Egyházvezetés

Papp János

Egyházelnök

Siklóson született 1967. június 24-én hívő (baptista) szülők negyedik gyermekeként. 1978-ban megtért és bemerítkezett Gerzsenyi Sándor lelkipásztor által a Pécsi Baptista Gyülekezetben. Általános és középiskolai tanulmányait Pécsett végezte. Érettségizett és általános vegyész képesítést szerzett.  

1989 óta nős, felesége Pappné dr. Bősz Csilla jogtanácsos, munkajogi szakjogász. Két gyermeket kaptak Istentől: Noémit és Dorinát. A katonai szolgálat, majd a Baptista Teológiai Szeminárium elvégzése után Győrbe kerültek, ahol 1992-ben avatták lelkipásztorrá. Tíz évet szolgáltak az ország akkor legnagyobb kiterjedésű körzetében, ahol ez alatt több gyülekezet indult és imaházakat vásároltak, építettek. 2000-ben a Magyarországi Baptista Egyház missziói igazgatója lett. Ezt a szolgálatot három cikluson keresztül végezte, majd 2012-ben az egyház elnökévé választották. Bővülő családjával (feleségével, gyermekeik családjával, négy unokával) együtt Budapesten élnek. 2021 januárjától a Budafoki Baptista Gyülekezet lelkipásztoraként is szolgál.

Eddigi élete során sokféle feladatban vehetett részt: ifjúsági vezető volt Pécsett, majd az újjáalakuló ifjúsági szövetség (Mobisz) főtitkára lett. Dolgozott különféle alapítványok és képzések szervezésében, vezetésében itthon és külföldön. 2001 és 2021 között egymás után 12 gyülekezet ügyintéző lelkipásztora volt. Eközben az Európai Baptista Szövetség (EBF), az Európai Baptista Misszió (EBMI), a Baptista Világszövetség (BWA), a Magyarországi Egyházak Ökumenikus Tanácsa (MEÖT), a Magyar Evangéliumi Szövetség (Aliansz), a Magyar Bibliatársulat, a Baptista Teológiai Akadémia igazgatótanácsa, a Baptista Szeretetszolgálat Alapítvány (BSZA), a Magyar Baptisták Világszövetsége (MABAVISZ) és sok más szervezet vezetésében, irányításában, munkájában is részt vett.

Életének mottó-igeverse:

„Széles helyet keress sátradnak, feszítsd ki sátorponyváidat teljes szélességükben! Húzd meg köteleidet, erősen verd le cövekeidet! Mert jobbra is, balra is terjeszkedni fogsz, utódaid a népek örökébe lépnek és elpusztított városokat telepítenek be.” (Ész 54,2–3)


Varga László Ottó

Főtitkár

A Magyarországi Baptista Egyház képviselője, szervezeti vezetője

Mottója:
Az egyház az élő, egészséges, Krisztus-központú gyülekezetek közösségeként legyen jelen a világban,
legfőbb tevékenysége az evangélium továbbadása legyen,
részt vegyen a jelen kultúrájában, mert így tudja megérteni a körülötte lévő világot, a benne élő embereket, hogy szolgálhasson feléjük,
a lehetőségekhez képest függetlenségre törekedjen, hogy bátran megfogalmazhassa Istentől kapott látását, véleményét a világ helyzetével, haladásával, értékeivel kapcsolatban.

Budapesten született 1969-ben. A Budapesti Műszaki Egyetemen építőmérnöki diplomát szerzett. Munkáját az Ybl Miklós Főiskola Szervezés Tanszékén kezdte, majd a Soproni Egyetemen lett tanársegéd, mellette tervezőmérnökként, építésvezetőként dolgozott.

1989-ben kötelezte el magát Jézus Krisztus követésére. A biblikus keresztség megértése után 1994-ben bemerítkezett. 1995-ben lett tagja a Magyarországi Baptista Egyház soproni gyülekezetének. 2001-ben végzett a Baptista Teológiai Akadémián.

2000-től a soproni, 2010-től a szombathelyi és a kőszegi gyülekezet lelkésze volt. 2007–2021-ig a Dunántúli Stratégiai Csoport koordinátora, 2008–2021-ig a Dunántúli Baptista Egyházkerület elnöke volt. Tanított a Szünergosz Baptista Bibliaiskolában, és mentorként szolgált a Lelkésztovábbképző Intézetben. Erősségei a szervezés, vezetés, stratégikus gondolkodás.

1991 óta nős, feleségével, Judittal két gyermeket neveltek. Szabadidejét magashegyi túrázással tölti.

A Magyarországi Baptista Egyház országos közgyűlése 2021. június 5-én választotta meg főtitkárnak.


Durkó István

Missziói igazgató

A Magyarországi Baptista Egyház misszió munkájának a vezetője. Támogatja a lelkipásztorokat, vezetőket és a gyülekezeteket a missziós munkákban, valamint irányítja a missziós bizottságokat, szolgálatokat.

Keresztény szülők gyermekeként 1965-ben született Békésen. Középiskolai tanulmányai alatt, 18 évesen tért meg, majd 23 évesen Isten elhívta a szolgálatra. Először ifjúsági lelkipásztorként szolgált szülővárosában, majd 2003-ban Budaörsre költözött és munkatársaival új gyülekezetet alapított. Lelkipásztori szolgálata mellett folyamatosan részt vett közegyházi munkákban. Missziókerületi alelnök, ifjúsági munka országos vezetője, valamint a gyülekezetplántáló szolgálat országos vezetője is volt. Teológiai tanulmányai során BA, valamint MA végzettséget szerzett. Az elmúlt években több civil szervezet és missziós társaság munkájában, valamint új gyülekezetek alapításában is szerepet vállalt.

Feleségével, Máriával, valamint Debóra és Ruben nevű gyermekeivel Budaörsön élnek. A missziói igazgatói munkáját 2012. június 1. óta végzi, mellette a budaörsi Kőszikla Baptista Gyülekezet lelkipásztora.


Simon Norbert

Gazdasági igazgató

A Magyarországi Baptista Egyház gazdasági vezetője. Az egyház gazdálkodásával kapcsolatos javaslatok, különösen a költségvetési tervezet kidolgozója. Munkája során az elfogadott pénzügyi határozatok végrehajtásáért felel.

1974-ben született Budapesten. Istenfélő családban felnőve, középiskolai évei alatt merítkezett be, s lett tagja az Újpesti Baptista Gyülekezetnek. A gyülekezeti szolgálatba bekapcsolódva 1995-től az Újpesti Baptista Harangzenekar vezetője, majd 2003-tól a gyülekezet diakónusa lett.

Tanulmányait a Gödöllői Szent István Egyetem gyöngyösi főiskolai karának gazdasági mérnök szakán, majd a Szent István Egyetem gazdasági agrármérnöki szakán végezte. 1997-től 2001-ig a Baptista Teológiai Akadémia gazdasági munkatársaként dolgozott, majd egy kereskedelmi vállalat pénzügyi vezetőjeként, később egy építőipari nagyvállalat kontrollereként, ezt követően pedig egy kreatív ügynökség pénzügyi vezetőjeként végezte feladatát.

Egyházi szolgálatát a Budapesti Baptista Egyházkerület gazdasági felelőseként látta el 2008–2012 között.

Feleségével, Angélával, valamint gyermekeivel, Benjáminnal és Leventével együtt Fóton élnek.


Kiss Péter

Operatív igazgató

Igazság által leszel erős” (Ézs 54,14)

1991-ben született baptista család gyermekeként. Újjászületésére 2003-ban került sor, 2004-es bemerítkezését követően a József Utcai Baptista Gyülekezet tagja volt. 2014-ben kötött házasságot feleségével, Bettinával, akivel jelenleg egy lány- és egy fiúgyermeket nevelnek. Házasságkötésétől fogva az Újpesti Baptista Gyülekezet tagja, amelynek 2016 óta pénztárosa és 2021 óta elöljárója is egyben. A gazdálkodási és szervezeti feladatok támogatása mellett a gyülekezetben működő házicsoport-rendszer koordinációjáért felel.

Tanulmányait a Budapesti Corvinus Egyetemen folytatta, pénzügy és számvitel szakos közgazdászként végzett 2015-ben. 2014-től pályáját a Deloitte Könyvvizsgáló és Tanácsadó Kft. könyvvizsgáló asszisztenseként kezdte. 2017 májusában a Deloitte számviteli tanácsadási üzletág szenior tanácsadói pozícióját hátrahagyva csatlakozott a Magyarországi Baptista Egyházhoz vezető kontrollerként és az Egyházi Belső Ellenőrzési Csoport gazdasági ellenőreként, majd 2019 decemberétől szociális-gazdasági vezetőhelyettesként munkálkodott.

Az egyházban betöltött főtevékenysége mellett 2018-tól a Semmelweis Egyetem Közszolgálati Karához tartozó Egészségügyi Menedzserképző Központ Szociális Vezetőképzésének, valamint 2020-tól a Szociális Szolgáltatás Menedzsment szakirányú továbbképzésének oktatója. 2019-től a Baptista Szeretetszolgálat Alapítvány felügyelőbizottsági, 2020-tól a Nyitott Ajtó Baptista Központ elnökségi tagja. Az operatív igazgatói feladatkörrel összefüggően 2022-től a Sorsfordító Szolgáltató Központ igazgatósági, illetve 2023 januárjától a Baptista Tevékeny Szeretet elnökségi tagjaként és a Baptista Diakóniai Központ IT-elnökeként is szolgál. 2022-től a Férfimisszió csapatának szolgálója is egyben.

Kiss Péter az Országos Tanács 2021. június 29-i alakuló ülésén hozott döntés alapján végzi az operatív igazgatói teendőket.

kiss.peter@baptist.hu

https://www.facebook.com/PKiss777