Napi áhítat

Hogyan tegyünk bizonyságot Krisztusról? Készségesen és szelíden

2022 - Áhítat, 2022. június 27. hétfő
A hét témája: A hit / A bizonyságtétel

1Pt 3,15–17

Legyen benned Krisztus élő módon! Mindig kész leszel megtámadottság nélkül beszélni róla.

Ellenben az Urat, Krisztust tartsátok szentnek szívetekben, és legyetek készen mindenkor számot adni mindenkinek, aki számon kéri tőletek a bennetek élő reménységet. Ezt pedig szelíden és tisztelettudóan, jó lelkiismerettel tegyétek, hogy amivel rágalmaznak titeket, abban megszégyenüljenek azok, akik gyalázzák a ti Krisztusban való példás életeteket. Mert jobb jót, mint gonoszt cselekedve szenvedni, ha ez az Isten akarata.

Gondolatok az igéről

Péter üldözött keresztényeknek küldte körlevelét, hogy kitartásra, szent életre bátorítsa őket. A külső támadások megpróbálták a testvérek hitét. Nemcsak az jelentett veszélyt, hogy a megbotránkozás miatt meghátrálnak a hittől, hanem az is, hogy a gyűlöletre gyűlölettel reagálnak. Ez egy csapda, amit a világ állít a Krisztust követők elé. Ha el tudja érni a sátán, hogy a hívők rosszindulatúakká, erőszakosakká, támadókká, ítélkezőkké, rágalmazókká váljanak, akkor azt fegyverként használja ellenük, mondván: „Mitől vagytok ti mások?” Felismerjük-e ezt a kísértést, amikor hitünket, értékeinket védelmezzük akár szóban, akár a közösségi médiában? Sokkal inkább tartsuk szemeink előtt Péter tanácsát, hogy higgadtak maradunk, és tisztelettel, jó lelkiismerettel viszonyulunk azokhoz is, akik nem értenek velünk egyet, netán megkérdőjelezik értékeinket, vagy támadólag, fenyegetően lépnek fel velünk szemben. Ha így teszünk, akkor nem adunk lehetőséget a támadásra. Természetesen ettől nem szűnik meg az ellenségeskedés, az üldözés, de lesznek, akik látva viselkedésünket, elgondolkodnak, és netán meg is változnak. Ugyanezt az alapelvet fogalmazza meg Pál apostol is: „Ne győzzön le téged a rossz, hanem te győzd le a rosszat jóval!” (Róm 12,21)

Merényi ZoltánNapi áhítat e-mailben is.

Iratkozz fel, hogy naponta elcsendesedhess áhítatban!
Milyen nap van ma?
Ennek az ellenőrzésnek az a célja, hogy megbizonyosodjunk arról, hogy Ön egy valós személy, és nem egy program.
A www.baptist.hu weboldalon elhelyezett adatkezelési tájékoztató tartalmát megismertem. Hozzájárulok ahhoz, hogy az általam megadott személyes adatokat az adatkezelő a tájékoztatóban foglaltak szerint kezelje.
X