Lelkipásztor-avatás és -beiktatás Tahitótfalun

1993

Gyönyörű nappal búcsúzott tőlünk a szeptember, hiszen utolsó napján együtt ünnepelhetett gyülekezetünk apraja-nagyja és kedves vendégeink. Szeptember 30-án Váradi Antal testvér – aki lelkészgyakornokként szolgált közöttünk egy évet – élete egyik fordulópontjához ért. Elérkezett lelkipásztorrá avatásának ideje és egyben lelkipásztori beiktatása is a Tahitótfalui Baptista Gyülekezet közösségébe.

Steiner József, gyülekezetünk vezető lelkipásztora mutatta be először Antal testvért egy éve a gyülekezetnek mint személyes tanítványát és jelenlegi hallgatóját a TCM Nemzetközi Teológiai Intézetben. Az egy év alatt megismertük Antalt, meg is szerettük őt családjával együtt. Mennyei Atyánk sok talentumot helyezett el nála. Isten igéjét, az evangéliumot szerényen, de annál nagyobb erővel hirdette közöttünk, és elhintette az Úr jóságát, szeretetét, gondviselését. Ebben az időszakban komoly felkészültségről tett bizonyságot minden igehirdetésében, bőven kamatoztatva az eddig megtanultakat.

Az avatást és a beiktatást is Mészáros Kornél testvér – egyházunk főtitkára – végezte a zsúfolásig megtelt teremben. A lelkipásztori fogadalomtétel után a gyülekezet is egyhangú „Igen, vállaljuk!” felkiáltással fogadta el lelkipásztorának Váradi Antalt, így ő általános beosztott lelkipásztorként folytatja szolgálatát közöttünk, Steiner József pedig a vezető lelkipásztor szolgálatát végzi. Kézrátételes áldáskérő imádságot Steiner József, Mészáros Kornél és a Presbiteri Tanács részéről Barbarics Péter mondott. Az üdvözletek hosszú sorát Steiner József vezető lelkipásztorunk kezdte, és elmondta, hogy nagy boldogság számára, hogy egykori gyülekezeti tagja, majd tanítványa most már szolgatársává vált, és épp ebben a gyülekezetben kezdheti, illetve folytathatja szolgálatát.

Köszöntések hangzottak el még lelkipásztoroktól, gyülekezeti vezetőktől, hívő lelki testvérektől. Dicsőítő énekek színesítették a szolgálatok sokaságát, és megszólalt a sófár is, hiszen az ünnepléshez nálunk ez is hozzátartozik. Érezhető volt az Úr jelenléte, amíg hangzott az ének:

„Halleluja!
Szent vagy, szent vagy, Istenünk, Mindenható!
Te vagy méltó, Isten Báránya! Ámen!”

Valóban! Ő egyedül a méltó minden dicséretre. Szép ünnepünk egy gazdag szeretetvendégséggel folytatódott. Steiner József vezető lelkipásztor zárószavai szerint nemcsak örülni kell ennek az alkalomnak, hanem ennek erejével is minden lehetőséget megragadni, hogy továbbadjuk az evangéliumot minél több embernek. Ezt szeretnénk tenni! Így legyen.