Hálaadással búcsúzott a Derecskei Baptista Gyülekezet és Körzet 2021. június 6-án Csuhai József lelkipásztortól. Csuhai testvér a 2Tim 2,1–2 verseivel köszönt el a gyülekezettől: „Te azért, fiam, erősödjél meg a kegyelemben, amely Krisztus Jézusban van. És amit tőlem hallottál sok tanú előtt, azokat add át megbízható embereknek, akik mások tanítására is alkalmasak lesznek.” A hét és fél év szolgálata alatt a gyülekezet egy nagyon alázatos, pásztori lelkületű testvért ismert meg József személyében.

Schneider Károly gyülekezetvezető köszöntötte Csuhai testvért az 5Móz 15,1 versével: minden hetedik esztendő végén el kell engedni az adósságot. Schneider testvér hangsúlyozta, mennyire fontos volt lelkipásztorunknak az Istennel és emberekkel rendezett kapcsolat. Jézus Krisztus ahogy kifizette, tisztázta a mi adósságunkat az Atya felé önmagát adva, feláldozva értünk, mi is, akik megismertük és elfogadtuk kegyelmét, kötelesek vagyunk embertársainknak megbocsátani adósságaikat, vétkeiket.

A Kerületi Tanács nevében Komáromi Tibor elnök és Szabó László tanácstag testvérek és a körzet gyülekezeteinek vezetői is köszöntötték a távozó lelkipásztort. A gyülekezet nagy szeretettel gondol József testvérre, Isten áldja meg további szolgálatait és kedves családját is!

Mikola Zoltán és Mikoláné Hajnalka


Elindult egyházunk hírlevele, melyben tájékoztatást adunk aktuális híreinkről, eseményeinkről. Iratkozzon fel ön is!