Új kezdet – új tanév indult a teológián

2813
Az ünneplő gyülekezet. Igét hirdet dr. Mateusz Wichary, a Lengyel Baptista Szövetség elnöke

A Baptista Teológiai Akadémiának évről évre visszatérő ünnepe a diplomaosztó és egyben tanévnyitó istentisztelet. Akkor is jeles alkalom ez, ha az intézmény történetében éppen nincs kerek évforduló, hiszen akik tanulmányaikat befejezték, ekkor kapják meg diplomájukat; akik pedig most kezdik, azok várakozással teli izgalommal indulnak.

Ebben az évben szeptember 22-én tartotta ünnepi istentiszteletét a BTA a Nap utcai imaházban. A padsorok zsúfolásig megteltek az induló és végzős hallgatókkal és hozzátartozóikkal, valamint az akadémia még aktív diákjaival, illetve az oktatókkal, a munkatársakkal és az érdeklődőkkel. Mindenki ünneplőbe öltöztette egész lényét.

Az orgona hangjaira vonult be az istentisztelet szolgálattevőinek sora prof. dr. Almási Tibor rektor vezetésével. Bereczki Lajos rektorhelyettes mint liturgus gondoskodott arról, hogy minden ékesen és jó rendben történjék ezen a délutánon. Bevezetőjében megemlékezett az intézmény alapítójának, Udvarnoki András igazgatónak és a szeminárium első oktatói karának igényes és elkötelezett munkásságáról.

Három súlypontja volt az istentiszteletnek, amelyet néhány nem kevésbé fontos esemény egészített ki. Mindezeket a BTA kórusának lelket frissítő szolgálata kötötte egy csokorba.

Az igehirdetés

Az első meghatározó szolgálat az igehirdetés volt, amit dr. Mateusz Wichary, a Lengyel Baptista Szövetség elnöke tartott. Nagyon áldott üzenetet osztott meg a jelenlévőkkel, amikor az új kezdetről beszélt, amit Isten munkál mindenkinek az életében, különböző módon. Igaz, hogy minden új kezdet nagy nehézségeket, sok küzdelmet, esetleg még szenvedést is hozhat magával, de megéri vállalni mindezt, mert Isten áldása bontakozik ki belőlük gazdagon. A sok bibliai példával illusztrált ige erővel hangzott.

Ehhez a súlyponthoz kapcsolódó esemény volt egy – a Varsói Baptista Teológiai Szeminárium és a Baptista Teológiai Akadémia vezetői által hosszú ideje munkált – együttműködési megállapodás aláírása dr. Wlodzimierz Tasak, a VBTS rektora és prof. dr. Almási Tibor, a BTA rektora által.

Prof. dr. Almási Tibor rektori beszédet mond

A rektori beszéd

A rektori beszéd minden akadémiai ünnep csúcspontja. Így volt ez most is. Megszokhattuk dr. Almási Tibor testvér sokéves szolgálata alatt, hogy átfogó képet ad az akadémia életének összefüggéseiről, távlatos előretekintéssel. Szavait hallgatva visszatekinthettünk arra a folyamatra, amely a jelen helyzethez eljuttatta az intézményt, mindig újabb és egyre szélesedő körökben haladva, az újszövetségi missziós küldetés koncentrikus köreinek mintájára. A jövő pedig a már épülő külföldi kapcsolatokban bontakozhat tovább Isten vezetése által. A lengyel kapcsolat már kézzelfogható, és épül az amerikai vonal is. Mindez külföldi professzorok oktatásunkba történő bekapcsolódását és külföldi hallgatók tanulmányi munkában való részvételét eredményezheti a Közép- és Kelet-Európai Baptista Teológiai Intézet kebelén belül. Ezzel egy egészen új perspektíva bontakozott ki a rektori beszédben. Emellett néhány statisztikai adat is elhangzott, amelyek szerint mintegy félezer hallgató tanult itt az elmúlt évben, és nem kevesebb mint száznyolcvanan jelentkeztek az új tanévre.

Ide kapcsolódott Mészáros Kornél MBE-főtitkárnak intézményünk fenntartója nevében elmondott igei köszöntője az ünneplő gyülekezet felé. Ezt követően jeles külföldi vendégünk, dr. Richard L. Blake, az Xtend Ministries International elnöke szólt a gyülekezethez, akinek nagy szerepe volt a Southwestern Baptist Theological Seminary és a Baptista Teológiai Akadémia kapcsolatának elősegítésében. Felszólalásában nagy vonalakban bemutatta az SWBTS történetét, jelenlegi működési elveit, a lehetséges együttműködés áldásait is körvonalazva. Hangsúlyozta az amerikai intézmény három legfontosabb alaptételét: 1. Krisztus-központúság – Jézus az Úr; 2. Biblia-alapú oktatás – a Biblia Isten hibátlan beszéde; 3. Globális stratégia – teológiai oktatás és evangelizálás világszerte.

A diplomák

Az alkalom harmadik kiemelkedő eseménye a diplomákhoz kapcsolódott. Huszonöt évvel ezelőtt végeztek Katona Béla, Kesjár Zsolt és Pénzes Zoltán testvérek; és ötven éve kaptak diplomát dr. Almási Mihály, Dobner Győző és †Nemeshegyi Gyula lelkipásztorok. Az 1Kor 1,9 igével köszöntötte a jubilánsokat a rektor.

Ezt követően került sor a friss diplomák átadására. Ebben az évben kilencvenen fejezték be tanulmányaikat. Az egész gyülekezet hatása alá került a felszabadult örömnek és az Isten iránti hálának a sok áldozat árán megszerzett diplomák átvételekor. Szolgálatra kibocsátó igeként a Tit 2,11–15 hangzott el, majd az egész gyülekezet fennállva hallgatta az áldáskérő imádságot és a kórus által megszólaltatott ároni áldást.

A dr. Almási Kornél Zsolt művészeti rektorhelyettes által vezetett kórus a magas művészi színvonal mellett mély átéléssel énekelte az alkalom egyes elemeihez szervesen kapcsolódó műveket, amivel segítette az üzenetek szívbe ágyazódását. Istené a dicsőség azért az áldozatos munkáért, amivel az énekesek készülnek és szolgálnak – karnagyuk vezetésével – sokunk lelki épülésére.

Az ünnepi istentisztelet sokrétű áldásaiért dr. Wlodzimierz Tasak, a Varsói Baptista Teológiai Szeminárium rektora mondott köszönetet megtartó Urunknak, és Istenünk áldását kérte az új tanévre.

Mindent egybevetve tartalmas és előremutató ünnepe volt a Baptista Teológiai Akadémia hallgatóinak, oktatóinak és munkatársainak a 112. tanév bezárása és egyben a 113. tanév megnyitása, amiért egyedül Istent illeti a dicsőség.