Szórványmissziós Bizottság

3530

A 10 évnél idősebb, legfeljebb 25 tagot számláló gyülekezeteket nevezzük szórványgyülekezetnek.

Vezérigénk:

„Tudjuk, Istentől szeretett testvéreim, hogy választottak vagytok, mert a mi evangéliumunk nemcsak szavakban jutott el hozzátok, hanem erővel, Szentlélekkel és teljes meggyőződéssel, amint tudjátok is, hogy milyenek voltunk közöttetek, tiértetek.”
(1Thessz 1,4–5)

A 2018-as évtől kezdve a korábbiaknál jóval egyszerűbb, gyorsabb és könnyebben igénybe vehető támogatási rendszerrel szeretnénk segíteni a szórványgyülekezetek missziós törekvéseit.
A támogatásigénylő és a beszámoló űrlapot az alábbi linken lehet letölteni!

A kitöltött igénylőlapot a baptistaszorvany@gmail.com e-mail-címre kell eljuttatni!

A támogatásigénylő lap benyújtásával a felelős személy vállalja, hogy kérésre tájékoztatást ad a szórványmissziós bizottság tagjai számára a támogatás felhasználásáról. Valamint sikeres elbírálás esetén, a támogatási összeg átvételétől számítva egy hónapon belül, lehetőleg fényképes beszámolót készít és eljuttatja a baptistaszorvany@gmail.com e-mail-címre. (A korábbi pályázatos támogatási rendszerrel ellentétben sem önrészt, sem számlákat nem várunk el. Határidő nincs, a támogatási kérelmek feldolgozása folyamatos.)

Az elbírálásnál előnyt élveznek azok a missziós programok, amelyek gyülekezetek összefogásával, egymás rendszeres látogatásával jönnek létre. Szívesen támogatjuk közösségi és hitmélyítő alkalmak rendezését, mint például a Szabadság Krisztusban tanfolyamot. A szórványmissziós támogatás sürgős anyagi segítségnyújtásra is alkalmas, például a gyülekezeti épület megrongálódása esetén.

A szórványmissziós támogatást a Magyarországi Baptista Egyház szórványgyülekezetei igényelhetik, illetve azok a gyülekezetek, amelyek szórványgyülekezetek felé végeznek szolgálatot.
Várjuk továbbá olyan igehirdetők, presbiterek, szolgálócsoportok jelentkezését, akik szívesen szolgálnának szórványgyülekezetek felé!

Bizottsági tagok:

Győri Gábor
gyorigaborlelkipasztor@gmail.com
+36208864032

Beke László
bekelaci@gmail.com
+36208863700

Takács Zoltán
takzolzsu@gmail.com
+36208861865

T. Beke László
legyboldog@gmail.com
+36205480622

Bátorítunk minden szórványgyülekezetet arra, hogy vegye fel a kapcsolatot gyülekezetplántálásokkal, illetve más gyülekezetekkel, és vizsgálják meg annak lehetőségét, hogyan tudnak együtt, egymás felé, egymástól tanulva szolgálni! Fontosnak tartjuk, hogy minél több gyülekezet tanulja meg használni a személyes evangelizációs módszereket, és formálja úgy a gyülekezeti közösségét, hogy az a szerető Jézus Krisztust mutassa be!