Napi áhítat

A három személyben mégis egy

2024 - Áhítat, 2024. május 26. vasárnap
A hét témája: Isten üdvterve Krisztusban

Ef 1,1–14

Az a jó hír, hogy a Szentháromság eltervezte, véghez vitte és minden embernek felkínálja az üdvösséget.

Pál, Isten akaratából Jézus Krisztus apostola az Efezusban élő és Krisztus Jézusban hívő szenteknek: kegyelem nektek és békesség Istentől, a mi Atyánktól és az Úr Jézus Krisztustól.
Áldott az Isten, a mi Urunk Jézus Krisztus Atyja, aki megáldott minket mennyei világának minden lelki áldásával Krisztusban. Mert őbenne kiválasztott minket magának már a világ teremtése előtt, hogy szentek és feddhetetlenek legyünk előtte szeretetben. Előre el is határozta, hogy fiaivá fogad minket Jézus Krisztus által, akarata és tetszése szerint, hogy magasztaljuk dicsőséges kegyelmét, amellyel megajándékozott minket szeretett Fiában. Őbenne van – az ő vére által – a mi megváltásunk, bűneink bocsánata is; kegyelmének gazdagsága szerint, amelyet kiárasztott ránk teljes bölcsességgel és értelemmel. Mert úgy tetszett neki, hogy megismertesse velünk az ő akaratának titkát, amelyet kijelentett őbenne az idők teljességének arról a rendjéről, hogy Krisztusban egybefoglal mindeneket, azt is, ami a mennyben, és azt is, ami a földön van. Őbenne lettünk örököseivé is, mivel eleve elrendeltettünk erre annak kijelentett végzése szerint, aki mindent saját akarata és elhatározása szerint cselekszik; hogy dicsőségének magasztalására legyünk, mint akik előre reménykedünk Krisztusban. Őbenne pedig titeket is, akik hallottátok az igazság igéjét, üdvösségetek evangéliumát, és hívőkké lettetek, eljegyzett pecsétjével, a megígért Szentlélekkel, örökségünk zálogával, hogy megváltsa tulajdon népét az ő dicsőségének magasztalására.

Gondolatok az igéről

Amikor egy férfi és egy nő kölcsönösen szeretik egymást, összekötik az életüket, hogy együtt, egy emberként éljenek. Amikor mindketten vállalják, hogy szülők lesznek, más szerepet fognak felölteni apaként és anyaként. Másféle áldozatot hoznak, ki-ki a magáét. Ők a keret a gyerekek számára. Ez a felállás arra hasonlít, ahogy a teremtettségben az Atya, a Fiú és a Szentlélek egy Istenként léteznek és élnek egymásért és teremtményeikért. A legnagyobb áldozatot sem tartják drágának az elveszettekért, megváltani őket és új életet adni nekik. Istennek arra kellett üdvtervet készítenie, hogy a tőle elfordult, tőle távolodó, nélküle a kárhozat felé tartó embereket magához fordítsa, megbocsássa bűneiket, gyermekévé fogadja, visszahozza abba a mindenségbe, amelyben vele együtt örökre biztonságban lehetnek. Amikor valaki ennek a szeretetnek, megkülönböztetésnek, jóságnak a tudatára ébred, áldja az Istent. Ez egy előrelátó, előre gondoskodó terv volt, amelyre mindhárman egy Istenként odaszánták magukat. Mennyi féltés, szeretet, odafigyelés, hűség, áldozatvállalás jelenik meg ebben. Ha pedig az az Atya, aki kész volt odaadni a Fiát értünk, hogyne ajándékozna vele együtt minden mást is!

Imaáhítat

Ajánljuk fel gyermekeinket az Úrnak, hogy megismerjék
a Szabadítót! (2Móz 10,2)

Kotán BélaNapi áhítat e-mailben is.

Iratkozz fel, hogy naponta elcsendesedhess áhítatban!
Milyen nap van ma?
Ennek az ellenőrzésnek az a célja, hogy megbizonyosodjunk arról, hogy Ön egy valós személy, és nem egy program.
A www.baptist.hu weboldalon elhelyezett adatkezelési tájékoztató tartalmát megismertem. Hozzájárulok ahhoz, hogy az általam megadott személyes adatokat az adatkezelő a tájékoztatóban foglaltak szerint kezelje.
Iratkozzon fel hírlevelünkre!