Napi áhítat

Hittel venni Isten kijelentéseit

2022 - Áhítat, 2022. július 1. péntek
A hét témája: A hit / A bizonyságtétel

Róm 4,13–25

Mindig csak arról beszélj, ami már életté vált benned, és ne arról, amiben szeretnél hinni, de még nem éltet.

Mert Ábrahám vagy az utóda nem a törvény, hanem a hitből való igazsága alapján részesült abban az ígéretben, hogy örökölni fogja a világot. Hiszen ha a törvény alatt élők az örökösök, akkor üressé lett a hit, és hiábavaló az ígéret, mivel a törvény csak Isten haragjához vezet. Ahol azonban nincs törvény, ott nincs törvényszegés sem. Azért hitből, hogy kegyelemből legyen, és így bizonyos legyen az ígéret Ábrahám minden utóda számára: nemcsak a törvényből valóknak, hanem az Ábrahám hitét követőknek is. Ő, ahogyan meg van írva: „sok nép atyjává tettelek téged”, mindnyájunk atyja Isten színe előtt, akiben hitt, aki megeleveníti a holtakat, és létre hívja a nem létezőket. Reménység ellenére is reménykedve hitte, hogy sok nép atyjává lesz, ahogyan megmondatott: „Ilyen sok lesz a te utódod!” Mert hitében nem gyengült meg, amikor arra gondolt, hogy százesztendős lévén, elhalt már saját teste, és Sára méhe is elhalt. Isten ígéretében nem kételkedett hitetlenül, sőt megerősödött a hitben dicsőséget adva Istennek, és teljesen bizonyos volt afelől, hogy amit Isten ígér, azt meg is tudja tenni. Ezért Isten ezt „be is számította neki igazságul”. De nem egyedül érte van megírva, hogy „beszámította neki igazságul”, hanem értünk is, akiknek majd beszámítja, mert hiszünk abban, aki feltámasztotta a halottak közül Jézust, a mi Urunkat, aki halálra adatott bűneinkért, és feltámasztatott megigazulásunkért.

Gondolatok az igéről

Ábrahám egy olyan korban élt, amikor nem volt Biblia, nem volt gyülekezet, nem voltak hívők a környezetében, mégis képes volt meghallani az Úr hangját, és engedelmeskedni neki. Ezért lett ő a hit atyja, példaképe. 75 éves volt, mikor ígéretet kapott arra, hogy az Úr nagy néppé fogja tenni utódait, de csak százéves korára született meg fia, Izsák. A hosszú várakozás során voltak gyenge pillanatai, de végül megerősödött a hitben, teljesen bizonyos volt afelől, „hogy amit Isten ígér, azt meg is tudja tenni”. Ábrahám által minket is tanítani akar Isten a türelmes várakozásra, a kitartásra, arra, hogy ne csak a láthatókra tekintsünk, hanem bízzunk az ő ígéreteiben. Türelmetlen korban élünk, mindent azonnal szeretnénk megkapni. Nem szeretünk várakozni, még az ételeinket is gyorséttermekben fogyasztjuk el. Sok hívő szeretne „hatékonyabban imádkozni”, hogy a választ rögtön megkaphassa, mások „eredményesebb szolgálatra” vágynak, látványos és gyors eredményekkel. Pedig az Úr a kitartást, a hűséget, a reménységet jutalmazza és áldja meg. Ábrahám életében sem maradt el az áldás: az Úr ígéretei beteljesedtek, jó részük az ősatya halála után. Ábrahám neve majd négyezer év óta ismert a világon, nem nagy hódításai, vagyona vagy felfedezései, hanem hite miatt.

Merényi ZoltánNapi áhítat e-mailben is.

Iratkozz fel, hogy naponta elcsendesedhess áhítatban!
Milyen nap van ma?
Ennek az ellenőrzésnek az a célja, hogy megbizonyosodjunk arról, hogy Ön egy valós személy, és nem egy program.
A www.baptist.hu weboldalon elhelyezett adatkezelési tájékoztató tartalmát megismertem. Hozzájárulok ahhoz, hogy az általam megadott személyes adatokat az adatkezelő a tájékoztatóban foglaltak szerint kezelje.
X