Az MBE Gyermekmissziója pályázatot hirdet a Magyarországi Baptista Egyházhoz tartozó gyülekezetek és missziókerületek gyermekmissziós projektjeinek támogatására

4758

A pályázat célja: A Magyarországi Baptista Egyházhoz tartozó gyülekezetek és missziókerületek 2023. évi gyermekmissziós projektjeinek pénzügyi támogatása.  

Az MBE törekvése, hogy elsősorban olyan 

 1. evangelizációs célú, 
 2. kapcsolatteremtő és kapcsolatépítő 

kezdeményezések, törekvések, programok, illetve eszközbeszerzések költségeihez nyújtson pénzügyi támogatást, amelyek hozzásegítik a helyi gyülekezeteket új kapcsolatok kialakításához a környezetükben gyermekekkel és azok családjaival, ami által hirdethetik számukra az evangéliumot.

Az MBE bátorít és támogatni kíván (a korlátozott lehetőségek függvényében) minden olyan missziós ötletet és kezdeményezést, ami a helyi gyülekezetet közelebb viszi a gyermekekhez, vagy amelyek következtében a gyermekek vágynak a helyi gyülekezet közösségébe.

A gyülekezetek gyermekeinek missziós célú táborozása és a helyi gyülekezetek gyermekei irányába végzett missziós munka is fontos és hangsúlyos, ezért az MBE továbbra is örömmel támogatja azokat.

A pályázat benyújtási határideje: 2023. június 18.

A pályázat benyújtásának módja: Írásban a gyemissz@baptist.hu e-mail-címre a benyújtási határidő lejárta előtt.

A pályázat kötelező tartalmi elemei:

 1. A kitöltött és elektronikusan beküldött PÁLYÁZATI ADATLAP 2023 és Nyilatkozat
 2. Amennyiben a támogatásra pályázó missziós projekt napközis vagy ottalvós tábor, akkor a tábori program terve, témavázlata.

A pályázó missziós projektek és/vagy eszközbeszerzések megvalósulási ideje: 2023. november 30-ig.

A pályázati keret korlátozott, és meglehetősen szűkös, ezért a támogatási igények NEM tekinthetőek automatikusnak sem pozitív elbírálás, sem a támogatási összeg tekintetében.

Az elnyert támogatás kifizetése:

A pályázat utófinanszírozású:

 1. A pályázónak meg kell előlegeznie a költségeket.
 2. A megvalósult missziós projekt lezárulta után 1 hónapon belül, de legkésőbb 2023. december 15-ig a pályázó a megvalósult missziós projektről beszámolót ír és megküldi azt a gyemissz@baptist.hu e-mail-címre.
 3. A missziós projekt során felmerülő költségek utólagosan kerülnek kifizetésre
 4. a pályázó gyülekezet vagy missziókerület nevére, címére és adószámára kiállított számla alapján (melyek hiteles másolatát szükséges megküldeni 1. e-mailben a gyemissz@baptist.hu, 2. levélben az MBEGYEMISSZ Pályázati elszámolás – 2023, Budapest 1068, Benczúr u. 31. címre legkésőbb 2023. december 15-ig) az elnyert támogatási összeg mértékéig.

A pályázatok értékelési szempontjai:

 • a meghirdetett pályázati céloknak való megfelelés,
 • a missziós projekt (missziós alkalmak, napok, sorozatok, ill. táborok) résztvevőinek tervezett létszáma,
 • a missziós projekt időtartama (egynapos/többnapos) és gyakorisága (heti/havi/évente 1x),
 • a tervezett tábor jellege (ottalvós/napközis),
 • egyéb helyi/missziókerületi adottságok, a rendelkezésre álló keretösszeg stb.

Több gyülekezet összefogását kérjük jelezni az adott esetben egymástól függetlenül beadott pályázatok esetén is. A pályázati kiírásnak nem megfelelő, hiányosan vagy a határidő letelte után benyújtott pályázatok nem kerülnek elbírálásra. A nem megvalósult missziós projektekre odaítélt támogatások más projektekre nem használhatóak fel, azok nem vonhatóak össze.


Elindult egyházunk hírlevele, melyben tájékoztatást adunk aktuális híreinkről, eseményeinkről. Iratkozzon fel ön is!