Baptista Oktatási Központ

A Magyarországi Baptista Egyház 2012-ben hozta létre a Baptista Oktatási Központot (BOK), mivel ebben a tanévben 43 közoktatási intézmény került a Baptista Szeretetszolgálat fenntartásába.

Jelenleg több mint 50 baptista fenntartású közoktatási intézményben folyik az oktató, nevelő munka országszerte. Ezek egy része gyülekezeti fenntartású, másik részük a Baptista Szeretetszolgálat égisze alatt működik.

A BOK elnöksége

Ez közel 17 000 diákot és 2000 pedagógust jelent. Az intézmények között vannak óvodák, általános iskolák, alapfokú művészeti intézmények, gimnáziumok, szakgimnáziumok és szakiskolák.

A BOK feladata egyfelől a pedagógusok, hitoktatók munkájának segítése, másfelől az iskolák és a helyi gyülekezetek közötti „hídépítés”.

A diákok 36%-a hátrányos, illetve halmozottan hátrányos helyzetű. Vannak olyan intézmények, ahol ez az arány akár 95%. De ahol a hiányok vannak, ott vannak elrejtve a lehetőségek is.

A Baptista Oktatási Központ célja, hogy keresztény értékeket képviselve az iskola több legyen, mint oktatási intézmény. Ezért szervezünk táborokat, kulturális programokat, klubfoglalkozásokat, színházi előadásokat, kiállításokat. Ebben a munkában a gyülekezeteink aktív segítségét is igyekszünk az iskolák szolgálatába állítani.

Az utóbbi néhány évben a BOK feladata oktatási irányban is kibővült. Munkájával a lelkimunkások képzését és a baptista lelkipásztorok továbbképzését is támogatja a Szünergosz Bibliaiskolán, illetve a Lelkipásztor-továbbképző Intézeten keresztül. Munkatársaink az általános és középiskolai hitoktatásban is aktív szerepet játszanak. Nemcsak a tananyagok fejlesztésében, de a mindennapi iskolai tanításban is. 2017 és 2019 között az MBE felkérésére elkészült a középiskolás Baptista bibliaismeret tankönyvcsalád. Így már nemcsak az általános iskolákban, de a középiskolák 9–12. évfolyamain is jól átgondolt, rendszerezett tananyagot tudunk a diákok kezébe adni. Hisszük, hogy a sokszor nem hívő háttérből érkező diákok a baptista fenntartású intézményekben a kötelező tananyagok mellett a lelki növekedésükhöz is segítséget, iránymutatást kapnak.