Január 16-án, vasárnap este 18 órakor vette kezdetét az ökumenikus imahét a Krisztus-hívők egységéért. Ebben az évben a hét anyagát és istentiszteleti rendjét a Közel-keleti Egyházak Tanácsa állította össze. Vezérfonalnak a napkeleti bölcsek történetét választották, ezért a nyolc nap során a bölcsek életeseményei jelennek meg az igehirdetésekben. Az imahét alapigéje a Mt 2,2: „Láttuk az ő csillagát napkeleten, és eljöttünk, hogy imádjuk őt.” / „Láttuk csillagát napkeleten, és eljöttünk, hogy bemutassuk neki hódolatunkat.”

Az országos megnyitó istentisztelet kezdete előtt az egyházi vezetők jelképesen elhelyeztek egy-egy csillagot az égbolton, majd orgonakísérettel bevonultak a Deák téri evangélikus templom hívőkkel megtelt épületébe. Kondor Péter evangélikus püspök üdvözlésében az isteni és az emberi akarat összetalálkozására hívta a hallgatóságot. Dr. Fischl Vilmos evangélikus lelkész, az Ökumenikus Tanács főtitkára bevezetőjében a csillag követésére buzdított. „Függesszük tekintetünket ama napkeleten megpillantott csillagra, és engedjük, hogy minket is vezessen! Ahogyan a napkeleti bölcsek követték a betlehemi csillagot, most mi is e csillag alatt gyűlünk egybe, az égre helyezzük a magunk csillagocskáit, az egyház látható egységéért egyesítve ajándékainkat és imáinkat.”

Papp János baptista egyházelnök imádságban tett szolgálatot. „Álljunk Isten elé örömmel és hálaadással, hozzunk elé minden beteget, szenvedőt, a társadalom peremén élőt, menekültet, gyökerétől elszakítottat! Tudjuk, hogy Isten világossága el tudja oszlatni a mi sötétségünket. Amikor most az egyház egységéért imádkozunk, mi és közösségeink is legyünk világossággá, amely a megváltó Jézushoz vezérel másokat! Dicsőség neked, mindenható Atyánk, hogy kijelentetted magadat teremtett világodban, és minden embert színed elé hívsz! Láttuk Jézus csillagát életünkben, és eljöttünk, hogy imádjuk őt, mint egykor a napkeleti bölcsek. Ma felajánljuk magunkat neki, és kérjük, hogy a Szentlélek legyen jelen közöttünk.” Kocsis Fülöp görögkatolikus metropolita dicsérő imádsága, majd Szemerei János és dr. Lackner Pál evangélikus püspökök bűnvalló imádsága után Kondor Péter szolgálatában válaszzsoltár következett: „Ó, Urunk, mi Urunk! Mily felséges a te neved az egész földön, az égen is megmutattad fenségedet!”

Dr. Erdő Péter bíboros, prímás szentbeszédének alapigéje a Mt 2,1–12 volt, amelyet Prőhle Gergely evangélikus országos felügyelő olvasott fel. Erdő Péter bíboros megfogalmazásában az ige arra hív, hogy mivel Krisztus mindenki megváltója, a napkeleti bölcsek kincseit, amelyek az ószövetségi jövendölés szerintiek, az aranyat, a mirhát és a tömjént, nekünk a ma embereinek is le kell tennünk Krisztus elé. Szükség van elmélyült keresztény ismeretekre, bátorságra, missziós lelkületre ahhoz, hogy Krisztus szabadítását egymással egységben hirdethessék az egyházak. A hiteles tanúságtételhez fontos a keresztények látható, érzékelhető egysége. „Adja Isten, hogy egyházaink egyre világosabb jelek lehessenek az emberiség számára!”

Balog Zoltán dunamelléki református püspök igehirdetésének alapjául az Ézs 9,1–6 szolgált, az igét dr. Khaled A. László metodista szuperintendens olvasta fel. Balog Zoltán arra mutatott rá, hogy a bölcsek csillaga azóta is világít, csak mi ezt nem mindig látjuk, pedig újra annak a csillagnak a fényével kell egymásra néznünk nekünk, embereknek. Néhány napja Szíriában, Libanonban úgy tűnt számára, hogy az üldözöttség, a közös szenvedés, megpróbáltatás összehozzák a keresztényeket. Ez megkönnyíti az egymás támogatását, az együtt cselekvést, a közös imádkozást az élet megújulásáért. Szíria háborúban kivéreztetett ország, de már látszanak az újjászületés, újrakezdés jelei. Nálunk Magyarországon Krisztus követését szabadon megtehetjük, de ez nehezíti az együttműködést. Pedig a közös ima mutat rá a mi örömteli kiszolgáltatottságunkra. Rendben akkor mennek a dolgok, ha Isten szól és mi meghalljuk, és van olyan kérdés, amire akkor válaszol, ha együtt kérdezzük. Legyünk együtt bölcsek, és együtt ajándékozzuk meg Krisztus szeretetével azokat, akiket a teremtő Isten ránk bízott!

Az ünnepi istentisztelet zárórészében az apostoli hitvallás közös imában Pataky Albert pünkösdi egyházelnök bevezetésével és közbenjáró imádságok hangzottak el Steinbach József református püspök vezetésével. Fischl Vilmos imádságot mondott az üldözött keresztényekért. (Az ökumenikus imahét kezdőnapja 2018-tól az üldözött keresztényekért imádkozás napja.) A Miatyánk közös imádságot Magyar Péter Marius ortodox esperes vezette. Ezt követően csendült fel a Himnusz, majd elbocsátó áldások következtek (református püspök, johannita káplán, anglikán és ortodox főpásztorok, bíboros). Az egyházi szolgálattevők orgonakíséretes kivonulása zárta az alkalmat.

Az istentiszteleten a Lutheránia Evangélikus Énekkar szolgált dr. Kampf Salamon karnagy vezényletével. Orgonán dr. Finta Gergely orgonaművész-kántor játszott.

Az ökumenikus imahét anyaga, illetve a nyitó istentisztelet liturgiája megtalálható a Magyarországi Egyházak Ökumenikus Tanácsa oldalán.


Elindult egyházunk hírlevele, melyben tájékoztatást adunk aktuális híreinkről, eseményeinkről. Iratkozzon fel ön is!


Köszönjük!

Köszönjük mindenkinek, aki idén a baptisták társadalmi szolgálatát támogatta adója 1+1%-ával!