Szeretethimnusz pedagógusoknak

1611

Köszönjük nektek, pedagógusok, hogy odaadó és elkötelezett szeretettel fordultok gyermekeink felé.

Köszönjük, hogy türelemmel tanítjátok őket a szükséges tudásra, és megosztjátok velük élettapasztalataitokat.

Köszönjük, hogy jóságosan bántok gyermekeink szívével és lelkével, hogy nemcsak a szellemük pallérozását tartjátok fontosnak, hanem személyiségük fejlődésére is ügyeltek.

Köszönjük, hogy nem vagytok irigyek egymásra, hanem együtt gondolkodva és egymással együttműködve, illetve egymást kiegészítve tanítjátok és nevelitek gyermekeinket.

Köszönjük, hogy nem kérkedtek eredményeitekkel, és nem fuvalkodtok fel sikereiteken, hanem szerényen és alázatosan végzitek munkátokat.

Köszönjük, hogy nem viselkedtek gyermekeinkkel bántóan, és megbocsátotok nekik még akkor is, ha a tűréshatáraitokat feszegetik.

Köszönjük, hogy nem keresitek a magatok hasznát, hanem minden erőtökkel gyermekeink javát tartjátok szemetek előtt.

Köszönjük, hogy nem gerjedtek haragra csínytevéseik láttán, hanem nyugalmatokat megőrizve nyújtotok nekik segítséget abban, hogy a helyes viselkedési módokat megtalálják.

Köszönjük, hogy nem rójátok fel nekik a rosszat, amit bizony gyakran elkövetnek, hanem elszántan és példát mutatva terelitek őket a helyes útra.

Köszönjük, hogy nem örültök hamisságaiknak, amikor hibáznak.

Köszönjük, hogy együtt örültök velük, amikor a segítségetekkel kijavítják hibáikat.

Köszönjük, hogy szeretetetek elfedezi gyermekeink és a mi hibáinkat is.

Köszönjük, hogy hitetek van gyerekeink képességeiben, szorgalmában, akaratában, erejében és a bennük rejlő lehetőségeikben.

Köszönjük, hogy folyamatosan tápláljátok a bennetek élő reményt, amely segíti kitartó és áldozatos munkátokat.

Köszönjük, hogy eltűritek a megpróbáltatásokat, amelyek elé gyermekeink és olykor mi, szülők állítunk benneteket.

Köszönjük, hogy a ti szeretetetek gyermekeink iránt soha el nem múlik.

Murányi Anita
egy szülő