Napi áhítat

Isten országában más az első

2020 - Áhitat, 2020. április 4. szombat
A hét témája: Máté evangéliuma

Mt 21,28–32

Együtt mozogni Istennel: ez a közös haladás nagyobb előny minden egyházi tisztségnél és szolgálatnál.

„Erről pedig mit gondoltok? Egy embernek volt két fia. Az elsőhöz fordulva ezt mondta: Fiam, menj el, dolgozz ma a szőlőben! Ő így felelt: Nem akarok. Később azonban meggondolta magát, és elment. Azután a másikhoz fordulva annak is ugyanezt mondta. Ő azonban így felelt: Megyek, uram. De nem ment el. Ki teljesítette a kettő közül az apja akaratát? Azt felelték: Az első. Jézus erre ezt mondta nekik: Bizony mondom nektek, hogy a vámszedők és a parázna nők előttetek mennek be az Isten országába. Mert eljött hozzátok János az igazság útján, de nem hittetek neki, a vámszedők és a parázna nők pedig hittek neki. Ti azonban ezt látva még később sem gondoltátok meg magatokat, hogy higgyetek neki.”

Gondolatok az igéről

Nem személyválogató az Isten, ugyanaz az isteni szó mégis az egyiket megszelídítette, a másikat megvadította. Ugyanazt látják és hallják, aminek hatására az egyik közeledik, a másik távolodik Isten országától. Az egyik hisz, a másik megkeményedik és elfordul. Mi a probléma?
Az, hogy a „jó” emberek dicséretet várnak, a „rosszak” pedig bűnbocsánatot.
Isten királyságában nem lehet büszke és öntelt szívvel előre­to­la­kodni. Sőt, hátrányt fogunk szenvedni miatta. Nem ment meg sem az ismeret, sem a kegyességi szokások, sem az erkölcsös, tör­vény­tisztelő magatartásom. Nem elég csak jó embernek lenni. Mond­hatjuk úgy is, hogy a jó emberek nem fognak beférni az Isten or­szágába. Lehetek akár köztiszteletben álló vallási vezető, aki meg­vetéssel nézi a sarkaiból kifordult világot, mégsem ezzel a tá­vol­ságtartó, ítélkező magatartásommal szerezhetek örömet Istennek. Isten örömére akkor lehetek, ha Fia szavára hazaindulok mennyei Atyámhoz, és nem azért, hogy dicsekedjek jóságommal, ha­nem hogy elfogadjam drága kegyelmét és bűnbocsánatát. Mennyei Atyánk tiszteletet és megbecsülést ad azoknak, akik saját életükben tisztelték és megbecsülték az ő szeretett Fiát.
Vigyázz, drága lélek, és ne hasonlítgasd magad máshoz! Ne nézegesd azt, hogy mivel dicsekedhetsz, de azt se, hogy mit szégyellsz a múltadban! Örülj annak, hogy te is meg lettél hívva a kegyelem trónjához! Gyere tehát bizalommal, kérj segítséget bát­ran, és így legyél Istened örömére!

(Nagy Kasza Dániel)

Napi áhítat e-mailben is.

Iratkozz fel, hogy naponta elcsendesedhess áhítatban!
Milyen nap van ma?
Ennek az ellenőrzésnek az a célja, hogy megbizonyosodjunk arról, hogy Ön egy valós személy, és nem egy program.
A www.baptist.hu weboldalon elhelyezett adatkezelési tájékoztató tartalmát megismertem. Hozzájárulok ahhoz, hogy az általam megadott személyes adatokat az adatkezelő a tájékoztatóban foglaltak szerint kezelje.

Az Áhítat a Magyarországi Baptista Egyház tulajdona. Minden jog fenntartva.

A bibliai szakaszokhoz a 2014-ben kiadott revideált új fordítás szolgált alapul.

Az Áhítat könyv formájában megvásárolható a Baptista Könyvesboltban (1068 Budapest, Benczúr u. 31.).