Hálaadással búcsúzott a Derecskei Baptista Gyülekezet és Körzet 2021. június 6-án Csuhai József lelkipásztortól. Csuhai testvér a 2Tim 2,1–2 verseivel köszönt el a gyülekezettől: „Te azért, fiam, erősödjél meg a kegyelemben, amely Krisztus Jézusban van. És amit tőlem hallottál sok tanú előtt, azokat add át megbízható embereknek, akik mások tanítására is alkalmasak lesznek.” A hét és fél év szolgálata alatt a gyülekezet egy nagyon alázatos, pásztori lelkületű testvért ismert meg József személyében.

Schneider Károly gyülekezetvezető köszöntötte Csuhai testvért az 5Móz 15,1 versével: minden hetedik esztendő végén el kell engedni az adósságot. Schneider testvér hangsúlyozta, mennyire fontos volt lelkipásztorunknak az Istennel és emberekkel rendezett kapcsolat. Jézus Krisztus ahogy kifizette, tisztázta a mi adósságunkat az Atya felé önmagát adva, feláldozva értünk, mi is, akik megismertük és elfogadtuk kegyelmét, kötelesek vagyunk embertársainknak megbocsátani adósságaikat, vétkeiket.

A Kerületi Tanács nevében Komáromi Tibor elnök és Szabó László tanácstag testvérek és a körzet gyülekezeteinek vezetői is köszöntötték a távozó lelkipásztort. A gyülekezet nagy szeretettel gondol József testvérre, Isten áldja meg további szolgálatait és kedves családját is!

Mikola Zoltán és Mikoláné Hajnalka