Közösség és magyarság Dunán innen és -túlról

1586

Testvéri találkozó volt 2016. június 26-án Fehérvárcsurgón. Célkitűzés: a Dunán innen és -túlról érkező magyar keresztény gyülekezetek kapcsolatépítése az Ige mellett. Nemzetközivé vált a mártírokra emlékezés napja egy csendes bakonyi pihenőhelyen. Szentpéter (Szlovákia), Csömör, Cinkota a kínai testvérekkel, és a vendéglátó körzet: Zirc, Veszprém, Csetény testvérisége (összesen több mint 100 fő) gyönyörű környezetben nagy tisztelettel emlékezett a „magvetés” szolgálatát végző elődökre, és adott hálát Istennek értük.

A lelkész testvérek igei szolgálatukkal a jelenre fókuszálva buzdítottak, hogy őrhelyünkön mi is bátorodjunk fel a Krisztusért végzendő munkára, Isten dicsőítésére a Lélek által.

Dóczé Bálint az újra elköteleződésre, tiszta hívő életre hívott a Habakuk 2,4 igével: „Az igaz ember a hite által él.” Legyen a kereszténységünk átlátszó, boldog, Istent dicsérő, megigazított, hitvalló. Ha kérdeznek, mondjuk meggyőződéssel: igen, Jézusé vagyok!

Eszes Zoltán tükröt tartott elénk a 111–112. zsoltár és a Kolossé 3 igéivel. A naphoz hasonlóan sugározza életünk Isten szeretetét, legyünk bizonyságtévők nehézségben, sötétségben, fényben egyaránt, hiszen Jézus áldozatát elfogadva mi is kegyelemben részesültünk. Az ő szeretete még ránk ragyog, helyreállít, magasztalásra nemesít.

Kondacs Gábor az igazság relativizálásának csapdáira világított rá. Ki az igaz? A Róma 2,17–29 igékkel hangsúlyozta, legyünk tisztában magunkkal, mert nincs mentségünk! Az egyedüli mérce Isten igéje! A képlet: Jézus Krisztus = Igazság + örök élet. A mártírok nem az oroszlánok előtt váltak igazzá, hanem mert már azok voltak, önfeláldozásukkal jó tanúságot tettek, és hit által elnyerték a koronát. Igazságban járni azt jelenti, gondolkodókká lenni, szüntelen feladatunkra, elhívásunkra koncentrálni!

Imára hangoltak a jól ismert kedves énekek: Az Úr irgalma végtelen… Szívem telve van veled… Külön köszönet a vendéglátó körzet áldozatáért, a helyben főzött és tálalt szeretetvendégségért, ami további lehetőséget adott beszélgetésekre, a kapcsolatok megerősítésére.

Az Úr pedig átjárható hidakat épít! Gyarapítja, élteti gyermekeit Lelkével, és megerősíti őket, hogy élő kövek legyenek Isten tervének, akaratának teljesítésében.