Napi áhítat

Letöltés a Google Play-ből

Célja van mindennek

2019 - Áhitat, 2019. február 19. kedd
Hét témája: János evangéliuma

Jn 11,1–16

Imádkozz azért, hogy megérts utólag minden helyeztet, de addig is hidd, hogy van értelme.

„Volt pedig egy beteg ember, Lázár, Betániából, Máriának és testvérének, Mártának a falujából. Mária volt az, aki megkente az Urat olajjal, és megtörölte a lábát a hajával. Az ő testvére, Lázár volt a beteg. A nővérei megüzenték Jézusnak: Uram, íme, akit szeretsz, beteg. Amikor Jézus ezt meghallotta, ezt mondta: Ez a betegség nem halálos, hanem az Isten dicsőségét szolgálja, hogy általa megdicsőüljön az Isten Fia. Jézus szerette Mártát, ennek nővérét és Lázárt. Amikor tehát meghallotta, hogy beteg, még két napig azon a helyen maradt, ahol volt, de azután így szólt a tanítványaihoz: Menjünk ismét Júdeába! A tanítványok ezt mondták neki: Mester, most akartak megkövezni a zsidók, és ismét oda mégy? Jézus így válaszolt: Nem tizenkét órája van a nappalnak? Ha valaki nappal jár, nem botlik meg, mert látja e világ világosságát, de ha valaki éjjel jár, megbotlik, mert nincs világossága. Ezeket mondta, azután így szólt hozzájuk: Lázár, a mi barátunk elaludt, de elmegyek, hogy felébresszem. A tanítványok ezt felelték: Uram, ha elaludt, meggyógyul. Pedig Jézus Lázár haláláról beszélt, de ők azt gondolták, hogy álomba merülésről szól. Akkor azután Jézus nyíltan megmondta nekik: Lázár meghalt. Örülök, hogy nem voltam ott: tiértetek, hogy higgyetek. De menjünk el hozzá! Tamás, akit Ikernek neveztek, azt mondta tanítványtársainak: Menjünk el mi is, hogy meghaljunk vele együtt!”

Gondolatok az igéről

Emberi életutunk félelmetes ellensége, akivel nem számolunk, igyekszünk kizárni a mindennapjainkból mint jelenvaló tényezőt, de árnyékként fel-feltűnik. Hol megbékélve, hol riadtan találjuk szemben magunkat vele, nem más, mint a halál. Ez tény. Kőkemény valóság, megfordíthatatlan, dermesztő igazság. Onnan nincs visszaút. Megrettent, közelsége félelmet kelt. Vagy nem kell ennek így lennie? Jézus Krisztus, Isten Fia felvette az emberi testet, hogy utat nyisson az életre. Benne nincs többé halál. Fizikai testünket adjuk csupán vissza a pornak. Átadjuk a földi életteret az utánunk következőknek, de benne mi átlépünk az örök életre. Lázár életre kel, fizikálisan is. Olyan ez a történet, mint a harangzúgás. Hírül adja, hogy van feltámadás, Jézus Krisztus az élet ura, benne új kezdet, új élet sarjad, még akkor sem lehetetlen, ha már bűzlik, ha már emberileg teljesen lezárt, visszafordíthatatlan helyzettel állunk szemben. A betániai testvérek nagyon is érezték, miben áll Jézus Krisztus jelenléte. Bűntől szabadít, lásd Máriát, aki drága olajat kent Jézus lábára, s ez egyben „profetikus” cselekedete is volt. Teljes elszántsággal, szorgalommal szolgálták, lásd Mártát. Jézus Krisztus nagyon szerette őket, átadott életüket. És Lázár, aki csendben figyel, és megéli, mit jelent új életet, új esélyt kapni, miközben „szemléltető”, előkészítő alanya lett Jézus Krisztus feltámadásának. Jézus Krisztus cselekszik, a saját idejében lép, nem sietteti, nem odázza, hanem pont akkor jelenik meg, pont akkor cselekszik, amikor kell, mert így Isten dicsőségét szolgálja. Nyitott szemmel figyeld, mit tesz, mit tett veled ma Jézus Krisztus, aminek célja volt az életedben. Legyen övé a hála mindezért!

(Ujváriné Szabó Anikó)

Napi áhítat e-mailben is.

Iratkozz fel, hogy naponta elcsendesedhess áhítatban!
Milyen nap van ma?
Ennek az ellenőrzésnek az a célja, hogy megbizonyosodjunk arról, hogy Ön egy valós személy, és nem egy program.
A www.baptist.hu weboldalon elhelyezett adatkezelési tájékoztató tartalmát megismertem. Hozzájárulok ahhoz, hogy az általam megadott személyes adatokat az adatkezelő a tájékoztatóban foglaltak szerint kezelje.

Az Áhítat a Magyarországi Baptista Egyház tulajdona. Minden jog fenntartva.

A bibliai szakaszokhoz a 2014-ben kiadott revideált új fordítás szolgált alapul.

Az Áhítat könyv formájában megvásárolható a Baptista Könyvesboltban (1068 Budapest, Benczúr u. 31.).