2022. május 22-én, vasárnap ünnepi bemerítő istentisztelet volt a Hajnalcsillag Baptista Gyülekezetben Győrben. Az örömteli alkalmon hat fiatal merítkezett be.

Milánkovics Dániel lelkipásztor köszöntötte a bemerítkezőket, a rokonokat, a gyülekezetet és mindazokat, akik eljöttek az ünnepi alkalomra.

A bemerítésről szóló tanítás alapigéje a Mt 3,13–17 volt, Jézus bemerítkezésének a története. A felolvasott igeszakaszban görögül a „baptidzó” ige szerepel, amelyből egyházunk neve is származik. Jelentése: bemerítkezni, vagyis valaki belemegy a vízbe, és teljesen víz alá merül. A medencében lévő víz a hullámsírt jelképezi, amelybe alámerülve a régi, az Isten ellen lázadó óember elmúlik, és amelyben valami új jön létre. A bemerítkezők fehér ruhája is azt szimbolizálja, hogy mint a hó, olyan tiszták akarnak lenni. A bemerítkezés egy egyszeri esemény, az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében történik, azt fejezzük ki általa, hogy az Úr Jézust akarjuk követni, és a parancsolatait megtartani.

A bemerítkezőket személyes bizonyságtételük és ünnepélyes hitvallásuk után a gyülekezet vezetője és presbitere, Hegedűs Attila – aki a fiatalok felkészítője volt – merítette be a következő igeversekkel:

Orosz Flóra Eszter: Jel 2,10; Bodó Blanka: Mt 5,6; Priczinger Márton: Lk 5,31–32; Matus Barnabás: 1Tim 6,12; Jóföldi Jonatán: Jer 17,7; Orosz Lukács Dániel: Mt 7,12.

Majd Milánkovics Dániel lelkipásztor a Mk 16,16 verset olvasta fel: „Aki hisz és bemerítkezik, üdvözül, aki pedig nem hisz, elkárhozik.” Gyerekkorunk óta belénk épül a megfelelés kényszere. A teljesítményünk, a kinézetünk miatt, a családból, az iskolából, a társadalomból sokféle elvárás helyeződik ránk, melyeket sokszor el is hiszünk. Az idő teltével, az emberi lét végességével szembesülünk, és felmerül a kérdés: mi van a halál után? A sátán a pokol tényét tárja elénk, de Jézus azért jött, hogy megszabadítson minket, és örök áldás részesei legyünk. A bűn következménye a halál, ami kárhozatba visz. A teremtő Isten látta az ember kínlódását, és nem akarta, hogy ebben az állapotban maradjon, ezért kimunkálta az üdvösség útját. A Jn 3,16–17 üzenete így hangzik: „Mert az Isten nem azért küldte el a Fiút a világba, hogy elítélje a világot, hanem hogy üdvözüljön a világ általa.” Azt kell megértenünk, hogy Isten úgy szeret bennünket, ahogy vagyunk, feltétel nélkül. Az „Aki hisz és bemerítkezik, üdvözül, aki pedig nem hisz, elkárhozik” alapigénket úgy is lefordíthatjuk, hogy „aki hisz és engedelmeskedik, az üdvözül”. A bemerítés is erről az engedelmességről szól. Aki nem hisz, nem fog engedelmeskedni, nem fogja követni az Úr Jézust, és ennek a magatartásnak kárhozat a vége. Mi, keresztények azért követjük Jézust, mert szeretjük. A testvéri közösség, a gyülekezet támogat minket a keskeny úton járni.

Hitvalló testvéreinkért Milánkovics Dániel lelkipásztor, Hegedűs Attila és Rékassi Győző presbiterek imádkoztak, majd a gyülekezet köszöntötte őket.

Hálát adunk Istennek a megmentő munkájáért, a gyülekezet növekedéséért.


Elindult egyházunk hírlevele, melyben tájékoztatást adunk aktuális híreinkről, eseményeinkről. Iratkozzon fel ön is!