Lelkipásztor-búcsúztató istentisztelet Gyulán

3294
Fotó: Rusznyák Csaba, Gyulai Hírlap

12 évnyi közös út végén, 2018. június 24-én a Gyulai Baptista Gyülekezet istentisztelet keretében búcsúzott el Matuz József lelkipásztor testvértől és családjától.

A lelkipásztor-búcsúztató istentiszteletet a gyülekezet ügyintéző lelkipásztora, Balogh Barnabás vezette, aki imában és köszöntő szavakkal bátorította a búcsúzó testvéreket. Az „Emlékezz vissza az útra” című ének gyönyörűen fogalmazza meg, milyen megnyugtatónak kell lennie számunkra, hogy mindenben láthatjuk Isten védelmét, ha benne bízunk.

Kedves szavak hangoztak a Matuz család felé a gyülekezet nevében Farnas Ferenc elöljáró testvértől, a gyülekezet csoportjai nevében Csóka Piroskától, a Körösvidéki Egyházkerület nevében Kiss Tibor Pétertől, a Körösvidéki Egyházkerület elnökétől. Kifejezték hálájukat a városi aktív jelenlétért a gyulai református gyülekezet nevében Baráth János lelkész, a gyulaivári református gyülekezet nevében Hegedűs István lelkész, valamint dr. Görgényi Ernő, Gyula város polgármestere, Kittlingerné Tóth Márta kórházlelkésznő és Fáskerti György is az Új Esély ház nevében.

A múlt és a jövő természetes átmenetét kötötte össze szép hídként a Matuz család új gyülekezete, a Monori Baptista Gyülekezet részéről elhangzó köszöntés.

Ezek után Matuz testvér válaszolt a köszöntésekre, amit Urunkat magasztaló énekek és imádság követett, áldást kérve a családra és a gyülekezetekre.

Egy korszak lezárult gyülekezetünk életében, mi pedig hittel várjuk a folytatást, az Úr munkájának következő lépését.

Imádkozunk új lelkipásztorunkért, és az énekíróval együtt hálával és reménységgel tekintünk Krisztusra, aki győztes Égi Hősként támogat, őriz, szeret és nevel, gondosan ápol, gyógyít és véd bennünket.