Napi áhítat

Tisztán szolgálni

2022 - Áhítat, 2022. augusztus 12. péntek
A hét témája: Visszatérés a száműzetésből

Ezsd 2,36–67

Egy új szövetségben új származás alapján szolgálhatunk. Gyermek, örökös lettél, királyi család tagja.

A papok a következők voltak: Jedajá leszármazottai Jésúa családjából kilencszázhetvenhárman, Immér leszármazottai ezerötvenketten, Pashúr leszármazottai ezerkétszáznegyvenheten, Hárim leszármazottai ezertizenheten. A léviták a következők voltak: Jésúa, Bání, Kadmíél és Hódavjá leszármazottai hetvennégyen. Az énekesek ezek voltak: Ászáf leszármazottai százhuszonnyolcan. A kapuőrséghez tartoztak Sallúmnak, Átérnak, Talmónnak, Akkúbnak, Hatítának és Sóbajnak a leszármazottai, összesen százharminckilencen. Templomszolgák voltak Cíhá fiai, Haszúfá fiai, Tabbáót fiai, Kérósz fiai, Szíahá fiai, Pádón fiai, Lebáná fiai, Hagábá fiai, Akkúb fiai, Hágáb fiai, Samlaj fiai, Hánán fiai, Giddél fiai, Gahar fiai, Reájá fiai, Recín fiai, Nekódá fiai, Gazzám fiai, Uzzá fiai, Pászéah fiai, Bészaj fiai, Aszná fiai, Meúním fiai, Nefúszím fiai, Bakbúk fiai, Hakúfá fiai, Harhúr fiai, Baclút fiai, Mehídá fiai, Harsá fiai, Barkósz fiai, Szíszerá fiai, Temah fiai, Necíah fiai, Hatífá fiai. Salamon szolgáinak a fiai voltak: Szótaj fiai, Szóferet fiai, Perúdá fiai, Jalá fiai, Darkón fiai, Giddél fiai, Sefatjá fiai, Hattíl fiai, Pókeret-Haccebájím fiai és Ámí fiai. A templomszolgák és Salamon szolgáinak a fiai összesen háromszázkilencvenketten voltak. Ezek azok, akik Tél-Melahból, Tél-Harsából, Kerúbból, Addánból és Immérből jöttek, de nem tudták igazolni családjukat és származásukat, azt, hogy valóban Izráelből valók: Delájá fiai, Tóbijjá fiai és Nekódá fiai hatszázötvenketten. A papok közé tartoztak Hobajjá fiai, Hakkóc fiai és Barzillaj fiai. Ez utóbbi a gileádi Barzillaj egyik leányát vette feleségül, és róla kapta a nevét. Ezek keresték bejegyzésüket a származási jegyzékben, de nem találták, ezért meg kellett válniuk a papi szolgálattól. A királyi helytartó pedig megmondta nekik, hogy nem ehetnek az igen szent ételekből, amíg szolgálatba nem lép a főpap, aki dönthet az úrímmal és a tummímmal. Az egész gyülekezet összesen negyvenkétezer-háromszázhatvan fő volt, azonkívül hétezer-háromszázharminchét szolga és szolgálóleány meg kétszáz énekes és énekesnő. Volt hétszázharminchat lovuk, kétszáznegyvenöt öszvérük, négyszázharmincöt tevéjük és hatezer-hétszázhúsz szamaruk.

Gondolatok az igéről

A fogság után rendezni kellett a sorokat. Nem lehetett ám akárhogyan szolgálni. Ez nem változott ma sem. Ma is igazolni kell a származásodat. Valami viszont változott. Az apostolok földi megítélés szerint tanulatlan, egyszerű emberek voltak. Pál dicsekedhetett volna földi származásával, tanulmányaival, mégis kárnak és szemétnek ítélte ezeket, mert valami sokkal nagyobb kincsre lelt. Egy új teremtésre, egy új életre, új családra, új származásra. Drága véren váltott meg minket Isten. Gyermekeivé fogadott. Árvák voltunk mégis örökösök lettünk, királyi papság része. Enélkül lehetetlen ma is szolgálni. Nem számít, milyen adottság, képesség van a birtokodban, kik a felmenőid, ki van a gyorshívódban, ismerőseid vagy épp követőid között... az számít, ki van a szívedben, kinek a vére folyik az ereidben. Egyszerűen újonnan kell születned.

Uzonyi BarnabásNapi áhítat e-mailben is.

Iratkozz fel, hogy naponta elcsendesedhess áhítatban!
Milyen nap van ma?
Ennek az ellenőrzésnek az a célja, hogy megbizonyosodjunk arról, hogy Ön egy valós személy, és nem egy program.
A www.baptist.hu weboldalon elhelyezett adatkezelési tájékoztató tartalmát megismertem. Hozzájárulok ahhoz, hogy az általam megadott személyes adatokat az adatkezelő a tájékoztatóban foglaltak szerint kezelje.
X