2022. március 15.

Kedves Papp János Testvér!

Üdvözöllek és rajtad keresztül valamennyi kedves testvérünket egyházatokban az Ukrán Baptista Szövetség valamennyi lelkipásztora és testvérisége nevében.

Nagyra becsüljük azt a szoros és testvéri kapcsolatot, amely fennáll köztünk, és hálát adunk Krisztusnak a bennetek lévő kegyelméért. A ti testvéri szeretetetek és az ukrajnai helyzet általatok tanúsított megértése mindig inspirál és mély hálával tölti el szívünket. A közös megtapasztalások csak tovább erősítették barátságunkat.

20 napja már, hogy folyik Ukrajnában az Oroszország által indított igazságtalan és embertelen háború. Országunk óriási árat fizet, miközben védi a szabadsághoz, valamint ahhoz való jogát, hogy éljünk az Isten által adott földön. Meggyőződésünk, hogy ez az ára Ukrajna és más nemzetek jövőbeni megújulásának.

Mindennap imádságban kiáltunk az Úrhoz, miközben látjuk az ukrán nép teljességgel elviselhetetlen szenvedését, és számoljuk az ártatlanul megölt gyermekeket és felnőtteket. Még szavakba foglalni is nehéz azt, hogy milyen mértékű a városainkat, házainkat és az infrastruktúrát ért rombolás. Most a gonosz legkegyetlenebb és legembertelenebb formájával nézünk szembe. Nem veszítjük el azonban hitünket és a reményt, miközben – néha testi és lelki erőink határához érve is – minden tőlünk telhetőt megtéve folytatjuk a munkát és szolgálatot gyülekezeteink és népünk felé.

Irpin városa, ahol mi valamennyien a közelmúltig éltünk, és ahol szövetségünk Központja található, csatatérré és a pusztítás helyszínévé vált… Központunkat át kellett helyeznünk Lembergbe, innen koordináljuk gyülekezeteink szolgálatát. Valamennyi gyülekezetünk hétköznapi élete és szolgálata a felismerhetetlenségig megváltozott. Meggyőződésünk ugyanakkor, hogy pont ilyeneknek kell lenniük a gyülekezeteknek háborús körülmények között.

Imádkozunk az Úrhoz bölcsességért és a Szentlélek erejéért, hogy hűséggel és teljes szívből tudjuk végezni szolgálatunkat. Az Úrtól várjuk a Győzelem Napját! Várjuk, hogy nyilvánvalóvá tegye az ő dicsőségét, hogy minden nép meglássa az ő igazságát!

Szeretnénk köszönetet mondani Neked és az MBE valamennyi gyülekezetének az ukránok felé tanúsított hihetetlen, áldozatos szolgálatotokért, mely telve van valódi cselekvő szeretettel. Sok ukrán elhagyta az országot a háború miatt, és egy jelentős részük talált menedékre és védelemre gyülekezeteitekben és otthonaitokban.

Szavakkal nem lehet kifejezni érzéseinket és hálánkat! Mindezekben a testvéri szeretet és a szolgálatkészség hihetetlen példáját mutatjátok.
Nagyra értékelünk mindent, amit eddig tettetek és továbbra is tesztek a népünkkel való együttérzésből megpróbáltatásaik és vándorlásuk során. Isten áldja meg mindannyiótokat, és növelje békességét szíveitekben, otthonaitokban és gyülekezeteitekben!

Hitben látjuk azt a napot, amikor meghívunk majd Téged Ukrajnába, Kijevbe, amikor majd összejövünk egy ünnepi istentiszteletre, ahol megünnepeljük Isten hűségét és jóságát. Úgy legyen – Isten akaratából!

Testvéreink, szomszédaink vagytok, a szomorúság és sorscsapás idején megpróbált barátaink, akikben megbízunk. Hiszek abban, hogy örülünk majd együtt az Úr szabadításának!

Kérem, hogy add át legszívélyesebb üdvözletünket és hálánk legőszintébb szavait mindazoknak, akik szeretik Ukrajnát.

Kérem, hogy folytassátok az értünk való imádkozást!

Szeretettel és hálával az Ukrán Baptista Szövetség vezetőségének nevében,
Valeriy S. Antonyuk