Magányból a Ladik utcába

2716

Hatodik éve fogad pszichiátriai betegeket nappali ellátásban a Baptista Szeretetszolgálat egyik intézménye. Számukra minden egyes nap új kihívást hoz, hiszen feladataik és az előttük álló nehézségek rendkívül összetettek. Ezért jelent sokat minden segítség: így az AUDI multinacionális vállalaté is.

A Baptista Szeretetszolgálat Napközi – Pszichiátriai Betegek Nappali Intézménye ellátási szerződésben áll Győr megyei jogú város önkormányzatával, ellátottait Győr város területéről fogadhatják, teszik ezt 2010 júniusa óta a kisbácsai városrészben, a Ladik utcában.

– Fő feladatunk a pszichiátriai betegek napközbeni ellátása – mondja Soósné Domján Adrienn, aki három év terápiás munka után ez év januárban vette át az intézmény irányítását. Ketten segítik munkáját: Borov Mária mint terápiás munkatárs és Dombóvári Anita személyében, aki intézményi takarító és „mindenes”. Két szociális munkatárs és egy technikai dolgozó: tehát három nő látja el a feladatokat, egymást kiegészítve, ha kell, pótolva, kiváló csapatot alkotva. – Szabadidős programokat szervezünk, igyekszünk a mindennapokat hasznos és tartalmas elfoglaltságokkal kitölteni, álláskeresési és életvezetési tanácsokat adunk csoportosan és egyéni esetkezelés formájában is. Önismereti foglalkozásokat tartunk, átbeszéljük a családi problémákat és mindazt, amivel ellátottaink saját életük buktatói és fordulói során találkozhatnak.

Adrienn hangsúlyozza, hogy a napközi szociális intézmény – szociális szakemberekkel –, igyekeznek tehát a szociális munka eszközeivel segíteni az ellátottaknak. Fő céljuk az, hogy megelőzzék a gondozott állapotának rosszabbodását, azt, hogy a beteg ismét kórházba kerüljön.

– A hozzánk járó pszichiátriai betegek egy része betegségéből adódóan a környezetétől teljesen elszigetelődve élt, nem mert nyitni a társadalom felé, nem voltak barátaik. Néhányuk szociális fóbiával küzd, ezért nem szívesen hagyja el otthonát. Mindezt figyelembe kell vennünk. Egy pszichiáter szakember segít nekünk a mindennapokban szakmai tanácsaival, hiszen a pszichiátriai betegségek széles spektrumával találkozunk nap mint nap, s ehhez kell a megfelelő szolgáltatásokat igazítanunk.

Napi szinten 15 fő ellátására van lehetőségük, többen közülük már a kezdetektől látogatják az intézményt, de mindig vannak újabb és újabb jelentkezők. A szolgáltatást mindenki igényének megfelelően veheti igénybe, akár napi szinten, akár csak egy-egy program erejéig. A napközibe járók betöltötték 18. életévüket, a legidősebb elmúlt már nyolcvanéves. Nemek alapján vegyes az eloszlás, de az arány eltolódik a férfiak javára.

– Alkalmazkodási képességük, frusztrációs toleranciájuk betegségükből adódóan olykor alacsonyabb – folyatja Adrienn. – Ha az életvezetésben, a családi életben valamilyen nehézség adódik, akkor gyakran mélyen eltemetik azt magukban, vagy éppen intenzíven reagálnak rá. Így van ez intézményünkben is, ezért közösen, időről időre átbeszéljük az együttélési szabályokat is, és stresszkezelési technikákat javaslunk. Célunk, hogy az ellátottak támogassák egymást, hogy kialakuljon egy olyan közösségben való gondolkodás, ami az egyént megerősíti, a közösséget lélekben összetartja.

A városrész jellege is segíti a beilleszkedést, hiszen Kisbácsa családi házas övezet. A szociális szakember elmondja, mennyire hasznos, hogy az ellátottak segítenek egymáson és megosztják egymás között gondjaikat, beszélnek saját démonaikról. Ha kell, arról, hogy a depresszió mélyebb fázisait miként lehet átvészelni, kezelni. „Tudom, mit érzel, mert átéltem, s tudom, hogy ilyenkor ez mennyire sötét és szörnyű”, hangzik el ilyenkor. A sorstársak erőt adnak egymásnak, s ez fontos, hiszen a gondozottak szociális helyzete gyakran elég nehéz. Napi egyszeri étkezést – ebédet – négyszáz forint befizetése ellenében biztosít az intézmény, ezzel próbálják meg támogatni az amúgy is nehezített életkörülményeket.

– Az utóbbi években többen el tudtak helyezkedni a munkaerőpiacon, de a többség sajnos rokkantsági ellátásból él, ezért mi is igyekszünk munkát találni az azt igénylőknek. Számos sikertörténetről is beszámolhatunk, olyanokról, akik már aktív munkavállalók, sikeresen tértek vissza a munka világába. Személyes példájukkal bátorítják társaikat: „Látod, én megcsináltam, neked is sikerülhet!”

Bárány István önkormányzati képviselő, és mint helyi lakos, gyakran segíti az intézményt, neki köszönhető a kapcsolat az egyik önkéntes napi projektvezetővel.

Az AUDI Hungária Motor Kft. által évente megrendezett önkéntes nap során főként felújítási munkálatokat végeznek a cég dolgozói. A projekthez szükséges anyagköltséget a vállalat finanszírozza. Idén először a Ladik utcai napközi is szerepelt a pályázók közt, nagy szükségük is volt a segítségre: az épület kerítése ugyanis elkorrodálódott az évek alatt, és megdőlt. Schwarcz Balázs projektvezető vezényletével a régit lebontották, új alap és talapzat készült, majd az új kerítést lefestették, a hátsó és oldalsó lamellás fakerítést pedig kijavították és szintén új festést kapott. Az audis dolgozók munkáját egy lelkes helyi csapat, továbbá maguk az ellátottak is segítették. A helyi összefogásnak köszönhetően a kerítés elkészültéig a Bácsai Polgárőrség felügyelte a biztonságot.

Az intézmény neve elég hosszú, ezért Adrienn és munkatársai gyakran csak „Ladiknak” nevezik a házat. Az ide látogatók segítséget kérhetnek, amely nem garantálja a teljes körű megoldást, de – mint egy ladik – lehetőséget nyújthat egy biztonságos „kikötő” eléréséhez.