fbpx

Napi áhítat

Letöltés a Google Play-ből

Ézsaiás jó példája: a fiával közös szolgálat

2019 - Áhitat, 2019. június 20. csütörtök
Hét témája: Apai küldetés

Ézs 7,1–9

Ami jót csak tudsz tenni, tegyed a gyermekeddel együtt! Tanulhassa tőled, mi a jó!

„Áháznak, Jótám fiának, Uzzijjá unokájának, Júda királyának az idejében történt, hogy háborút indított Recín, Arám királya és Pekah, Remaljá fia, Izrael királya Jeruzsálem ellen, de nem tudták legyőzni.
Amikor hírül vitték Dávid házának, hogy összefogott Arám Efraimmal, reszketni kezdett a szíve és népének a szíve, ahogyan az erdő fái reszketnek a szélben. Akkor így szólt az Úr Ézsaiáshoz: Menj ki Seár-Jásúb fiaddal együtt Áházhoz a Felső-tó vízvezetékének a végéhez, a ruhafestők mezejéhez vezető útra, és mondd meg neki: Légy óvatos, maradj nyugton! Ne félj, ne lágyuljon meg a szíved e két füstölgő, üszkös fadarab miatt, az arámi Recínnek és Remaljá fiának a haragja miatt! Mivel ezt a tervet szőtte ellened az arámi Recín az efraimi Remaljá fiával együtt: Vonuljunk föl Júda ellen, törjünk rá, kapcsoljuk magunkhoz, és tegyük királyává Tábeél fiát! – azért ezt mondja az én Uram, az Úr: Nem sikerül, nem úgy lesz, még ha Arámnak Damaszkusz is a fővárosa, és Damaszkusznak Recín is a vezetője! Hatvanöt év múlva összeomlik Efraim, és nem lesz többé nép, még ha Efraimnak Samária is a fővárosa, és ha Samáriának Remaljá fia is a vezetője! De ha nem hisztek, nem maradtok meg!”

Gondolatok az igéről

Ez a bibliai fejezet a történeti háttér ismeretében érthető csak igazán. Az előző évben vonult az asszír király Palesztinába, hogy megbüntesse a gázai, damaszkuszi és samáriai lázadókat. A büntető hadjárat következtében Izrael államának jelentősen csökkent a területe. A megbüntetett lázadók azonban nem tanultak a kemény leckéből, hanem újból szövetkeztek, sőt Júda államát is be akarták vonni a lázadásba. Mivel Júda elutasította az ajánlatot, a szövetségesek együttes erővel ellene fordultak. Áház, Júda királya megijedt, és megtette az előkészületeket Jeruzsálem védelmére. Mindenekelőtt a város vízellátásáról kellett gondoskodnia. A vízvezeték megvizsgálására maga a király vonult ki kíséretével. Ide küldte Isten Ézsaiást és fiát, Seár-Jásúbot, akinek a neve („a maradék megtér”) ismerős volt Áház király előtt, Ézsaiás próféciájára emlékeztette. A próféta arra intette a királyt, hogy ne féljen, hiszen ellenfelei olyanok, mint az elégett fa vége, amely már csak füstölni tud, de gyújtani nem. A prófétai igehirdetés tartalma: Isten nem fogja megengedni, hogy az ellenség betörjön Jeruzsálembe. Hiszen ez a terv csak emberektől származik. Áház végül nem fogadta el a prófétai igehirdetést.
Ézsaiásnak azért kellett magával vinnie ide a fiát, hogy pusztán a nevének kimondása is üzenet legyen. Szülők, sokkal gyakrabban vigyétek magatokkal gyermekeiteket az Úrért végzett szolgálataitokra! Áldás forrása lehet a külső szemlélők számára, de áldás lesz gyermekeiteknek is.

(Sinka Csaba)

Napi áhítat e-mailben is.

Iratkozz fel, hogy naponta elcsendesedhess áhítatban!
Milyen nap van ma?
Ennek az ellenőrzésnek az a célja, hogy megbizonyosodjunk arról, hogy Ön egy valós személy, és nem egy program.
A www.baptist.hu weboldalon elhelyezett adatkezelési tájékoztató tartalmát megismertem. Hozzájárulok ahhoz, hogy az általam megadott személyes adatokat az adatkezelő a tájékoztatóban foglaltak szerint kezelje.

Az Áhítat a Magyarországi Baptista Egyház tulajdona. Minden jog fenntartva.

A bibliai szakaszokhoz a 2014-ben kiadott revideált új fordítás szolgált alapul.

Az Áhítat könyv formájában megvásárolható a Baptista Könyvesboltban (1068 Budapest, Benczúr u. 31.).