Az Áldás Baptista Gyülekezetben Karancsi Csaba 2007-ben kezdte meg 15 éven át tartó lelkipásztori szolgálatát, mely a tavalyi év során, nyugdíjba vonulásával véget ért.

Búcsú-igehirdetését a 2Tim 4,7–8 alapján végezte:

„Ama nemes harcot megharcoltam, futásomat elvégeztem, a hitet megtartottam, végezetre eltétetett nekem az igazság koronája, amelyet megad nekem az Úr, az igaz bíró ama napon; de nemcsak énnekem, hanem mindazoknak is, akik várva várják az ő megjelenését.”

Ebben az igeszakaszban Pál arról ír, hogy élete fordulóponthoz érkezett: búcsúzik Timóteustól és a gyülekezettől. Karancsi Csaba is úgy érzi, feladata befejeződött a gyülekezetben. Igehirdetésében kiemelte, hogy Isten olyan feladatot ad az embernek, amelyben ki fog teljesedni az élete. Pál új élete a föld porában, a damaszkuszi úton kezdődött, és a mennyország koronázási termében végződik. Küldetését Timóteusnak adja át, ő pedig várja Isten jutalmát, amely nem földi, hanem mennyei eredetű jutalom. Az Urat szolgálni nem könnyű feladat, de dicsőséges és gyönyörűséges.

A 15 év szolgálata alatt Csaba érezte, hogy a helyén van, ott van, ahol az Úr Jézus látni akarja. Pállal együtt vallja: „futásomat elvégeztem, a hitet megtartottam”. Átadta helyét az újfehértói gyülekezet „Timóteusának”, Bognár Benjáminnak, aki korábban ifjúsági lelkipásztorként szolgált a gyülekezetben. Csaba köszönetet mondott a város mindenkori vezetésének és a városnak a befogadásért és a segítségért; a társegyházak vezetőinek a közös ökumenikus imahetek közösségéért; a téglási gyülekezet tagjainak az együtt átélt bemerítésekért, istentiszteletekért, angoltáborokért és kirándulásokért; a baptista lelkipásztor testvéreknek a befogadásért és a testvéri közösségért; valamint az Áldás Baptista Gyülekezetnek az együtt átélt bemerítésekért, hálaadó és hitmélyítő alkalmakért, felújításokért, kirándulásokért, a balmazújvárosi misszióért, istenélményekért.

Mindannyiuk életére Isten gazdag áldását kívánta. Hálás az Úrnak, amiért egy élő gyülekezetben végezhette Isten rábízott feladatát. Utódjának pedig azt kívánta, hogy a Szentlélekre figyelve folytassa Isten munkáját a gyülekezetben.

Az istentisztelet végén Csabát és feleségét, Erikát a gyülekezet, a város polgármestere és a jelen lévő lelkipásztorok köszöntötték.


Elindult egyházunk hírlevele, melyben tájékoztatást adunk aktuális híreinkről, eseményeinkről. Iratkozzon fel ön is!


Köszönjük!

Köszönjük mindenkinek, aki idén a baptisták társadalmi szolgálatát támogatta adója 1+1%-ával!