2023. szeptember 30-án és október 1-jén meleg őszi napsugaras, boldog lélek- és énekhangokkal teli szívek gyűltek össze hálát adni a nyírbátori imaházban. Közel százan találkoztunk ezeken a napokon együtt örülni közelebbről és távolabbról, hálát adni Istennek az imameghallgatásért, hogy Makra Zsolt lelkipásztor személyében új, körzetünkben, velünk együtt élő pásztort rendelt a nyírmeggyesi, nyírbátori és nyírbogáti gyülekezeteknek.

Szombaton Durkó István missziói igazgató hirdette Isten igéjét, majd végezte a beiktatás szolgálatát. Az igei üzenet, bátorítás a jövőre nézve az ApCsel 6,1–7 alapján hangzott. Legfőbb célként azt helyezte a szívünkre, hogy a nyírbátori körzet olyan közösség legyen, ahol terjed az evangélium, és növekednek a gyülekezetek. A növekedésnek vannak kihívásai. Dolgozni kell és az élő Istent kell képviselni. Egyedül Isten az, aki meg tudja ezt adni és áldani. Legyen ott bennünk ezzel kapcsolatban az őszinte vágy, tenni akarás. Ennek egyik legfőbb alapja az alázat. Ehhez hittel és Szentlélekkel teljes, megáldott embereknek kell lennünk. Olyan mennyei bölcsességgel megáldott embereknek, akik látják a reményteljes jövőt, amit Isten mutat nekik. Legyen ez így ebben a körzetben – hangzott a buzdítás. Engedjünk beállítani a szolgálatba minél több szolgálattevőt! Hiszen Isten így ad előrelépést. Ne a helyben járás legyen ránk a jellemző! Az alázathoz tehát mindig ragaszkodjunk, és folyamatosan, napról napra éljük meg! Tegyük első helyre az Urat életünk minden területén, ennek egy fontos alapigazságnak kell lennie! Ne a maradékban gondolkodjunk! Elhangzott, ha így állunk be lelkipásztorunkkal együtt a szolgálatba, akkor átélhetjük és megtapasztalhatjuk, hogy Isten növekedést ad.

A továbbiakban a körzet zenész-énekcsoportja énekelte el Daika Attila vezetésével új lelkipásztorának és családjának az Áldjon meg téged az Úr, és őrizzen meg téged ő című dalt. Ezután Makra Zsolt beiktatása, vállalása, majd a körzethez tartozó gyülekezeti tagok ígérete következett. Együtt, közösen tettünk tanúbizonyságot arról, hogy az emberek üdvösségét, gyülekezeteink épülését szolgáljuk és Isten országát építjük. Kézrátétellel imádkoztak az új lelkipásztorért Komáromi Tibor, Mózes Lajos, Dobos Péter és Durkó István testvérek. Pető András, a körzet volt lelkipásztora átadta a szószéki Bibliát, majd köszöntések, jókívánságok sora következett a körzet településeiről érkezett egyházak lelkészei, polgármesterei, valamint egyházunk tiszántúli kerületének jelen lévő lelkészei részéről. Ezután Makra Zsolt beiktatott lelkipásztor mondott székfoglaló beszédet a Lk 19,1–10 alapján, amely a ma is élő Isten kegyelméről szólt. Arról, hogy mi se féljünk kegyelmet gyakorolni egymás felé.

Másnap a vasárnap délelőtti istentiszteleten folytatta a nyírbátori körzet az ünneplést. Mózes Lajos, a nyírbátori körzet presbitere kezdte a köszöntések sorát. Mély háláját fejezte ki Istennek az új lelkipásztorért és családjáért. Buzdította gyülekezeteink tagjait, hogy legyünk tettre készek, induljunk egységben, és végezzük a lelkek megmentésének szolgálatát „az Úrért és Makra Zsoltért” – hangzott.

Majd énekszóban zengett: „hegyen épült város vagy hát, hadd lássák fényed, a világ vár, hogy megoszd végre élő reményed… mondd el a jó hírt százszor, ezerszer hogyha kell, ne kíméld magad, csak hirdesd, hirdesd, kiáltsd szíved mélyéről: a mennyben sok a hely, világíts bátran, és hirdesd, hirdesd!”

Ezután mindhárom gyülekezet részéről, a gyermekek és a nőtestvérek nevében is köszöntések hangzottak el a család felé.

Az ünneplést vasárnap délután egy búcsú istentisztelettel zártuk, ahol Dobos Péter debreceni ügyintéző lelkipásztorunktól búcsúztunk. Az áthidaló periódusban – két és fél éven keresztül – nagy szeretettel, odafigyeléssel, odaszánással és példásan szolgált a nyírbátori körzet mindhárom gyülekezetében. Elköszönő igehirdetését a Zak 8,1–17 alapján végezte. Szolgálatában egy ma is csodálatos és kegyelmes Isten képét bontotta ki előttünk. Biztatott, hogy ne féljünk, ma is működik a kegyelem. Mi csak nyújtsuk ki a kezünket, induljunk, és Istennél lehetséges a megújulás, a növekedés, hogyha akarjuk mi is ezt! Mindig mondjunk egymásnak igazat, jót, legyünk hűségesek! Igazi reménységről, „van tovább”-ról szóló üzenetet kaptunk.

Az igehirdetés után a testvériség részéről köszönet, hála szava, visszaemlékezés, énekszó hangzott, és nem maradhatott el a sok ölelés és könnycseppek hullatása sem. Az volt a tökéletlenségünk, hogy nagyon megszerettük egymást Péter testvérrel. A búcsúzástól függetlenül hisszük, van és lesz még közös szolgálati lehetőségünk. Legfőbb vágyunk, hogy az Úr továbbra is terjessze ki gazdag áldásait a nyírbátori körzet testvériségére, gyülekezeteire, az új lelkipásztorunkra és Dobos Péter testvérünkre egyaránt, hogy az Istenünk szolgálatában végzett magvetésünk, munkánk legyen gyümölcsöző.


Elindult egyházunk hírlevele, melyben tájékoztatást adunk aktuális híreinkről, eseményeinkről. Iratkozzon fel ön is!


Köszönjük!

Köszönjük mindenkinek, aki idén a baptisták társadalmi szolgálatát támogatta adója 1+1%-ával!