Napi áhítat

Jákob, Dávid és utódaik öröksége

2022 - Áhítat, 2022. december 3. szombat
A hét témája: Csillag Jákobból

Ez 37,15–28

Ahogy Jákob utódainak is az ősatyának ígért örökségért kellett

Így szólt hozzám az Úr igéje: Te, emberfia, fogj egy fadarabot, és írd rá: Ez Júdáé és a hozzá tartozó izráelieké. Azután fogj egy másik fadarabot, és arra ezt írd: Ez Józsefé, azaz Efraimé és az egész hozzá tartozó Izráel házáé. Illeszd őket egymáshoz egy fává, hogy eggyé legyenek a kezedben! Ha majd ezt mondja neked néped: Magyarázd meg, hogy mit jelent ez! – akkor így felelj: Ezt mondja az én Uram, az Úr: Én kezembe fogom Józsefnek, azaz Efraimnak és Izráel hozzá tartozó törzseinek a fáját, hozzáillesztem Júda fájához, egy fát csinálok belőlük, és eggyé lesznek a kezemben. Amikor szemük láttára ott lesznek a kezedben azok a fadarabok, amelyekre írtál, így beszélj hozzájuk: Ezt mondja az én Uram, az Úr: Íme, én kihozom Izráel fiait a népek közül, bárhová kerültek. Összegyűjtöm őket mindenfelől, és beviszem őket a saját földjükre. Egy néppé teszem őket abban az országban, Izráel hegyein, és egy király fog uralkodni mindnyájuk fölött. Nem lesz többé két nép, és nem szakadnak soha többé két királyságra. Nem teszik magukat többé tisztátalanná förtelmes bálványszobraikkal és sok vétkükkel. Megszabadítom őket minden vétküktől, amelyet elkövettek, és megtisztítom őket. Az én népem lesznek, én pedig Istenük leszek. Az én szolgám, Dávid lesz a királyuk: egy pásztoruk lesz mindnyájuknak. Akkor majd az én törvényeim szerint élnek, rendelkezéseimet megtartják és teljesítik. Abban az országban laknak majd, amelyet szolgámnak, Jákóbnak adtam, amelyben őseitek is laktak. Ott laknak ők, fiaik és unokáik örökre, és szolgám, Dávid lesz a fejedelmük örökre. Szövetséget kötök velük, hogy békében éljenek; örök szövetség lesz az. Letelepítem és megsokasítom őket, szentélyemet pedig közéjük helyezem örökre. Közöttük lesz hajlékom, én Istenük leszek, ők pedig az én népem lesznek. Majd megtudják a népek, hogy én vagyok az Úr, aki megszentelem Izráelt, amikor szentélyem köztük lesz örökre!

Gondolatok az igéről

A Jákob Csillagának felkelésére előremutató próféciák csaknem beteljesülés nélkül maradtak, amikor a nép történelmének addigi mélypontján Jeruzsálemet a templommal együtt lerombolták, a társadalom jelentős részét pedig fogságba deportálták. Gyakorlatilag elhalt a nép, a kultusz, egyúttal a jövendő Messiáshoz vezető út is. Ennek tragikus valóságát rajzolja meg az olvasott fejezet első hányada. Emberi logika szerint minden remény szertefoszlott. Ám Ezékiel látomásán keresztül újraélesztő fénysugárral kezdte a Teremtő szétoszlatni a halál sötétségét. Néhány évtized múltán az elképzelhetetlennek tűnő helyreállás megtörtént: újra benépesedett az ígéret földje, és Isten megújította népével kötött szövetségét. A szabadító Királyra vonatkozó korábbi próféciák új perspektívát nyertek. Akár mások mondják rólad, akár magad érzed úgy, hogy megfeneklett az életed, és nincs már többé számodra remény, lásd meg, hogy Isten honnan képes fordítani! Nemhogy a parányi reményt tudná megsokszorozni, hanem még a teljes reménytelenséget is képes szertefoszlatni, és újra pályára állítani! Dicsőség neki ezért!

Dr. Várady EndreNapi áhítat e-mailben is.

Iratkozz fel, hogy naponta elcsendesedhess áhítatban!
Milyen nap van ma?
Ennek az ellenőrzésnek az a célja, hogy megbizonyosodjunk arról, hogy Ön egy valós személy, és nem egy program.
A www.baptist.hu weboldalon elhelyezett adatkezelési tájékoztató tartalmát megismertem. Hozzájárulok ahhoz, hogy az általam megadott személyes adatokat az adatkezelő a tájékoztatóban foglaltak szerint kezelje.
X