Csak megköszönni tudjuk nektek azt az eltökélt helytállást, leleményességet, kitartást és odaadást a diákok iránt, amely – tudjuk jól – nem múlik el nyomtalanul a lelkükből. Hisszük, hogy örök pecsétként égett beléjük oktatói-nevelői szolgálatotok, amely egész életükre erőt, irányt és bátorítást fog nekik adni.

Egy különösen nehéz időszak végéhez közeledünk veletek együtt. Olyan időben álltátok a sarat, amelyben sokszorosára növekedett a megoldásra váró helyzetek száma, az új módszerek gyors elsajátításának szüksége, a személyes jelenlét többszöri nélkülözése. És még ki tudja, mennyi váratlan kihívással kellett megbirkóznotok. Mindezt ti éreztétek a legjobban. De ahogy Németh László írta: „Aki hisz a pedagógiában, az csak optimista lehet.”

Sokan imádkoztunk értetek, hogy el ne fogyatkozzon belőletek a munkátok értelmében való hit, hogy Isten napról napra adja meg nektek a szükséges erőt és kedvet, amit átcsorgattok diákjaitokba: gyermekbe, fiatalba egyaránt. Biztosak vagyunk abban, hogy sok-sok jó szülői, kollégáktól vagy diákoktól kapott visszajelzéssel is igazolta Isten pedagógusi szolgálatotok szükségét és jó gyümölcseit.

Kívánjuk, hogy Jézus beszéde erősítse hivatásotokat, és kívánjuk, hogy meglássátok, megtapasztaljátok e szavak igazságát: „Adjatok, és adatik nektek: jó, megnyomott, megrázott, megtetézett mértékkel adnak öletekbe. Mert amilyen mértékkel ti mértek, olyan mértékkel mérnek viszonzásul nektek.” Jézus (Lukács evangéliuma 6,38)

Szeretettel és hálás szívvel gondolunk rátok a pedagógusnap alkalmából!