Hírek Kárpátaljáról

1094

Alapítványi munka

2019 februárjában a Kárpátaljai Második Esély Jótékonysági Alapítvány kuratóriuma megtartotta éves ülését, ahol a 2018. évi beszámoló és értékelés után az elnök (László Sándor) és az alapító tagok (Szkáza Éva, Tóth Klaudia, Tóth Katalin) közösen bizalmat szavaztak az alapítvány igazgatójának (Háger Krisztián), hogy a 2019. évben eljárjon az alapítványt képviselve annak ügyeiben.

Az alapítvány kuratóriuma elhatározta, hogy kinevezi Tóth Katalint az ifjúság ügyeiért felelős munkatársnak, Tóth Klaudiát a Stumpf Jenő-díj átadásának megszervezéséért felelős munkatársnak, és Szkáza Évát a pályázatokért felelős munkatársnak. Az alapítvány kuratóriumának határozata alapján 2019-ben is átadásra fog kerülni a Stumpf Jenő-díj.

Lelkiségi hétvége Kárpátalján

A tavalyi évhez hasonlóan sikerült újra a kárpátaljai teológushallgatóknak közösen tölteniük egy hétvégét a Bereg Camp táborhelyen. Annyi különbség azért volt, hogy a 2018-ban elindult új évfolyam diákjai is részt vettek ezen a hétvégén, így összesen 57-en voltunk jelen.

László Gábor BTA-főtitkár és Kelédi Márton vezetett minket arra, hogy a felelősségvállalásunkat átgondoljuk. Különböző bibliai történeteken keresztül, szituációs gyakorlatokkal, személyes beszélgetésekkel jártuk körbe ezt a témát.

Öröm volt látni újra, hogy megújul sokak imaélete és Istennel való közössége. A bátor hozzászólások, az őszinte kérdések mind azt mutatták, hogy bizalmuk van a diákoknak egymás felé.

A Baptista Teológiai Akadémia támogatásával megvalósult lelkiségi hétvége mindannyiunk lelki növekedésére szolgált, amiért hálásak vagyunk Istennek.

Didergő – Hegyeken & völgyeken

Isten kegyelméből gyülekezetünk tagjainak vezetésével és alapítványunk támogatásával újra megszervezhettük a „didergős” téli hétvégét a kárpátaljai magyar fiatalok számára. Legnagyobbrészt a magyar baptista gyülekezetek fiataljai kapcsolódtak be szép számmal, és sokan elhozták barátaikat is. A korábbi évekhez képest annyiban különbözött ez a hétvége, hogy helyi fiatalok készültek Isten igéjének hirdetésével. Az éneklésben László Sándor vezette a fiatalokat. Többen a saját élettörténetükön keresztül mutattak rá a hallgatóknak Isten szabadítására és megtartó erejére.

Szombaton Háger Krisztián beszélt azokról a mélységekről, völgyekről, amelyekbe az ember a saját hibáján kívül kerül(het). Olyan hátrányokról, fogyatékosságokról és nehéz élethelyzetekről volt szó, amelyekre senki sem tud igazán felkészülni. Rámutatott arra, hogy milyen pusztítást végzett az ember lázadása a teremtett világban, és hogy mi volt Isten eredeti jó szándéka.

Délután Kristofóri László beszélt azokról a völgyekről, amelyekbe az ember a saját hibájából, rossz és meggondolatlan döntéseinek következményeképpen juthat. Tanulságos volt, hogy a saját élettapasztalatait is megosztva bátorította és figyelmeztette a fiatalokat.

Vasárnap Nagy-Kasza Dániel beszélt arról, hogy Isten személyesen eljött az Úr Jézusban hozzánk a völgybe, hogy felvigyen magához a magasságba. Hogy milyen ára volt ennek a megmentő szeretetnek és gondoskodásnak, azt jól mutatja Krisztus keresztje és áldozata.

A hétvégén volt lehetőség kreatív foglalkozásra, a kellemes tavaszias idő pedig lehetővé tette a sétákat és nagy beszélgetéseket a természetben.

Teológushallgatók látogatása

Január elején dr. Urbán Gedeon, a Baptista Teológiai Akadémia tanára és három budapesti teológushallgató, Kovács László, Varga István és Majnár Zoltán érkezett hozzánk Kárpátaljára, hogy közöttünk szolgáljon, ismerkedjen a szórványmisszióban élő szolgálattevőkkel, gyülekezetekkel. Zápszonyban, Guton, Beregújfaluban és a Második Esély Misszióban, Beregszászon tudtak szolgálni a testvérek négy különböző hátterű és különböző stílusú gyülekezetben. Köszönjük testvéreink bátorítását, szolgálatát, bizonyságtételeit, igazán nagy élmény volt hallani Istenünk kegyelmének bennük végzett munkájáról! Reméljük, hogy hamarosan újra vendégül láthatjuk a BTA újabb csoportját is.

A Wesselényi utcai testvérek vendégei voltunk

2019. február 10-én a Wesselényi utcai baptista gyülekezet vendégei voltunk. Beszámolhattunk arról a munkáról, amelybe Isten Lelke bevont minket itt Kárpátalján. Hálásak vagyunk a szívélyes vendéglátásért és a tartalmas beszélgetésekért!

A Szatmárnémeti Baptista Gyülekezet vendégei voltunk

2019. február 24-én Szatmárnémetiben beszélhettünk a zápszonyi és a beregszászi magyar baptista misszióról. Örömmel osztottuk meg élményeinket, amelyeket Isten munkatársaiként szerezhettünk a korábbi években. Köszönjük a meghívást és az érdeklődést!

Élelmiszer-adományok szétosztása

Gyülekezetünk minden évben igyekszik segíteni élelmiszer-adománnyal vagy tűzifavásárlással a környezetünkben élő nehéz helyzetben lévőknek. Istenünk idén is lehetővé tette, hogy több településen is több mint 30 nagyobb értékű élelmiszer-adományt osszunk szét rászoruló családoknak és gyermekeiket egyedül nevelő szülőknek. Sajnos az ilyen helyzetben levő szülőknek szűkösek a lehetőségeik a kitörésre és a munkavállalásra, mivel sokszor több gyermek is marad a csonka családban, akikről gondoskodni kell. Nemcsak anyagi, de lelki támogatásra és bátorításra is nagy szükségük van. Sokszor a jobb megélhetés miatt külföldre utazó apa később elhidegül a családjától, és kilép a házasságból, ezzel hatalmas űrt és terhet hagyva az otthon maradt házastársra. Muzsalyban, Kuklyában, Zápszonyban és Dédában tudtunk szolgálni egy barátunk felajánlása által. Istennek hála legyen ezért!

Folytatjuk a napközit!

A napközi program továbbra is folytatódik a karantén után a gyülekezetben, mindennap hétfőtől péntekig várjuk a gyerekeket az Imádság Házába 13–17 óráig. A gyerekekkel együtt tanulunk mindent, amire szükség van: szorzó-osztó táblát, verset, angolt stb. Együtt megyünk a könyvtárba megtanulni a könyvtár használatát és megszeretni a könyveket. Örülünk, hogy a gyerekek és a szülők is kitartóak és bizalommal vannak felénk. Olyanok vagyunk így, mint egy nagy család. Mindennap igyekszünk valamit adni a gyerekeknek enni-inni, hiszen sokan nem jogosultak már az iskolai étkeztetésre.

Nagy-Kasza Dániel és Lona