Lelkipásztor-beiktatás Méhkeréken

2351

Zsúfolásig megtelt a méhkeréki imaház nagyterme 2013. február 16-án, szombaton. Ekkor került sor ünnepélyes keretek között Petrica Cretu lelkipásztor testvér beiktatására.

Az ünnepélyre érkezettek között – a romániai nagyszalontai körzetből és a település társgyülekezeteiből, valamint a helyi gyülekezett tagjai mellett – több magas rangú vendéget is köszöntöttünk. Jelenlétével megtisztelt minket Alexandru Victor Micula, Románia budapesti nagykövete feleségével együtt. Jelen volt továbbá a Magyarországi Baptista Egyház elnöke, Papp János testvér, illetve a Romániai Baptista Gyülekezetek Szövetségének elnöke, Otniel Bunaciu testvér is, aki az EBF alelnöki tisztségét is betölti. Elfogadták meghívásunkat Petrusánné Patka Mária, a Román Nemzetiségi Önkormányzat elnök asszonya, és Netye Bertold, Méhkerék község alpolgármester ura is, valamint a sajtó képviselői.

Az istentiszteleti alkalmon a jelen levő elnök testvérek hirdették az igét. Otniel Bunaciu elnök testvér igehirdetésében a Mt 4,1–11; Mk 6,7–11 alapján kiemelte, hogy milyen kísértései (tetszéskeresés, népszerűség-hajhászás, hősiességre vágyás, erőfitogtatás) vannak a lelkipásztori szolgálatnak, és beszélt arról is, hogy miként védhetőek azok ki. Papp János elnök testvér Józsué (Józs 24,14–15) példáján keresztül a hitelességről, a hatékonyságról és a hűségről szólt. Testvérünk külön hangsúlyt tett arra, hogy csak akkor lehetünk mi is hitelesek és hatékonyak az Úrért végzett szolgálatban, ha hűségesek vagyunk az Úrhoz és az ő népéhez. Mind a ketten áldást kértek a gyülekezet és a pásztor együtt munkálkodására.

Az igehirdetések után az ünnepélyes beiktatás percei következtek. Papp János testvér a fogadalomtétel során először a beiktatandó pásztort szólította meg néhány kérdéssel, majd a helyi gyülekezet jelen levő tagjait, és végül mindkettőjüket. Isten áldásáért Otniel Bunaciu, Papp János egyházelnök és Kiss Tibor Péter egyházkerületi elnök imádkozott.

A frissen beiktatott lelkipásztort a Körösvidéki Baptista Egyházkerület jelen levő lelkipásztorai (Kétegyházáról Borzási Csaba, Békéscsabáról Szűcs Benjámin Ottó, Békésről Péter István) köszöntötték egy-egy igével. A szószéki Bibliát Kiss Tibor Péter ügyintéző lelkipásztor adta át Petrica Cretu testvérnek a Kol 4,17b ige kíséretében.

A prózai szolgálatokat a fúvószenekar, a fiatalok éneke, egy trombitaszóló és a közös énekek tették színesebbé.

Petrica Cretu testvér a rövid „székfoglaló” igehirdetésében a Jer 17,23 alapján arról beszélt, hogy miként Jeremiás, úgy ő sem akart engedetlen lenni az Úr iránt, ugyanakkor ott van szívében az emberekért érzett felelősség is. Arra kérte a gyülekezetet, hogy imádkozzanak érte, amit ő maga is megígért a testvérek felé.

Az istentisztelet második felében a köszöntések sorát Cséffán László presbiter testvér nyitotta meg. Majd a Nagyváradi Baptista Egyházkerületből érkezett lelkipásztorok (a nagyváradi „Emanuel” gyülekezetből Petrica Vidu, Alin Faur titkár, a nagyszalontai gyülekezetből Florin Cociubei és az inándi gyülekezetből Liviu Pop) mondták el jókívánságaikat egy-egy igei gondolat kíséretében. A Cretu család nevében Cretu Daniel és felesége énekszolgálata következett. A nőtestvérek szeretetét a lelkipásztor felesége felé egy költeménnyel és virágcsokorral Petrusán Tivadarné testvérnő fejezte ki. A Körösvidéki Baptista Egyházkerület részéről Szűcs Benjámin Ottó egyházkerületi tanácstag mondott buzdító gondolatot az új szolgatársnak, akit a társgyülekezetek jelen lévő (a pünkösdi gyülekezetből Rokszin János és az „Oastea Domnului” képviseletében Juhász Tibor) képviselői követtek. Végül a köszöntések sorát Netye Bertold alpolgármester és Alexandru Victor Micula nagykövet zárta. A köszöntő szavakra Petrica Cretu lelkipásztor testvér röviden reagált.

Az istentisztelet zárórészében Ruzsa János elöljáró testvér megköszönte Kiss Tibor Péter ügyintéző lelkipásztor szolgálatát. A beiktató istentisztelet nyelvi tolmácsolásában Péter István békési lelkipásztor testvér volt segítségül. Az Isten jelenlétével megáldott alkalmat szeretetvendégség követte. Az ünneplés a helyi gyülekezet részéről még vasárnap is folytatódott, ahol délelőtt Otniel Bunaciu elnök testvér hirdette Isten igéjét.

Hálásak vagyunk azért, hogy Isten egy újabb szolgálati helyre küldött „szíve szerinti való” lelkipásztort, aki által vezetheti az ő népét. Legyen áldás az ő és a reá bízottak életén egyaránt!


Elindult egyházunk hírlevele, melyben tájékoztatást adunk aktuális híreinkről, eseményeinkről. Iratkozzon fel ön is!