Napi áhítat

Örvendeznek a szolgálatba állóknak

2022 - Áhítat, 2022. szeptember 29. csütörtök
A hét témája: Nehémiás könyve – Isten törvénye szerint

Neh 12,38–47

Örülj mindig, ha vannak, akik felelősséget, szolgálatot vállalnak! Örömöd mutasd ki nekik is!

A másik hálaadó énekkar pedig bal felé haladt, én mentem utánuk, azután a nép fele a falon, a Kemencék tornya mellett a széles falig. Azután az Efraim-kapu, az Ó-kapu, a Hal-kapu, a Hananél-torony és a Méá-torony mellett egészen a Juh-kapuig mentek, és megálltak a Börtön-kapunál. Majd fölállt a két hálaadó énekkar az Isten házában, és velem együtt az elöljárók fele meg a papok: Eljákím, Maaszéjá és Minjámín, Míkájá, Eljóénaj, Zekarjá és Hananjá a harsonákkal, továbbá Maaszéjá, Semajá és Eleázár, Uzzí, Jóhánán és Malkijjá, Élám és Ézer. Azután énekelni kezdtek az énekesek; Jizrahjá volt a karnagyuk. Azon a napon nagy véresáldozatokat mutattak be, és örvendeztek, mert az Isten nagy örömöt szerzett nekik. Az asszonyok és gyermekek is örvendeztek; messzire elhallatszott, hogy mennyire örvendeznek Jeruzsálemben. Azon a napon felügyelőket állítottak a kincsek, a felajánlások, az első termés és a tizedek raktárai élére, amelyekbe összegyűjtötték a papoknak és a lévitáknak járó törvényes részt a városok mezőiről, mert örültek a júdaiak, hogy szolgálatba álltak a papok és a léviták. Ezek látták el az istentisztelettel és a tisztasági előírásokkal kapcsolatos tennivalókat meg az énekesek és a kapuőrök tennivalóit is Dávidnak és fiának, Salamonnak a parancsa szerint. Mert nagyon régóta, Dávid és Ászáf idejétől fogva voltak az énekeseknek vezetői, és voltak Istent dicsérő és hálaadó énekek. Zerubbábel és Nehémiás idejében egész Izráel megadta az áldozatokból napról napra az énekeseknek és a kapuőröknek járó részt. A szent adományokat is átadták a lévitáknak, a léviták pedig átadták a szent adományokat Áron fiainak.

Gondolatok az igéről

Az ilyen hálaadás, az ilyen dicsőítés tetszik az Istennek, de még mások is gyönyörködhetnek benne. Úgy olvastuk, hogy még az asszonyok és gyermekek is örvendeztek, és messzire elhallatszott, mennyire örvendenek Jeruzsálemben. Ne csodálkozzunk ezen! Az a város, mely valamikor elpusztult, amelyre ha gondoltak a zsidók a fogság idején, csak sírtak, az most újjáépült. Szellemiségében és fizikai valóságában is újra az volt, amilyennek Isten szerette látni, és amit annyira óhajtott a választott nép. Ujjongva énekelhették a 30. zsoltárból: „Te pedig gyászomat örömre fordítottad, leoldoztad gyászruhámat, és örömbe öltöztettél. Ezért szüntelen zeng neked a szívem, örökké magasztallak, Uram, Istenem!” Ma is így van ez Isten népe között. Ha vannak, akik a nehéz időkben is kitartanak a szolgálatban, mindenképpen megtapasztalják az Isten jóságát, gondviselését az életükben. Eljön az ideje az örömnek és ujjongásnak, a megjutalmazásnak, és ezt nem kell szégyellni! Megáldott az Úr? Meggyógyított, megsegített, megőrzött, meggazdagított vagy egyszerűen csak megtartott? Adj dicsőséget neki! Hogyan? Áldjad azokat, akik az Úr nevében feléd szolgáltak, érted közbenjártak. Azzal és abból adj, amid van, hálás szívvel és örömmel! Örömöd még nagyobb lesz.

Veress Efraim (Erdély)Napi áhítat e-mailben is.

Iratkozz fel, hogy naponta elcsendesedhess áhítatban!
Milyen nap van ma?
Ennek az ellenőrzésnek az a célja, hogy megbizonyosodjunk arról, hogy Ön egy valós személy, és nem egy program.
A www.baptist.hu weboldalon elhelyezett adatkezelési tájékoztató tartalmát megismertem. Hozzájárulok ahhoz, hogy az általam megadott személyes adatokat az adatkezelő a tájékoztatóban foglaltak szerint kezelje.
X