Napi áhítat

Jézus feljebb való az angyaloknál

2021 - Áhítat, 2021. augusztus 2. hétfő
A hét témája: Zsidókhoz írt levél

Zsid 1,4–5

Jézus nem összehasonlítható az angyalokkal, akik teremtmények. Jézus örök Isten.

Annyival feljebb való az angyaloknál, amennyivel különb nevet örökölt náluk. Mert az angyalok közül kinek mondta valaha Isten: „Fiam vagy te, ma nemzettelek téged”, majd pedig: „Atyja leszek, és ő az én Fiam lesz”?

Gondolatok az igéről

Kicsoda a názáreti Jézus? Csak egy azok közül, akiket Isten üzenetének közvetítőjeként használt? Egy magasabb rangú hírnök? Szellemteremtmény, akit csak az állása tesz különbbé a többiektől, ahogy a Jehova Tanúi hiszik? Isten különleges vezető rangú angyala, Mihály, ahogy az adventisták gondolják? Lehet nagyobb tekintélye, mint azoknak az angyaloknak, akik közvetítésével Mózes kapta a törvényt? Vagy mint annak a Gábriel arkangyalnak, aki az iszlám szerint Isten szavát hozta Mohamednek? Lehet nagyobb tekintélye, mint Moróni angyalnak, aki a mormonok szerint Joseph Smithnek adott isteni utasításokat és új ismereteket? Igénkben azt olvassuk, hogy az Úr Jézus sokkal magasabb, összemérhetetlenül más szinten képviselte köztünk Isten személyét és üzenetét, mint bármelyik angyal tette azt a történelem során. Nem lehet egyenlőségjelet tenni Krisztus és az angyalok között. Rangban és hatalomban a Teremtő és a teremtmény nem áll egy szinten. Bár a Biblia az angyalokat (1Móz 6,2) és az embereket (Lk 3,38) is istenfiaknak nevezi, ez nem jelent azonosságot a Fiú Jézus Krisztussal. Isten soha egyetlen teremtményének sem mondta azt, hogy „Te vagy az én szeretett Fiam, benned gyönyörködöm” (Lk 3,22). Isten soha egyetlen teremtménye, még a legkiválóbb sem mondhatja el azt magáról, hogy „Én és az Atya egy vagyunk” (Jn 10,30). Ez az egy , nem egy véleményt jelent vagy bizonyos dologban való egyetértést. A zsidó vallási vezetők, akik ezt hallották, felfogták, hogy a názáreti Jézus azt mondja: én = Atya. A Fiúnak joga van életet adni annak, akinek akar (Jn 5,21). A Fiúra van bízva az ítélet (Jn 5,22). A Fiú maga is az élet forrása (Jn 5,26). Csak a Fiú az, aki bemutatta, megismertette velünk, hogy milyen Isten (Jn 1,18). Milyen nagy áldás és kegyelem, hogy ő segítő kezet nyújtott nekünk, Ábrahám utódainak! Igen! Ő nem a bukott angyalokat karolta fel.

Nagy-Kasza DánielNapi áhítat e-mailben is.

Iratkozz fel, hogy naponta elcsendesedhess áhítatban!
Milyen nap van ma?
Ennek az ellenőrzésnek az a célja, hogy megbizonyosodjunk arról, hogy Ön egy valós személy, és nem egy program.
A www.baptist.hu weboldalon elhelyezett adatkezelési tájékoztató tartalmát megismertem. Hozzájárulok ahhoz, hogy az általam megadott személyes adatokat az adatkezelő a tájékoztatóban foglaltak szerint kezelje.
X