Beszámoló a Teológusok párbeszédben második konferenciájáról

3812

Az evangelikál csoportot olyan fiatal teológusok alkotják – főként a baptista, evangélikus, pünkösdi, református egyházakból –, akik az evangelikalizmus és/vagy a protestáns ortodoxia szellemében szeretnének teologizálni.

A csoport évente kétszer szervezi meg a Teológusok párbeszédben konferenciáját. A legutóbbi 2016. november 5-én volt a Görbe Bögre Kávézóban.

Ez lényegében egy vitakonferencia. A cél nem a másik meggyőzése, hanem a közös tanulás, gondolkozás volt.

Már az elején éreztem a szeretetet abból, ahogyan a szervezők fogadtak.

A program egy 15 perces áhítattal kezdődött, amelyet Békefi Bálint tartott. Ő a budapesti Golgota gyülekezet tagja és a Pünkösdi Teológiai Főiskola hallgatója. Az Efezus 4,1–6 igeversek alapján arról beszélt, hogy mindannyian egy test vagyunk, Krisztus teste, akiket Jézus Krisztus drága áron vásárolt meg a golgotai kereszt által.

Márkus Tamás András, a Károli Gáspár Református Egyetem lelkésze az evangelikal.hu weboldalt mutatta be.

Muzslai-Bízik Bencze a Teológusok párbeszédben konferenciasorozatot ismertette.  

Fabiny Tibor evangélikus professzor, a Károli Gáspár Református Egyetem Anglisztika Intézetének és a Hermeneutikai Kutatóközpontnak a vezetője az evangéliumiság és fundamentalizmus hermeneutikai különbségeiről szólt.

Márkus Tamás András előadásának a címe Egy református teológus a karizmákról és a Lélek-keresztségről a 70-es években volt. Elmondta, hogy az Isten Lelke általi erővel való felhatalmazásra van szükségünk ahhoz, hogy az Úr megdicsőüljön általunk.

Az ebédszünet után Muzslai Gábor és Etelka következtek, akik már 31 éve házasok és 32 éve követik Jézust. Ők a 2=1 Nemzetközi Házasmisszió magyarországi vezetői.

Előadásuk aktuális volt, amely után fórumbeszélgetés következett. A házasság mint szövetség és az egy-test kapcsolat kérdését boncolgatták a Biblia alapján. Beszéltek arról, hogy különleges, csodás ajándék a házasság, de csak az Úrtól jövő házasság lehet igazán értékes és maradandó.

Chiciudean Miklós, a Soli Deo Gloria – Reformált Baptista Gyülekezet lelkipásztora a puritánok etikájáról tartott egy színvonalas, lelkileg építő előadást. A puritánok komoly istenfélő emberek voltak, akik egyedül a Szentírásra támaszkodtak, és az jellemezte hétköznapi életüket is.

Ármay-Szabó Ádám a Baptista Teológiai Akadémián végzett, jelenleg az Apológia Kutatóközpont munkatársa és a budapesti Golgota Keresztény Gyülekezet tagja. Semper virgo – Mária örök szüzességének kérdéséről tartott egy figyelemfelkeltő előadást.

Szabó László, az Újpest-Belsővárosi Református Gyülekezet ifjúsági lelkésze beszélt arról a kérdésről, hogy kikért halt meg Krisztus. Bemutatta a korlátozott kiengesztelés tanát.

Hamarics Bianka, aki tanulmányait a Károli Gáspár Református Egyetem Állam- és Jogtudományi Karának jogász szakán végzi, A vallásszabadság jogai Magyarországon 1895-től 2011-ig címen tartott előadást. Közössége a Soli Deo Gloria – Reformált Baptista Gyülekezet.

Halász Zsolt, a Károli Gáspár Református Egyetem Hittudományi Karán szerzett diplomát protestáns teológusként. Ő Zebedeus fiairól és a személyes dicsőségkeresésről szólt. Kiemelte, hogy minden hatalom Isten kezében van, s ő tehet csak valakit vezetővé. Ez nem az emberek feladata.

Végül Nagy Gergely tartotta meg előadását, aki jelenleg a Budapest-Zuglói Református Egyházközségben hitoktató és helyettes lelkész. Ezen az estén a Valóban a végidőket éljük? című kérdésre kereste a válaszokat a Szentírás alapján.

Összességében áldott, sokrétű és lelkileg feltöltő alkalom volt ez a nap. Jobban megérthettük, mennyire fontos, hogy egy szívvel és lélekkel kövessük Jézus Krisztust, és szolgáljunk neki az ő dicsőségére és sok ember megmenekülésére.

A Teológusok párbeszédben következő konferenciája április 1-jén lesz Fóton. A részletekről Muzslai-Bízik Benczénél vagy Márkus Tamásnál lehet érdeklődni.