Nem az a kérdés, Megváltód-e Jézus, hanem Urad-e?

Cigánymissziós női konferencia

2880

Ki az úr az életedben? − hangzott kérdésként az októberi cigánymissziós női konferencia vezérüzenete. „…hogy Jézus nevére minden térd meghajoljon, mennyeieké, földieké és föld alatt lévőké, és minden nyelv vallja, hogy Jézus Krisztus Úr az Atya Isten dicsőségére.” (Fil 2,10–12)

Annyi minden és mindenki válik észrevétlenül úrrá az életünkben, és határozza meg döntéseinket, körülményeinket, hitéletünket, viszont Isten gyermekeiként Jézus Krisztusnak kell egyedüli Urunknak lennie. A vajai egész napos eseményen dr. Kovács Gézáné Szegedi Ildikó arról tanított: „Nemcsak a bűnös múltamat adom Jézus Krisztusnak, hanem a jelenemet és a jövőmet is. Ezért nem az a kérdés, Megváltód-e Jézus, hanem Urad-e? Jézus a tűzből ragadott ki, a legmélyebbre ment értünk, és aztán Isten felemelte őt, olyan dicsőséget és méltóságot adott neki, hogy minden térd meg fog hajolni őelőtte.

Meglátszik hát az életedben, hogy Jézus az Úr? Más az életed azóta, mióta megbocsátotta a bűneidet? Akinek Jézus az Úr az életében, annak jellemzői a vigasztalás, szeretetből fakadó figyelmeztetés, nem ítélkezés, közösség a lélekben, irgalom, könyörület, türelem a betegek és idősek felé, egy akarat, semmit sem önzésből, alázattal egymást különbnek tartani, ne a magunk hasznát keressük, hanem a másokét is… Legyen Jézus az Úr az életünkben!”

Urunk dicsőítése a testvéri közösségben, a köszöntések, a bizonyságtételek és a kiscsoportos beszélgetések is elmélyítették a szívekben ezt az üzenetet. Kézen fogva, örömteli szívvel énekeltük, kértük együtt Isten vezetését az életünkre az ország különböző pontjaiból, Vásárosnaményról, Gergelyiugornyáról, Tuzsérról, Rétközberencsről, Vajáról, Budapestről, Gyuláról és a kárpátaljai Gátról érkezett testvérnők:

Lélek, add, hogy benned teljesen megbízzak,
A vízen bátran veled járjak, hogy bárhová hívsz, menjek,
Vigyél tovább, mint a lábam tudna menni,
Taníts teljes hittel járni, jelenlétedben élni.


Elindult egyházunk hírlevele, melyben tájékoztatást adunk aktuális híreinkről, eseményeinkről. Iratkozzon fel ön is!