Országos beszámoló és missziói közgyűlés

2303

A Wesselényi Utcai Baptista Gyülekezet adott helyet közösségünk országos beszámoló és missziói közgyűlésének április 14-én. A határozatképességet kicsivel meghaladó létszámban voltak jelen a küldöttek. Sok egyéb mellett arról is döntöttek a résztvevők ezen a napon, hogy a jövőben más szabályokat követve elegendő lesz kevesebb küldöttnek érkeznie az országos közgyűlésekre.

A bevezető imaközösséget Kübler János helyi lelkipásztor vezette. A Fil 2,3–4 és 1Tim 2,1–2 igék alapján az ország békességéért imádkoztak a jelenlevők. A közgyűlés megnyitása után missziós jellegű kiegészítések hangzottak el a kiküldött jelentésekhez Papp János egyházelnök, Mészáros Kornél főtitkár, Durkó István missziói igazgató testvérektől. Elnök testvérünk további imádságokat kért, hogy továbbra is helyt tudjon állni egyre összetettebb szolgálati kötelezettségei között. Mészáros Kornél levélben küldte el áldáskívánását, mivel nemrég egy műtéten esett át. Durkó István a társadalmi mobilitásnak a gyülekezetek taglétszámára vonatkozó hatását elemezte kiegészítő szavaiban. Hírt adott egy új kezdeményezésről is, ami a Bibliai Családi Park nevet viseli.

Ezek után Simon Norbert gazdasági igazgató ismertette kiegészítő gondolatait a 2017-es év egyházi költségvetése kapcsán. Az egyház bevételeinek és ráfordításainak, valamint beruházásainak egyenlege 149 millió Ft volt, amelynek döntő többsége az intézményi működés vonatkozásában képződött. A hitéleti és működési tevékenységekhez kapcsolódó tevékenységcsoportok közül a gyülekezetek, a közösségi tételek, valamint a misszió ráfordításai és beruházásai emelkedtek ki. A 2018-as költségvetés-tervezet ismertetése kapcsán különös hangsúlyt kapott a kérés, hogy az adó 1%-os felajánlására igyekezzen közösségünk minél többeket megnyerni ebben a kiemelt évben. Megszavazta a közgyűlés, hogy a régóta érvényben lévő ajánlás, miszerint egy baptista gyülekezeti tag évente 1500 Ft-tal támogassa az egyház központi költségvetését, módosuljon 2000 Ft/fő/évre. Kovács Bálint testvér, a Magyarországi Baptista Cigánymisszió vezetője köszönetet mondott a karácsonyi egyházi célgyűjtésért, amelynek eredményeképpen azóta elindulhatott a vajai cigány imaház felújítása. Örömmel vette fel a közgyűlés az egyház gyülekezetei közé az újonnan alakult Nagyhalászi Baptista Gyülekezetet.

Baptista 1%

A hitvallás rövidebb megfogalmazását, pontosítását tervezi egyházunk. A már meglévő tervezetről és a lehetséges további munkafolyamatokról adott tájékoztatást délután dr. Almási Tibor és Papp János testvér. A küldöttek a tervezetet kézbe is vehették, de hamarosan elérhető lesz mindenki számára elektronikus formában is. Egy évig lehetősége lesz kérdéseket feltenni, esetleges javaslatokkal élni minden baptista testvérnek. A cél, hogy ismerje és magáévá tegye ezt majd minden magyarországi baptista. Ezek után egy panelbeszélgetést hallgathattak a résztvevők Papp János vezetésével. Dr. Herjeczki Kornél, Durkó István, ifj. László Gábor, Patton Márk, Varjú Lajos válaszoltak a kérdésekre, amelyeknek gyülekezeteink működése volt a témájuk. A testvéri találkozások örömével a szívükben, és újabb imatémákkal gazdagodva indultak haza a küldöttek az országos közgyűlésről.

Megosztás