Egyházvezetés

Papp János

Egyházelnök

2000-től az egyház missziójának vezetője, mely szolgálatot 2001-től függetlenítve végzett.
Baptista szülők negyedik gyermekeként született a Baranya megyei Siklóson, majd Pécsett végezte általános és középiskolai tanulmányait. Általános vegyész szakképesítést nyert. Közben megtérése után a Pécsi Baptista Gyülekezet tagja, majd egyik ifjúsági vezetője lett.

A Baptista Teológiai Főiskola elvégzése közben részt vett a Magyarországi Baptista Ifjúsági Szövetség újraélesztésében, melynek alapító főtitkára lett. Teológiai tanulmányai alatt vette feleségül Dr. Bősz Csillát. Házasságukat Isten két gyermekkel áldotta meg. Tanulmányai végeztével 10 éven át győri lelkipásztor volt, ahol részt vett 7 gyülekezet megalapításában.

A Magyarországi Baptista Egyház Országos Közgyűlése 2012. április 28-án választotta meg egyházelnöknek.


Varga László Ottó

Főtitkár


Durkó István

Missziói igazgató

A Magyarországi Baptista Egyház misszió munkájának a vezetője. Támogatja a lelkipásztorokat, vezetőket és a gyülekezeteket a missziós munkákban, valamint irányítja a missziós bizottságokat, szolgálatokat.

Keresztyén szülők gyermekeként 1965 – ben született Békésen. Középiskolai tanulmányai alatt, tizennyolc évesen tért meg, majd 23 évesen Isten elhívta a szolgálatra. Először ifjúsági lelkipásztorként szolgált szülővárosában, majd 2003-ban Budaörsre költözött és munkatársaival új gyülekezetet alapított. Lelkipásztori szolgálata mellett folyamatosan részt vett közegyházi munkákban. Missziókerületi alelnök, ifjúsági munka országos vezetője, valamint a gyülekezetplántáló szolgálat országos vezetője is volt. Teológiai tanulmányai során BA, valamint MA végzettséget szerzett. Az elmúlt években több civil szervezet és missziós társaság munkájában, valamint új gyülekezetek alapításában is szerepet vállalt.

Feleségével Máriával, valamint  Debóra és Ruben nevű gyermekeivel Budaörsön élnek.  A missziói igazgatói munkáját 2012. június 1-óta végzi, mellette a budaörsi Kőszikla Baptista Gyülekezet lelkipásztora.


Simon Norbert

Gazdasági igazgató

A Magyarországi Baptista Egyház gazdasági vezetője. Az egyház gazdálkodásával kapcsolatos javaslatok, különösen a költségvetési tervezet kidolgozója. Munkája során az elfogadott pénzügyi határozatok végrehajtásáért felel.

1974-ben született Budapesten. Istenfélő családban felnőve, középiskolai évei alatt merítkezett be, s lett tagja az Újpesti Baptista Gyülekezetnek. A gyülekezeti szolgálatba bekapcsolódva 1995-től az Újpesti Baptista Harangzenekar vezetője, majd 2003-tól a gyülekezet diakónusa lett.

Tanulmányait a Gödöllői Szent István Egyetem gyöngyösi főiskolai karának gazdasági mérnök szakán, majd a Szent István Egyetem gazdasági agrármérnöki szakán végezte. 1997-től 2001-ig a Baptista Teológiai Akadémia gazdasági munkatársaként dolgozott, majd egy kereskedelmi vállalat pénzügyi vezetőjeként, később egy építőipari nagyvállalat kontrollereként, ezt követően pedig egy kreatív ügynökség pénzügyi vezetőjeként végezte feladatát.

Egyházi szolgálatát a Budapesti Egyházkerület gazdasági felelőseként látta el 2008-2012 között.

Feleségével Angélával, valamint gyermekeivel Benjáminnal és Leventével együtt Fóton élnek.


Kiss Péter

Operatív igazgató

Igazság által leszel erős” Ézs 54,14

1991-ben született baptista család gyermekeként. Újjászületésére 2003-ban került sor, 2004-es bemerítkezését követően a József utcai Baptista Gyülekezet tagja volt. 2014-ben kötött házasságot feleségével Bettinával, akivel jelenleg egy lány és egy fiúgyermeket nevelnek. Házasságkötésétől fogva az Újpesti Baptista Gyülekezet tagja, amelynek 2016 óta pénztárosa és 2021 óta elöljárója is egyben. A gazdálkodási és szervezeti feladatok támogatása mellett a gyülekezetben működő házicsoport rendszer koordinációjáért felel.

Tanulmányait a Budapesti Corvinus Egyetemen folytatta, pénzügy és számvitel szakos közgazdászként végzett 2015-ben. 2014-től pályáját a Deloitte Könyvizsgáló és Tanácsadó Kft. könyvizsgáló asszisztenseként kezdte. 2017 májusában a Deloitte számviteli tanácsadási üzletág szenior tanácsadói pozícióját hátrahagyva csatlakozott a Magyarországi Baptista Egyházhoz vezető kontrollerként és az Egyházi Belső Ellenőrzési Csoport gazdasági ellenőreként, majd 2019 decemberétől szociális-gazdasági vezető-helyettesként munkálkodott.

Az Egyházban betöltött főtevékenysége mellett 2018-tól a Semmelweis Egyetem Közszolgálati Karához tartozó Egészségügyi Menedzserképző Központ Szociális Vezetőképzésének, valamint 2020-tól a Szociális Szolgáltatás Menedzsment szakirányú továbbképzésének oktatója. 2019-től a Baptista Szeretetszolgálat Alapítvány felügyelő bizottsági, 2020-tól a Nyitott Ajtó Baptista Központ elnökségi tagja. Az operatív igazgatói feladatkörrel összefüggően 2022-től a Sorsfordító Szolgáltató Központ igazgatósági, illetve 2023 januárjától a Baptista Tevékeny Szeretet elnökségi tagjaként és a Baptista Diakóniai Központ IT-elnökeként is szolgál. 2022-től a Férfimisszió csapatának szolgálója is egyben.

Péter az Országos Tanács 2021. június 29-i alakuló ülésén hozott döntés alapján végzi az operatív igazgatói teendőket.

kiss.peter@baptist.hu

https://www.facebook.com/PKiss777