Baptista Női Misszió

6282

„Erő és méltóság árad róla, és nevetve néz a holnap elé” – írja a Példabeszédek 31,25.

Az a vágyunk, hogy az életünkben és a közösségünkhöz tartozó Krisztust követő nők mindennapi életében mindez megvalósuljon.

Jelenlegi csapatunk 2020 novemberében kezdte el a közös munkát, melynek a legjellemzőbb területei:

  • A nők identitásának és személyes életküldetésének megerősítése
  • Az evangélium hirdetése mindenféle formában (női alkalmak, videóüzenetek, kreatív női alkalmak…). A gyülekezetekhez tartozó női csoportok bátorítása és támogatása ebben.
  • A közösségünkben szolgáló lelkipásztorok, gyülekezetplántálók és vezetők feleségei számára egy bátorító, támogató háttér elősegítése – a szolgálat első éveitől a nyugdíjasokig.
  • Közösségépítés, a nők lelki megerősítése regionális és országos női konferenciák, online alkalmak, támogató csoportok segítségével.

Révész Szilvia

„Négy gyermeke van, pedig csak kettőt szült. A másik kettő a »szívében született«. Huszonegyszer költözött életében. Gimnazistaként kiválóan tudott puskázni – aztán középiskolai irodalomtanár lett. Évekig volt egy segélyszervezet kommunikációs igazgatója. Kalandor férjével végigjárta az El Caminót. Lelkészfeleség. Könyvmoly és könyvíró (Keserűből édeset, Hamu helyett fejdísz, Elég jó nő). Élt egy évig misszionáriusként Mongóliában. Életvidám nő. Sokszor tart bátorító előadásokat nőknek” – így mutattak be a minap egy eseményen. S mivel ennél frappánsabban magam se tudnám röviden megfogalmazni, ki is vagyok, most csak annyit tennék hozzá, hogy mindezek mellett 2020 novemberétől a Baptista Női Misszió vezetője.


Tőtős Mary/Marcsi

Férjem Tőtős János, gyülekezetet plántálunk Budapesten a Nyugati környékén. Jánossal együtt alapítottuk a Vecsési Bárka Baptista Gyülekezetet. De közel öt évig a Verőcei Baptista Gyülekezetet is istápoltuk. 22 éve vagyunk házasok. Két gyermekünk van. 14 éve vezetek foltvarró klubbot és táborokat. Nyolc évig vezettem keresztény játszóházat, három évig tiniklubot és -tábort, három évig női bibliatanulmányozást, Értékes nő kurzust, kreatív női missziós alkalmakat is, COVID-karantén utántól ez YouTube-csatornán is elérhető.

Férjemmel házaskurzust is szoktunk tartani. A Pax Tv Csendes Percek műsorában eddig 28 üzenettel voltunk bent. 2015 óta én készítem a női missziós konferenciák dekorációját, arculatát tervezem, azóta vagyok a csapat részese is. Több keresztény közösségi térnek is én terveztem a belső terét.

Lakberendező vagyok, 2007 óta van Budapesten Konyha Lakberendezési Stúdiónk (nonoart, marydesign).


Boros Dávidné Ágota

2003 óta lehetek Isten gyermeke, 2008 óta Dávid felesége, 2010 óta Gréti, 2012 óta Balázs, 2014 óta Lotti és 2020 óta Panni édesanyja. Gyógypedagógusként végeztem, de ebben az életszakaszban az időmet és energiámat a családunkra és a szolgálatra igyekszem fordítani.

Jelenlegi „fogadott családunk” a József Utcai Baptista Gyülekezet. Vágyam, hogy Isten munkájában lehessek gyümölcsöző, hasznos eszköz.

Életem legfontosabb igeverse: „Szeresd az Urat, a te Istenedet teljes szívedből, teljes lelkedből és teljes elmédből.” (Máté 22,37)


Eszes Tünde

Fiatalon hoztam meg életem legmeghatározóbb döntését. Hit által fogadtam el a kegyelmet, amit Isten nekem kínált Jézus Krisztus megváltásában.

1985-ben házasságra léptem Eszes Zoltánnal. A közös út nekünk azt is jelenti, hogy együtt szolgálunk Isten országáért. Lelkipásztor férjem mellett nemcsak a háttérben szolgálok, hanem a nőtestvérek között végzem a szükséges lelkigondozói, szervezési feladatokat.

Két lánygyermekkel ajándékozott meg Isten, Henriettával és Lillával.

Mérlegképes könyvelői végzettségem van, jelenleg bérszámfejtőként dolgozom az MBE gazdasági osztályán.

Az országos baptista női misszióban több mint egy évtizede tevékenykedem. Kiváltságnak tartom, hogy a kapott ajándékaimmal szolgálhatok másoknak azzal a tudattal, amit Jézus mondott: „mert nálam nélkül semmit sem cselekedhettek.” (János 15,5b)

Azt vallom, hogy ha egymást elismerve, tisztelve és kiegészítve, szeretetteljes összefogásban hangolódunk a feladat teljesítésére és Isten akaratának a megértésére, a munka nemcsak eredményes lesz, de örömet is fog okozni. Az a vágyam, hogy Isten országának építésében így lehessek eszköz.


Szilágyi Lilla

Keresztény családba születtem és nőttem fel. Ma már látom, hogy ez mekkora áldás volt az életemben, biztos alapot és tájékozódási pontot adva a mindennapokhoz. Fiatalon ráébredtem arra, hogy nekem is személyes, közvetlen kapcsolatra van szükségem Jézussal, így 11 évesen bemerítkeztem. A teljes életváltozást egy 17 éves koromban bekövetkező betegség hozta meg, amikor is az Isten Szentlelkével való találkozás átformálta az életemet.

Férjemmel, dr. Szilágyi Bélával 22 éve vagyunk házasok, társam és segítőm. Nélküle ma nem az az ember lennék, aki vagyok. Két gyermekünk van, Benedek és Karolina, kislányunkat örökbe fogadtuk. Az elmúlt 20 évben a Baptista Szeretetszolgálat önkénteseként, majd munkatársaként dolgoztam emberkereskedelem áldozataival, mozgássérült gyermekekkel és fiatalokkal, valamint nyílt örökbefogadás segítésében. A szeretetszolgálati munka a szívem csücske, örülök, hogy mindezt a családommal együtt tehetem. Egy másik terület az életemben, amiért nagyon hálás vagyok, „Az igazság szabaddá tesz” lelki gyógyulási szolgálat, ahol először résztvevőként gyógyulásra várva, majd szolgálóként másokat segítve tanulhatok Isten minden emberi értelmet meghaladó erejéről.

A tahitótfalui baptista gyülekezet a lelki otthonunk, itt szolgálunk.

Hálás vagyok a Teremtőnek, hogy időről időre munkatársává fogad, alkalmatlanságom ellenére, és engedi, hogy lássam őt „munka” közben. Hiszem, hogy a női misszióban is ezt fogjuk közösen megtapasztalni, Isten hatalmát, erejét, szabadítását és életek felépülését!


Nagyné Albert Nóra

Tizenöt évesen találkoztam Istennel, azóta a legfontosabb helyet ő foglalja el a szívemben, életemben.

2005-ben feleség, 2006-ban és 2007-ben pedig édesanya lehettem Isten kegyelméből.

Szociálpedagógusként az a szívem vágya, hogy az elesettek, nehéz helyzetben lévők, rászorultak számára segítő kéz lehessek.

Másik szívügyem a nők mentális segítése, bátorítása, valamint az Isten misszióküldetésének betöltése mindazok felé, akik még nem fogadták el Jézus Krisztust személyes Megváltójuknak.

Szeretnék a Baptista Női Misszió munkacsoport aktív és elhivatott tagja lenni, várom a közös szolgálatok és csodák megélését.

Mottóm, amit Veress Ernő erdélyi lelkipásztor fogalmazott meg élete során:

„Mindent Vele, semmit Nélküle!”


Paróczi Anita

Paróczi Anita vagyok, férjemmel, Paróczi Zsolt lelkipásztorral 30 éve vagyunk házasok, hat gyermekünk, nyolc unokánk van, sok éven át nevelőszülők voltunk, gyermekeink közül hármat örökbe fogadtunk.

A Baptista Oktatási Központ pedagógiai munkatársaként dolgozom, és koordinátora vagyok az ÉletErő Baptista Ápolási és Gondozási Missziónak. Bár logopédus-gyógypedagógus-tanító végzettségem van, mostani elhívásom egy terültéhez kapcsolódóan gyakorló ápolónak tanulok, ami egy új kihívás számomra.

Hálás vagyok, amiért lehetőségem van részt venni a hitoktatói munkában is. Nem hívő családban nevelkedtem, fiatal felnőttként, 19 éves koromban lettem Jézus tanítványa. Huszonegy évig szolgáltunk a Bodrogi „Jó az Úr” Baptista Gyülekezetben, valamint alapítói és munkatársai voltunk az ottani keresztény oktatási központnak, a Bölcsesség Kezdete Óvoda, Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskolának.

Hat éve, Istennek engedelmeskedve a Szigetszentmiklósi Baptista Gyülekezetben folytatjuk tovább szolgálatunkat, ahol részt vállaltam a gyerekek közötti munkában, a szociális csoport feladataiban és a dicsőítő csoportban.

Az elmúlt tíz évben több női munkacsoporttal dolgoztam együtt, költözésünkig a Dunántúli Baptista Egyházkerület Női Munkacsoportjának., egy korábbi ciklusban pedig a Női Misszió Munkacsoportnak is munkatársa lehettem.

A nők közötti szolgálatom legfontosabb részének tekintem, hogy bátorítsam testvéreimet a hit általi szolgálatra, hogy felfedezzék, megismerjék és használják Istentől kapott ajándékaikat, képességeiket, hogy minden életszakaszban felismerjék elhívásukat, és Isten bátor harcosai, szolgái, szerető karjai legyenek ebben a széthulló világban. Gyakran osztom meg bizonyságaimat arról, hogy ne a félelmeinkre, alkalmatlanságunkra nézzünk, hanem Jézusra, a hit szerzőjére.

Minden napom ezzel az imával kezdődik és zárul: „Szeretlek, Örökkévaló, te vagy minden erőm forrása!” (Zsoltárok 18,1)