Lelkipásztor-beiktatás Monoron

3274

Pár nap eltéréssel pont egy évet várt a monori gyülekezet új lelkipásztorára. 2017. szeptember 10-én búcsúztattuk Seres Győzőt, aki nyolc évig pásztorolta gyülekezetünket, és 2018. szeptember 8-án volt az ünnepélyes beiktatása Matuz József lelkipásztornak, aki Gyuláról érkezett a gyülekezetünk meghívására.

Az ünnepi igehirdetés és a beiktatás szolgálatát Papp János, egyházunk elnöke végezte. Az ünnepélyt Nemeshegyi Zoltán lelkipásztor vezette, aki egy éven át hűségesen járt át Ócsáról és szolgált a monori gyülekezetben. Istennek hála azért, hogy az elmúlt egy évben nem maradt el egy alkalom sem, mindig hangzott Isten igéje a monori gyülekezet szószékéről.

A délutáni ünnepélyen Seres Győző előző lelkipásztor adta át a szószéki Bibliát utódjának. A budapesti egyházkerület nevében Újvári Ferenc köszöntése hangzott el, majd a környék lelkipásztorai, a város társegyházainak lelkészei, valamint Gyuláról érkezett népes vendégsereg köszöntötte a lelkipásztort és családját.

A város nevében dr. Zsombok László polgármester üdvözletével zárult a köszöntések sora. A gyülekezet tagjai másnap, vasárnap délután egy kötetlenebb hangvételű ünnepség keretében folytatták a lelkipásztorcsalád köszöntését.