Egyházkerületek

Tiszántúli Egyházkerület

Komáromi Tibor elnökMáté András alelnökHorváth Zsolt titkárSzabó László jegyző

Dunántúli Egyházkerület

Macher Tivadar elnökBoncz Zoltán alelnökJóföldi Endre titkár

Körösvidéki Egyházkerület

Takács Zoltán elnökPerlaki Csaba alelnökT. Beke László titkár

Budapesti Egyházkerület

Boros Dávid elnökSzilágyi József alelnökPapp Szabolcs titkár

Északi Egyházkerület

Egyházi biztos: Papp Szabolcs

Déli Egyházkerület

Milánkovics Dániel elnökOpauszki György alelnökDr. Ficsór Tamás jegyző
X