fbpx

Napi áhítat

Letöltés a Google Play-ből

Még tart a kegyelmi idő!

2019 - Áhitat, 2019. december 13. péntek
A hét témája: A Messiás el fog jönni

Ézs 56,1–8

Lesznek még üdvözülők, mert Isten is keresi az ő szétszóródott népét és össze is gyűjti.

„Ezt mondja az Úr: A menny az én trónusom, a föld pedig lábam zsámolya. Milyen házat akartok építeni nekem, és milyen helyen kellene tartózkodnom? Hiszen mindent az én kezem alkotott, így keletkezett minden – így szól az Úr. Mert én arra tekintek, aki elesett és megtört szívű, és aki igéimet tiszteli. Bikát vágnak le, de embert is ölnek, juhot áldoznak, de kutya nyakát is szegik. Ételáldozatot mutatnak be, de disznóvért is, tömjéneznek emlékeztetőül, de a bálványt is áldják. Ők is maguk választották meg útjukat, és förtelmes bálványaikban gyönyörködtek. Én is magam választom meg, hogy mivel bántsam őket, és rájuk hozom, amitől borzadnak. Mert szóltam, de nem feleltek, beszéltem, de nem hallgattak rám, hanem azt tették, amit rossznak látok, azt választották, ami nem tetszik nekem. Halljátok az Úr igéjét, akik tisztelitek igéit: Honfitársaitok, akik gyűlölnek és kitaszítanak benneteket az én nevem miatt, ezt mondogatják: Mutassa meg dicsőségét az Úr, látni akarjuk örömötöket! Ők azonban szégyent vallanak. Zúgás hangzik a városból, hangzik a templomból: az Úr hangja, aki megfizet ellenségeinek érdemük szerint.
Mielőtt vajúdott, már meg is szült; mielőtt rájött a fájdalom, fiút hozott a világra. Ki hallott ilyet, ki látott ehhez foghatót? Vajon egy országért csak egy napig kell vajúdni? Születik-e nép csak úgy egyszerre? Hiszen alig vajúdott Sion, máris megszülte fiait.

Gondolatok az igéről

Csodálatos ígéreteket olvashattunk, melyekbe imában belekapaszkodhatunk ma reggel. De az ember felelőssége abban, hogy megtérése teljes és helyes legyen, továbbra is kulcsfontosságú. Ezt tettei – hogy tartózkodik a gonosztól, és igazságot cselekszik – igazolják. A szombat hangsúlyozása három alapelvet tár elénk: 1. Isten ura a mi időnknek (2Móz 16,22–30). 2. A szombat megszentelése egy módja annak, ahogy kifejezhették Isten iránti szeretetüket (6. v.; 58,13). 3. Ez az Isten szövetsége iránti hűség jelképe (4. v.).
A szombat maga volt a szövetség jelképe (2Móz 30,13–17) Mi, az Úr Jézusban új szövetség részesei, úgy fejezzük ki iránta való szeretetünket és elköteleződésünket, hogy megtartjuk az ő parancsolatait (Jn 14,15.21.23).
Nyitva a lehetőség a sérültek és utód nélküliek számára is. Nem kell elveszettnek érezned magad, és nem kell úgy gondolnod, hogy nincs jövőd. Az Úr az, aki örök nevet ajándékoz neked, és aki elfogad.
Nyitva az Isten háza az idegenek számára is. Megvidámít az ő házának javaival, és kedvesen fogadja áldozatunkat, imádatunkat, hiszen minden nép számára imádság háza az Isten háza (7. v.).
Nyitva az Isten szíve. Sok népet gyűjtött ő magának, de még a pásztor keresi az elveszett juhait. Hála, hogy meg is találja, és betelik majd az üdvözülők száma. De még van hely... talán pont a te számodra. Vagy ha megtalált a pásztor, akkor mi ugyanabban a munkában vagyunk, segítünk gyűjteni, amíg visszajön. Ő elvégzi, egész biztos. Te része leszel az ő népének vagy munkájának?

(Kelemen Sándor)

Napi áhítat e-mailben is.

Iratkozz fel, hogy naponta elcsendesedhess áhítatban!
Milyen nap van ma?
Ennek az ellenőrzésnek az a célja, hogy megbizonyosodjunk arról, hogy Ön egy valós személy, és nem egy program.
A www.baptist.hu weboldalon elhelyezett adatkezelési tájékoztató tartalmát megismertem. Hozzájárulok ahhoz, hogy az általam megadott személyes adatokat az adatkezelő a tájékoztatóban foglaltak szerint kezelje.

Az Áhítat a Magyarországi Baptista Egyház tulajdona. Minden jog fenntartva.

A bibliai szakaszokhoz a 2014-ben kiadott revideált új fordítás szolgált alapul.

Az Áhítat könyv formájában megvásárolható a Baptista Könyvesboltban (1068 Budapest, Benczúr u. 31.).