Napi áhítat

Jeremiás az Újszövetségben – árulás harminc ezüsttel

2020 - Áhitat, 2020. szeptember 26. szombat
A hét témája: Jeremiás – beteljesedett élet

Mt 27,3–10

Sose mondd, hogy „ugye én megmondtam”! Inkább magadban őrizd annak fájdalmát, hogy nem hallgattak rád!

„Amikor pedig Júdás, aki elárulta őt, látta, hogy elítélték, megbánta tettét, visszavitte a harminc ezüstöt a főpapoknak és a véneknek, és ezt mondta: Vétkeztem, mert ártatlan vért árultam el. De azok ezt mondták: Mi közünk hozzá? A te dolgod. Ekkor ő behajította az ezüstöket a templomba, és eltávozott, majd elment, és felakasztotta magát. A főpapok felszedték az ezüstöket, és így szóltak: Nem szabad a templom kincséhez tenni, mert vérdíj ez. Azután határozatot hoztak, és megvásárolták belőle a Fazekasmezőt, az idegenek számára temetőnek. Ezért hívják ezt a mezőt a mai napig Vérmezőnek. Ekkor teljesedett be Jeremiás próféta mondása: „És vették a harminc ezüstöt, a felbecsültnek árát, akit ennyire becsültek Izráel fiai, és odaadták a Fazekasmezőért, ahogyan megparancsolta nekem az Úr.”

Gondolatok az igéről

Márai Sándor már emigrációban élve fejezte be a Harminc ezüstpénz című, Júdásról szóló regényét. A mű központi témája az áruló személye, illetve az árulás természetrajza. Márai azt írja a könyv keletkezéséről, hogy azt még egy budapesti romos szükséglakásban kezdte el írni. A kézirat később elkísérte külföldre. Többször áthajózott az óceánon. Mindig a hajóládában maradt. Azt mondja, hogy azért, mert felidézte benne mindig a förtelmes éveket, amikor az árulás úgy terjengett, mint egy járvány, amely ellen nincs vé­dőoltás.
Az árulás oka sokszor nem is annyira az árulás szándéka, mint inkább a gyengeség. Az áruló nem elég bátor, hogy az igazsággal megküzdjön. Az árulókat még azok is gyűlölik, akiknek szolgálnak. Az árulás a legerősebb támadás a bizalom ellen, ami pedig az emberi kapcsolatok egyik fő alapja. A harminc ezüstről hallva Máténak eszébe jutott Jeremiás könyve. Jeremiás is átélt az ő korában megannyi árulást.
Hát igen, ilyenek az árulók... De én mentes vagyok-e ettől? Vajon nem árulom el bizonyos tetteimmel a Megváltómat? Az lehet csak menedékünk, hogy Jézus még az árulót is tudta szeretni. Barátom – így szólítja meg az éj sötétjében hozzá közeledő Is­káriótes Júdást.
A sátán sose csaljon meg annyira, hogy a megbánás helyét a búslakodásban, a magányos hős pózában, az önkéntes szenvedés vállalásában találd meg!
Ha vétkeztél, keresd a Megváltót, és ragaszkodj még inkább a testvérekhez! Akkor élni fogsz.

(Sinka Csaba)

Napi áhítat e-mailben is.

Iratkozz fel, hogy naponta elcsendesedhess áhítatban!
Milyen nap van ma?
Ennek az ellenőrzésnek az a célja, hogy megbizonyosodjunk arról, hogy Ön egy valós személy, és nem egy program.
A www.baptist.hu weboldalon elhelyezett adatkezelési tájékoztató tartalmát megismertem. Hozzájárulok ahhoz, hogy az általam megadott személyes adatokat az adatkezelő a tájékoztatóban foglaltak szerint kezelje.