fbpx

Napi áhítat

Letöltés a Google Play-ből

Ádám és Krisztus szembeállítása

2019 - Áhitat, 2019. augusztus 23. péntek
Hét témája: Római levél

Róm 5,12–17

Krisztusban az életnek olyan új területei tárulnak fel, hogy csak csodálkozik és ámul a lélek.

„Ahogyan tehát egy ember által jött a bűn a világba, és a bűn által a halál, úgy minden emberre átterjedt a halál azáltal, hogy mindenki vétkezett. Mert a törvényig is volt bűn a világban, bár a bűn nem róható fel, ha nincs törvény. Mégis uralkodott a halál Ádámtól Mózesig azokon is, akik nem Ádám bűnéhez hasonlóan vétkeztek. Ő pedig előképe az eljövendőnek. De nem igaz az, hogy amilyen a vétek, olyan a kegyelmi ajándék is. Mert ha annak az egynek a bűne miatt sokan haltak meg, még inkább igaz, hogy Isten kegyelme és ajándéka kiáradt az egy ember, Jézus Krisztus kegyelme által sokakra. És az sem igaz, hogy a kegyelmi ajándék ugyanolyan, mint az első ember bűnbeesése. Az ítélet ugyanis egyetlen eset folytán vitt a kárhozatba, a kegyelmi ajándék viszont sokak elbukásából visz megigazulásra. Ha pedig az egynek elbukása miatt uralkodhatott a halál egyetlen ember által, akkor még inkább igaz, hogy azok, akik bőségesen kapják a kegyelem és az igazság ajándékát, uralkodni fognak az életben az egy Jézus Krisztus által.”

Gondolatok az igéről

Élet és halál. Halál és élet. Isten a teremtésben életet alkotott, életet hozott létre. Gyönyörűt, fantasztikusat. S mindezek koronájaként felhelyezte az embert a csúcsra. Harmónia, kiteljesedés, egyensúly. Indult az élet a földön. Az ember lelke beleszédült a sok jóba, megkérdőjelezte az idill állapotát, erőt érzett magában, fenséget. Felborult az egyensúly rövid idő alatt. Mire feleszmélt, máris a bűn csapdájában találta magát. Ez telik tőlünk. Nagyot akarás, nagyravágyás, hatalomvágy, uralkodási hajlam. Kézben tartani a világot, de legalább a mi egyedi kis világunkat. Miért az a vége mégis, hogy szétfoszlik, megroppan, tönkremegy minden a kezeink között? Mert mi teremtmények vagyunk, nem istenek. A helyünkre kerülni a teremtett világ rendjében komoly feladat. Magunktól ez már nem megy. Az Isten által teremtett élet halálba torkollott az ember engedetlensége által. Ezért Isten ismét lépett, mert szeretete nagy, irgalma végtelen. Elküldte egyetlen Fiát, hogy meghaljon, hogy általa életünk legyen. Hogyan érthető ez meg? A halál teremt életet!? Igen. Jézus Krisztus halála életet teremt! Megváltás az ember bűnéért. A körforgás jól ismert mindegyikünk előtt. A bűn halált nemz. Nemde átéljük nap mint nap, amikor minden fájdalomban, egymásnak okozott sebben szinte „elvérzik” a lelkünk. Összeroppant a bűn által egymásnak okozott seb és teher. Hogyan lehet ebből felemelkedni, életre kelni? Csakis a kegyelem, a megváltás igenlésével. Jézus Krisztus vére a kegyelem igéje! Van szabadulás, nincs pusztulás és pusztítás. A halál már nem úr, még ha tombol is körülöttünk. Benne az élet győzött! Ebben az életben, a Krisztus erejében telhetnek a mindennapjaink. Földi életünk végkicsengése a Krisztusban nyert élet!

(Ujváriné Szabó Anikó)

Napi áhítat e-mailben is.

Iratkozz fel, hogy naponta elcsendesedhess áhítatban!
Milyen nap van ma?
Ennek az ellenőrzésnek az a célja, hogy megbizonyosodjunk arról, hogy Ön egy valós személy, és nem egy program.
A www.baptist.hu weboldalon elhelyezett adatkezelési tájékoztató tartalmát megismertem. Hozzájárulok ahhoz, hogy az általam megadott személyes adatokat az adatkezelő a tájékoztatóban foglaltak szerint kezelje.

Az Áhítat a Magyarországi Baptista Egyház tulajdona. Minden jog fenntartva.

A bibliai szakaszokhoz a 2014-ben kiadott revideált új fordítás szolgált alapul.

Az Áhítat könyv formájában megvásárolható a Baptista Könyvesboltban (1068 Budapest, Benczúr u. 31.).