Megkezdte 118. tanévét a Baptista Teológiai Akadémia. Az ünnepélyes tanévnyitó istentiszteletre a Budapest Nap utcai baptista templomban került sor 2023. szeptember 16-án.

Az ünnepség az immár hagyománnyá vált zászlós bevonulással vette kezdetét, majd az esemény liturgusa, László Gábor főtitkár köszöntötte a résztvevőket, a vendégeket, többek között dr. Hankó Balázst, a Kulturális és Innovációs Minisztérium felsőoktatásért felelős államtitkárát; dr. Korányi Andrást, az Evangélikus Hittudományi Egyetem megbízott rektorát; Kádár Lászlót, a WOL Élet Szava Alapítvány megbízott igazgatóját; és Szuhánszky Gábort, a Wesley Oktatási Program vezetőjét, és tolmácsolta több hittudományi egyetem vezetőségének köszöntését.

Hankó Balázs államtitkár köszöntő szavaiban arról beszélt, milyen isteni kegyelem az, hogy mi itt lehetünk Európa szívében, és ezzel küldetést is kaptunk. Az a küldetésünk, hogy formáljuk nemzetünk, családunk által a világ jövőjét, amihez kitartás, hit, erő kell. A Biblia szavaival élve: „De akik az Úrban bíznak, erejük megújul, szárnyra kelnek, mint a sasok, futnak, és nem lankadnak meg, járnak, és nem fáradnak el.” A jövő formálásához tudáselőnyre van szükségünk, és emellett közösségre. Egy olyan közösségre, amely értékálló, értékformáló, ezért is olyan fontosak az egyházi fenntartású intézmények. A digitalizálódó világban, a mesterséges intelligencia kihívásait látva még inkább szükség van mindarra, ami emberi, ami közösséget teremt és közösséget formál. Ebben a folyamatban a hallgató cselekvőképes alkotó. A tanár nemcsak tanár, hanem tudását, bölcsességét átadó mentor. Természetesen fontos a tudományos teljesítmény, de még fontosabb az, hogy az egyházi fenntartású egyetemek azt a kovászt, azt a sót vigyék a mindennapokba, amely a közösséget közösséggé teszi, és amely azt az értékállóságot biztosítja, amely megtartott bennünket itt, Európa közepén, Európa szívében. A 118. tanévét kezdő Baptista Teológiai Akadémia küldetése a kezdetekhez képest még erőteljesebben tágul ki, hiszen nemcsak hitéleti, hittudományi képzések, hanem a baptista közösség által fenntartott, a baptista közösség által működtetett intézményrendszerbe olyan jövőt formálni képes fiatalok és régebb óta fiatalok szükségesek, akik képzését az akadémia vállalja fel nemcsak itt Magyarországon, hanem a Kárpát-medencében.


Dr. Szilágyi Béla, a Baptista Szeretetszolgálat elnöke igei üzenetében a 2Mózes 3. részből hozta példaként a hallgatóság elé Mózest, akit Isten – mint egy mentőakció vezetőjét – igyekezett kiképezni arra, hogyan kell megmenteni a népet. A törökországi földrengésen átélt példát hozva beszélt arról, hogy mennyi időt és energiát fektettek egy-egy ember megmentésébe, amiért nagyon hálás Istennek. Amikor hazajött, elgondolkozott azon is, hogy amikor ennyi embernek a munkája, pénze és jó szándéka – helyesen – benne van egy ember fizikai létének a megmentésében, ugyanakkor legalább ennyit beleteszünk-e valakinek a szellemi-lelki megmentésébe? Ma már nemcsak az idő relatív, hanem az igazság is, nem egyértelmű, hogy mi az út, mi az igazság és mi az élet. Olyan környezetben élünk, amikor az identitásunk legmélyét is megkérdőjelezik. Lehetne kifogásokat keresni, ahogyan Mózes is, miért nem végezzük a ránk bízott feladatot.
Ne mással szemben fogalmazzuk meg magunkat! Nézzünk bele Isten igéjébe, és ott lássuk meg magunkat! És mielőtt felsoroljuk mindazokat a nehézségeket, amik lehet, hogy tényleg ott vannak az életünkben, soroljuk fel azokat az áldásokat, amik az elmúlt évben meg az elmúlt öt évben meg az elmúlt tíz évben ott sorakoznak! És ha a kettőt mérlegre tesszük, akkor láthatjuk, hogy inkább Isten hatalma határozza meg a jövőnket, mint a nehézségek. Ha Mózesnek sikerült kihoznia Egyiptomból a népet, akkor nekünk miért ne sikerülhetne? Mózes fölteszi a kérdést: Uram, ki vagyok én, hogy én ezt tegyem?
Életünk legfontosabb, alap egzisztenciális kérdése, hogy ki vagyok én. Ráadásul ez a világ a legrosszabb döntéseinkkel, a legnagyobb hibáinkkal vagy éppen az elkövetett bűneinkkel azonosít bennünket. A baráti társaságban, a szomszédaink között, az iskoláinkban, a munkahelyünkön ki vannak állítva a bizonyítványok rólunk.

De az Isten csodája, hogy ő nem fatalista. Vannak következményeik a cselekményeinknek, de ő a kegyelemmel, az irgalommal és az igazsággal egyszerre jön, ezekkel egyszerre küldte el Jézust, hogy megmutassa nekünk az Isten hatalmát. Ő az elveszett, bizonytalan embert is történelemformálóvá tudja tenni. Pál apostol sem biztos, hogy megütötte volna a mércét, hogy a teológia rektora legyen, hogyha csak a keresztényüldözését nézzük. Mózest sem választottuk volna meg egyik egyház elnökének sem, hogyha csak azt nézzük, hogy mit tett.
Isten azt szeretné, hogy elvigyük a körülöttünk élők közé, a baráti társaságainkba, a szomszédaink közé, a gyülekezeteinkbe, a mindennapi beszélgetéseinkbe az üzenetet, hogy Isten minden hihetetlen teher alól, a mi Egyiptomunkból ki akar menekíteni.
Az a feladatunk, hogy tegyük Istent láthatóvá, hallhatóvá, megtapasztalhatóvá és követhetővé azzal a talentummal, amit tőle kaptunk. Isten pedig azt ígéri, hogy velünk lesz!
Marton Zsolt, az ószövetségi tanszék megbízott vezetője imádságát követően a rektori beszédre került sor. 

Prof. dr. Mészáros Kálmán, a BTA rektora arról beszélt, hogy Isten igéje arra bátorít bennünket, hogy „elhagyva a Krisztusról szóló elemi tanítást, törekedjünk a tökéletességre” (Zsid 6,1). Nem elég az, amit tegnap tanultunk, neki kell feszülni a következő esztendőnek is, és el kell jutnunk a végső célig. Pál apostol azt is mondja, a végső cél pedig a Krisztus. Az elsőévesek számára pedig a Filippi 4,8–9-ből vett idézet hangzott el bátorításként: „Ami igaz, ami tisztességes, ami igazságos, ami tiszta, ami szeretetre méltó, ami jó hírű, ha valami nemes és dicséretes, azt vegyétek figyelembe!” (Fil 4,9)
Az idei felvételi időszakban többször össze kellett ülnie a felvételi bizottságnak, olyan sokan jelentkeztek, másfélszer többen, mint az előző években. A főiskola szeretne felkészíteni az Isten országának és igazságainak a megismerésére és annak továbbvitelére. Az igazi csoda az, hogy itt megnyílik a szívünk, a szemünk az Isten világa felé. Előtűnik az életük romja alól kiszabadulni vágyók számára az Isten ereje, hogy gyengeségünkben, bukásainkban, nehézségeinkben és kihívásaink között is megtapasztalhatjuk a hit csodálatos erejét. A következő években megismerjük Isten útját, az ő titkait a Szentírásból. Ezt a munkát,  szolgálatot vállalta föl 118 évvel ezelőtt alapítónk, Udvarnoki András, és sok-sok tanár, vezető volt Isten áldott eszköze a maiakkal együtt, hogy a keresztről szóló beszéd isteni igazságát sokan megismerhessék.
Jelenleg 167 frissen jelentkezett hallgatónk van az első évre, elsősorban baptista gyülekezetekből, de rajtuk kívül még legalább nyolc felekezetből. A teológia alapszakon összesen 127-en kezdik meg a tanulmányaikat. A teológia mesterszakon 25 fő indul, a kántor tagozaton pedig 11. A lelkipásztorképzésünkben is növekedés tapasztalható, ebben az évben 32-en vannak, ebből egy nem baptista lelkipásztornak készül, a többiek a közösségen belül szeretnének majd az Úr szolgálatába állni. Ebben az évben több új szakirányt is meghirdettünk, ahova további jelentkezőket várunk, bár már idén is 45-en jelentkeztek ezekre. A 2023-as év őszén közel 450 fő a hallgatók összlétszáma. Tartsuk szemünk előtt továbbra is mesterünk, Jézus Krisztus misszióparancsát, ami a teológia vezérigéje is: „Menjetek el tehát, tegyetek tanítvánnyá minden népet…” Immánuel, velünk az Isten!
Ezt követően az elsőéves hallgatók fogadalomtételére került sor, amelyet Balla Péter gazdasági főigazgató vezetett. Elmondta, Istennek terve van az életükkel, bízni kell őbenne, és hűségesnek lenni, de ehhez meg kell ismerni őt, és a BTA-n erre lehetőségük lesz a hallgatóknak.


Az alapító-igazgató tiszteletére 2016-ban alapított Udvarnoki András-díjat azok kaphatják, akik az akadémia életében kiváló oktatói, kutatói, tudományos, publikációs, művészeti vagy vezetői tevékenységet végeztek, és őrzik a teológia hagyományait és értékeit. Bereczki Lajos rektorhelyettes előterjesztésére a BTA szenátusa Udvarnoki András-díjban részesítette Szebeni Olivér nyugalmazott főiskolai oktatót és Nemeshegyi Zoltán főiskolai docenst, akiknek Mészáros Kálmán rektor adta át az oklevelet és az alapító arcképét ábrázoló plakettet. A díjazottakkal készült interjúk a BTA honlapján olvashatók.

A nemzeti felsőoktatási ösztöndíjat Kovács Benjámin, Bodáné Gajdács Rebeka és Molnár Adél hallgatók kapták. A díjakat Hankó Balázs államtitkár és a BTA rektora közösen adták át az ünnepelteknek.

Az ünnepi istentiszteleten a zenei szolgálatot a BTA kórusa és zenekara végezte Kónyáné Puskás Laura vezetésével. A nemzeti imádságunk eléneklése után az ünnepi istentisztelet szeretetvendégséggel zárult.


Elindult egyházunk hírlevele, melyben tájékoztatást adunk aktuális híreinkről, eseményeinkről. Iratkozzon fel ön is!