2022. február 12-én, szombaton ünnepi istentiszteleten iktatták be a győri Hajnalcsillag Baptista Gyülekezet új lelkipásztorát, Milánkovics Dánielt.

A vendégeket és a gyülekezetet Heizer Tamás, a gyülekezet ügyintéző lelkipásztora köszöntötte. A vendégek között jelen voltak:

Lukács Zoltán székesegyházi kanonok; Tasi Tamás görögkatolikus parókus esperes; Csorba János evangélikus igazgató lelkipásztor; Pongrácz Máté evangélikus lelkész; Oroszlány Zoltán, a Nádorvárosi Keresztény Közösség vezetője; Tóth Géza, a Hit Gyülekezetének lelkésze; Csikós István, a Keresztyén Testvér Gyülekezet vezetője; Dóczé Bálint felvidéki baptista lelkipásztor; Arany-Michelsz Richárd református lelkipásztor.

A köszöntés után Macher Tivadar, a Dunántúli Baptista Egyházkerület elnöke az 1Tim 1,3–11 alapján hirdette az igét. Kiemelte: Pál tanításának lényege arra mutat, hogy a szeretet valóságos legyen a gyülekezetben. A gyengéd szeretet mellett fontos a törvény jelenléte is, mert a törvény tartja meg a szeretetet. Jézus maga is telve volt szeretettel és igazsággal, ezért volt hatékony az élete és a szolgálata. Ilyen szolgálatotok legyen itt Győrben is – mondta Macher Tivadar, aki beszédét áldáskívánással és imádsággal zárta.

A beiktatás előtt Varga László Ottó, az MBE főtitkára köszöntötte Dánielt az Ef 4,11–13 szavaival: „És ő »adott« némelyeket apostolokul, másokat prófétákul, ismét másokat evangélistákul vagy pásztorokul és tanítókul, hogy felkészítse a szenteket a szolgálat végzésére, a Krisztus testének építésére, míg eljutunk mindnyájan a hitnek és az Isten Fia megismerésének egységére, a felnőttkorra, a Krisztus teljességét elérő nagykorúságra…”

A vezetőnek nem az a feladata, hogy mindent ő csináljon, hanem az, hogy felkészítse és segítse a gyülekezetet a szolgálatban – mondta Varga László Ottó. A felsorolt ajándékokból kettőt emelt ki bátorításként a főtitkár: a pásztor és a próféta, melyekkel rendelkezik a gyülekezet leendő pásztora, aki pásztorként figyel a rábízottakra, és Isten aktuális üzenetét közvetíti mint próféta.

Az ünnepélyes beiktatás után Varga László Ottó, az MBE főtitkára; Macher Tivadar, a DTBEK elnöke; és Hegedűs Attila, a győri gyülekezet vezetője és presbitere imádkoztak kézrátétellel Dánielért. Ezután a gyülekezet dicsőítő zenekara az „Áldás” című énekkel köszöntötte őt.

Milánkovics Dániel székfoglaló beszédének alapigéje a 2Pt 1,19 volt: „Ezért egészen bizonyosnak tartjuk a prófétai beszédet, amelyre jól teszitek, ha mint sötét helyen világító lámpásra figyeltek, amíg felragyog a nap, és felkel a hajnalcsillag szívetekben.” Dániel bizonyságot tett arról, Isten miként hívta és bátorította családját arra, hogy a győri testvérek meghívását elfogadják. Az Isten vezetéséről és akaratáról szóló egyik ilyen megerősítés az volt, amikor felkérték a baptista Áhítat szerkesztői, hogy egy hetet ő is vállaljon el a következő évi napi áhítatok megírásából. Meghatározott igehelyekkel kellett dolgoznia, és címeket kellett adnia az elkészült áhítatoknak. „Ilyen címek születtek: Jézus Krisztus a mi esthajnalcsillagunk; Közeledik a hajnalhasadás; Hét csillag a jobb kezében; Hamis csillagok követése; Csillaghullás; Ragyogjatok, mint a csillagok; Figyeljétek a hajnalcsillag felkeltét; Nagy öröm az ő csillaga láttán. Márciusban adtam le a szerkesztőségnek a munkám. A nyár és az ősz folyamán pedig el is felejtettem, hogy ilyeneket írtam. Amikor decemberben megérkezett az Áhítat, ahogy kinyitottam, láttam, hogy a szerkesztők egy címet adtak az egész hétnek: Hajnalcsillag mindenkinek! Ebben láttam meg a Jóatya akaratát, hogy ő így tette fel az i-re a pontot abban a döntésben, hogy nekünk itt kell lennünk” – mondta Dániel.  

Az elbocsátó gyülekezet részéről Nagy Zsolt, a jánoshalmi gyülekezet vezetője, a fogadó gyülekezet részéről pedig Hegedűs Attila, a Hajnalcsillag Baptista Gyülekezet vezetője mondott köszöntést. Wagner Tamás református vezető lelkipásztor a Győr városában lévő felekezetek nevében köszöntötte új lelkésztársát. Majd Friebert Tibor, a Déli Baptista Egyházkerület elnöke; és Békési Sándor, a győri gyülekezet korábbi lelkipásztora videóüzenetben adta át köszöntését.

Az ünnepi istentiszteletet állófogadás követte a vendégek részére, amely jó lehetőséget biztosított a közvetlen beszélgetésekre, ismerkedésekre.


Elindult egyházunk hírlevele, melyben tájékoztatást adunk aktuális híreinkről, eseményeinkről. Iratkozzon fel ön is!


Cipősdoboz akció