„Fúj a szél Kisújszálláson is!”

0
681
Imádság Révész Árpád szolgálatáért

A kisújszállási baptista gyülekezet egy ideje Isten kikutathatatlanul csodálatos tervének sodrásába került. Hosszú éveken keresztül imádkozott ez a kicsiny nyáj missziós lehetőségért.

Isten komolyan vette az imákat: nem ajtót nyitott, hanem kerítést bontott. 2012-ben a Baptista Szeretetszolgálat EJSZ négy oktatási intézményt vett át közel 1300 diákkal és 180 dolgozóval. Ez Magyarországon egyedülálló.

Az elmúlt időszakban az imádkozók ismételten ostromolni kezdték a menny Urát. Most munkásokért könyörögtek. Mennyei Atyánk újból mosolygott, mert az Ő akarata találkozott a Magyarországi Baptista Egyház vezetőinek, a Baptista Szeretetszolgálat vezetőinek és a gyülekezet tagjainak imádságával. Így került sor arra, hogy gyülekezetünk önállóvá válva saját lelkipásztort hívhatott Révész Árpád testvér személyében.

Révész testvér beiktatására 2014. december 21. vasárnap délután került sor Kisújszálláson a művelődési házban. Gyülekezetünk életében ez egy történelmi pillanatnak számít, mert a közel 130 éves fennállása óta most lett először önálló.

Eddig vagy a törökszentmiklósi, vagy a karcagi körzethez tartozott. Atyánk kedvessége végtelen. Ez újabb csoda.

Az ünnepi istentiszteletet Cserés Attila, a Tiszántúli Egyházkerület elnöke vezette le. Isten igéjét Papp János, a Magyarországi Baptista Egyház elnöke hirdette az ApCsel 2:1-4. versek alapján. Szolgálatának fő gondolata az volt: „Ma is fúj a szél!” – az Isten Szentlelke kézzel foghatóan munkálkodik az Ő akarata szerint.

Ezen az alkalmon köszönt el a gyülekezettől Pesti Csaba körzeti lelkipásztor, aki Karcagról járt át ide az igét hirdetni.  A gyülekezet nevében ifj. Bögös Jenő presbiter, mint gyülekezetvezető köszönte meg a köztünk végzett 14 éves szolgálatát. Pesti Csaba testvér szívhez szóló gondolatokkal búcsúzott a gyülekezettől.

A beiktatás szolgálatát Papp János egyházelnök végezte. Bejelentette, hogy Révész testvér, mint a helyi gyülekezet lelkipásztora, az iskolamisszióban támogatólelkészként szolgál – a Baptista Szeretetszolgálattal egyeztetett módon.

Az áldáskérő imádságok után Révész Árpád testvér ünnepélyesen átvette a szószéki Bibliát és felolvasta az ApCsel 16:1-10 verseket. Hangsúlyozta, hogy őt is azért küldte ide az Úr, hogy hirdesse mindenkinek a megtérésre hívó evangéliumot.

Ezután köszöntések következtek. Szabó Csaba, a Baptista Szeretetszolgálat EJSZ oktatási igazgatója Jabécről beszélt; a római katolikus és a református gyülekezet lelkészei a jó kapcsolatra való törekvésről; a városi alpolgármester a jó együttműködés fontosságáról; míg Beke László törökszentmiklósi baptista lelkipásztor a jó szomszédságról tettek bizonyságot. A gyülekezet nőtestvérei nevében Szász Veronika köszöntötte Révész Árpádné Ildikót, az immáron kisújszállási gyülekezet lelkipásztorának feleségét, abban a reményben, hogy mihamarabb imatársak lesznek. Cserés Attila, a Tiszántúli Egyházkerület elnöke zárta a köszöntések sorát.

Az ünnep elmúlt, megkezdődtek a szorgos és imádságos hétköznapok, de továbbra is ott csengenek a gyülekezet szívében Papp János, elnöktestvér igehirdetésének zárószavai: „Hálásak vagyunk, hogy mi is a Szentlélek sodrásában lehetünk!” – Legyen mindenért egyedül Istené a dicsőség!

Megosztás

NINCS HOZZÁSZÓLÁS