dóczé Bálint (Felvidék)Napi áhítat e-mailben is.

Iratkozz fel, hogy naponta elcsendesedhess áhítatban!
Milyen nap van ma?
Ennek az ellenőrzésnek az a célja, hogy megbizonyosodjunk arról, hogy Ön egy valós személy, és nem egy program.
A www.baptist.hu weboldalon elhelyezett adatkezelési tájékoztató tartalmát megismertem. Hozzájárulok ahhoz, hogy az általam megadott személyes adatokat az adatkezelő a tájékoztatóban foglaltak szerint kezelje.