Az elmúlt időszakban szoros lelki kapcsolat alakult ki a Sárospataki Református Teológiai Akadémia (SRTA) és a budapesti Baptista Teológiai Akadémia (BTA) között. Örömmel értesültünk arról, hogy a sárospataki intézmény dinamikus fejlődésének és tudatos építkezésének köszönhetően a teológiai akadémia 2024. február 1-től alkalmazott tudományok egyetemeként működik tovább.

Ettől kezdve az intézmény Sárospataki Református Hittudományi Egyetem (SRHE) néven folytatja a hallgatók felsőfokú képzését. Ebből az alkalomból a sárospataki teológia február 1-én ünnepi hálaadó istentiszteletet tartott. A történelmi jelentőségű eseményen az egyházi és polgári élet vezetői, a fenntartó képviselői, öregdiákok, hallgatók, sárospataki városvezetők, a társintézmények képviselői és lelkészek képviselték a Kárpát-medence magyarságát és a különböző keresztény egyházak és felekezetek közösségeit. A hálaadó ünnepségre a többi hittudományi intézmény vezetői között a budapesti Baptista Teológiai Akadémia rektora is meghívást kapott. 

Mint ismeretes, Sárospatak már a középkorban is (1531) nevezetes iskolaváros volt, ahol a reformáció alapigazságai igen korán megfogantak, így már közel 500 éve magas szintű teológiai oktatás folyik a városban. Az ellenreformáció idején itt is keményen üldözték a protestánsokat, halálra vagy gályarabságra ítéltek lelkipásztorokat. A gályarab hitvallók közül 22-en ugyancsak ebben a teológiai intézetben tanultak.

Arról is jó tudnunk, hogy a reformáció népi irányzatához tartozó anabaptista hitelődeink is megfordultak ezen a tájon. I. Rákóczi György (1593–1648) erdélyi fejedelem idején Sárospatakon telepedtek le jelentős számban anabaptista habán elődeink, akik kitűntek becsületes, tiszta jellemükkel és az általuk készített habán kerámiákkal, iparművészetileg is értékes szakmai tudásukkal. 

Sárospatakon tanított sok nagyszerű hittudós között a magyar felmenőkkel is rendelkező neves cseh–morva pedagógus, Comenius (Szeges János), a morva testvérközösség püspöke is 1650–1654 között, aki az itt letelepített anabaptisták udvarházaiban működtetett bölcsődei és iskolai gyakorlatot is megfigyelte, amit további alkalmazásra is ajánlott pedagógiai műveiben.

A sárospataki oktatási intézményben 1703-tól alsó-, közép- és felsőfokú tanítás, valamint magas szintű teológiai oktatás mellett a bölcsészet és a jog, majd a pedagógia és a gyakorlati képzés is erőteljes hangsúlyt kapott. 

1952-ben a kommunisták betiltották a teológiai főiskola működését, a kollégiumot megszüntették, a gimnáziumot államosították. A Sárospataki Teológiai Akadémia az 1989-es politikai rendszerváltást követően folytathatta ismét mindmáig töretlenül hittudományi képzését.  

Köszönettel tartozunk a Sárospataki Református Hittudományi Egyetem rektorának, dr. Enghy Sándornak és munkatársainak a testvéri meghívásért és a két intézmény között elindult lelki és szakmai együttműködés eddig tapasztalt eredményeiért. Hisszük, hogy a két teológiai intézmény a jövőben is testvéri módon fogja támogatni és segíteni egymást a Krisztustól kapott nagy misszióparancs hatékonyabb és elkötelezettebb teljesítésében. 

Soli Deo gloria! Immánuel! Velünk az Isten!


Elindult egyházunk hírlevele, melyben tájékoztatást adunk aktuális híreinkről, eseményeinkről. Iratkozzon fel ön is!