Napi áhítat

Az újjászületés valóban szabaddá tesz!

2022 - Áhítat, 2022. május 17. kedd
A hét témája: A megtérés és az újjászületés / Imádság

Róm 8,1–17

Nincs nagyobb szabadság, mint mikor Isten lesz végre az Atyád. Ekkor nem fog gátolni semmilyen emberi kötöttség.

Nincsen azért most már semmiféle kárhoztató ítélet azok ellen, akik Krisztus Jézusban vannak, mert az élet Lelkének törvénye megszabadított téged Krisztus Jézusban a bűn és a halál törvényétől. Amire ugyanis képtelen volt a törvény, mert erőtlen volt a test miatt, azt tette meg Isten, amikor bűnért való áldozatként tulajdon Fiát küldte el a bűnös testhez hasonló formában, és kárhozatra ítélte a bűnt a testben, hogy a törvény követelése teljesüljön bennünk, akik nem test szerint járunk, hanem Lélek szerint. Mert akik test szerint élnek, a test dolgaira törekszenek, akik pedig Lélek szerint, a Lélek dolgaira. A test törekvése halál, a Lélek törekvése pedig élet és békesség, minthogy a test törekvése ellenségeskedés Istennel, mert Isten törvényének nem engedelmeskedik, és nem is tud engedelmeskedni. Akik pedig test szerint élnek, nem lehetnek kedvesek Isten előtt. Ti azonban nem test szerint éltek, hanem Lélek szerint, ha Isten Lelke lakik bennetek. De akiben nincs Krisztus Lelke, az nem az övé. Ha pedig Krisztus bennetek van, bár a test halott a bűn miatt, a Lélek élet az igazság miatt. Ha pedig annak Lelke lakik bennetek, aki feltámasztotta Jézust a halottak közül, akkor az, aki feltámasztotta Krisztus Jézust a halottak közül, életre kelti halandó testeteket is a bennetek lakó Lelke által. Ezért, testvéreim, adósok vagyunk, de nem a testnek, hogy test szerint éljünk. Mert ha test szerint éltek, meg kell halnotok, de ha a Lélek által megölitek a test cselekedeteit, élni fogtok. Akiket pedig Isten Lelke vezérel, azok Isten fiai. Mert nem a szolgaság lelkét kaptátok, hogy ismét féljetek, hanem a fiúság Lelkét kaptátok, aki által kiáltjuk: „Abbá, Atyám!” Maga a Lélek tesz bizonyságot a mi lelkünkkel együtt arról, hogy Isten gyermekei vagyunk. Ha pedig gyermekek, akkor örökösök is: örökösei Istennek és örököstársai Krisztusnak, ha vele együtt szenvedünk, hogy vele együtt meg is dicsőüljünk.

Gondolatok az igéről

Az újjászületés egyik legjobb következménye a szabadság. Isten szabaddá tesz bennünket. Megszabadít a bűneinktől, függőségeinktől és a félelmeinktől. Mégis figyelmeztetnünk kell magunkat arra, hogy ez a szabadság nem az, amit a világ annak nevez. Mostanában olvasok egy közgazdasági könyvet, ami azt állítja, hogy minél nagyobb a szabadság, az annál nagyobb gazdaságot jelent egy országnak, s hogy ez a jellemzője minden jóléti államnak. A keresztény szabadság nem több pénzt, jobb állást, szebb autót és házat jelent. Még ha néha vágyunk is erre. A szabadság azt jelenti, hogy szabadon és örömmel jelenhetünk meg Isten előtt, és őt mint Atyánkat szólíthatjuk meg. Szabadok vagyunk, és bennünk célba ér a Lélek törekvése: életünk és békességünk van és lesz. Isten örökösei és Krisztus örököstársai vagyunk. Isten megajándékoz bennünket szeretetével és minden olyan ajándékkal, amire szükségünk van és lesz, testiekkel és lelkiekkel is. A keresztény szabadság elképzelhetetlenül értékes. Az Úr valóban szabaddá tesz bennünket. Mégis néha visszavágyunk az emberi szabadságra és gazdaságra, ami mulandó és tünékeny. Válasszuk az igazi szabadságot Krisztusban! Imádkozz ma azért, hogy mindig a krisztusi szabadságra vágyakozz.

Vas FerencNapi áhítat e-mailben is.

Iratkozz fel, hogy naponta elcsendesedhess áhítatban!
Milyen nap van ma?
Ennek az ellenőrzésnek az a célja, hogy megbizonyosodjunk arról, hogy Ön egy valós személy, és nem egy program.
A www.baptist.hu weboldalon elhelyezett adatkezelési tájékoztató tartalmát megismertem. Hozzájárulok ahhoz, hogy az általam megadott személyes adatokat az adatkezelő a tájékoztatóban foglaltak szerint kezelje.
X