Közgyűlést tartott a Magyarországi Egyházak Ökumenikus Tanácsa

321

A Magyarországi Egyházak Ökumenikus Tanácsa 2023. december 7-én, csütörtökön 15 órakor tartotta éves rendes közgyűlését.

Steinbach József református püspök, a MEÖT elnöke nyitóáhítatában „Mily drága a te szereteted, Istenem!” (Zsolt 36,8) kapcsán tárta elénk gondolatait.

Fischl Vilmos, a MEÖT főtitkára jelentésében nagy vonalakban beszámolt és értékelte a bizottságok munkáját. A bizottságok ebben az évben is minden feladatot és eseményt sikeresen végrehajtottak. Kiemelte, hogy jól sikerült az év kezdetén az ökumenikus imahét, melyben nagy szerepe volt a Teológiai és Keresztény Egység Bizottságnak. A bizottság ezen kívül még megszervezte a szokásos ünnepi istentiszteletét is augusztus 19-én, államalapításunk ünnepének előestéjén. A Misszió és Evangelizációs Bizottság ebben az évben is megtartotta Révfülöpön az ökumenikus lelkészi és munkatársképző konferenciáját „Harcold meg a hit nemes harcát, ragadd meg az örök életet…!” (1Tim 6,12) – Szellemi háború címmel. A tagegyházak lelkipásztorai és gyülekezeti munkatársai szerte az országból érkeztek erre a konferenciára. Missziói napot tartott a bizottság Kaposváron. A Női Bizottság szokásához híven idén is megszervezte a világimanapot, hangsúlyozva a szegénység és gazdagság társadalmi összefüggéseit, melybe országosan bekapcsolódtak a gyülekezetek, és együtt imádkoztak a társadalmi igazságosságért. A Magyarországi Egyházak Ökumenikus Tanácsának tudományos szakfolyóirata a Theologiai Szemle. A Theologiai Szemle szerkesztőbizottsága kihelyezett ülést tervezett, hogy népszerűsítse a Theologiai Szemlét a budapesti Baptista Teológiai Akadémia hallgatói között, valamint októberben konferenciát szerveztek Pozsonyban Európa kritikus kérdései bibliai-teológiai reflexiókkal címmel. Az Október a Reformáció Hónapja bizottság számos esemény keretében magas színvonalú programokkal emlékezett meg a reformációról. 2023-ban ismét megrendezésre került a reformációi gálaest, melyen Nagy István agrárminiszter tartott előadást. A fellépők között voltak az Andor Ilona Ének-Zenei Általános és Alapfokú Művészeti Baptista Iskola diákjai, a Collegium Musicum Debrecen, a Koreai Presbiteriánus Nőszövetség Kórusa és a Misztrál Együttes. A Vallásközi Dialógus Bizottság idén is ellátta azt a fontos feladatát, hogy a Magyarországon lévő világvallásokkal a kapcsolatot erősítse. Idén áprilisban a szokásokhoz híven ismét nyílt bizottsági ülést tartott, melynek meghívott előadója Dezső Tamás volt, aki A muszlim világ népességnövekedése és Európa jövője címmel tartott előadást. A bizottság látogatást tett a Kecskeméti Zsidó Hitközségnél és a szegedi iszlám közösségben. A Szociáletikai Bizottság idén is konferenciát rendezett Egyházak szociális szolgálatának vallási és etikai dimenziói címmel. A konferencia előadásaiból készült konferenciakiadvány elérhető a MEÖT honlapján. A bizottság idén is támogatta az Ökumenikus Teremtésvédelmi Munkacsoport munkáját a teremtés hetének megrendezése kapcsán. Az Ifjúsági Bizottság idén is megtartotta a PIKNIK – Ökumenikus zenés istentiszteletet, melyen tagegyházaink ifjúsági zenekarai szolgáltak.

Ezt követően az elnök felkérte a Magyarországi Egyházak Ökumenikus Tanácsa bizottságainak elnökeit, hogy tartsák meg éves beszámolójukat.

A főtitkár megállapította, hogy a tizenegy tagegyház és további húsz együttműködő egyház és egyházakhoz kötődő társadalmi szervezet által alkotott közösség meghallgatta és elfogadta az elnöki, főtitkári jelentést, valamint a bizottsági elnökök 2023-as évről szóló jelentéseit. Összegezte, hogy ebben az évben a bizottságok a hozzájuk tartozó feladatokat sikeresen végrehajtották.

A közgyűlés úgy határozott, hogy fölveszik megfigyelő-együttműködő státuszba a Magyar Parlamenti Imacsoport Alapítványt.

Végül a közgyűlés a délutáni órákban meghallgatta a pénzügyi tájékoztatást, és elfogadta a 2024. évi költségvetést, valamint a jövő évi programokat. A főtitkár továbbá tervbe vette több konferencia megszervezését 2024 tavasza és az ősz folyamán.


Elindult egyházunk hírlevele, melyben tájékoztatást adunk aktuális híreinkről, eseményeinkről. Iratkozzon fel ön is!