„A lepra nem az, aminek gondolod!”

1145

A címbeli mondatot adta mottóul az ILEP (a világ lepraszervezeteinek közössége) a 2020. évben január 26-ra eső lepra elleni harc világnapjának. Figyelemfelkeltő, segítést ébresztő céllal tartjuk meg világszerte, így Magyarországon is. Ma is minden második percre jut egy újabb diagnózis a földön, és közülük minden ötödik egy gyermek! A lepramentes világ eléréséig még nagyon sok a fel­adatunk!

„A lepra nem az, aminek gondolod!”

Naponta tapasztaljuk ennek a mondatnak szomorú valóságát!

Sok embertársunk ma is halálosnak és gyógyíthatatlannak gondolja, noha a lepra évtizedek óta gyógyítható! Sokan csodálkoznak azon: élnek még leprabetegek a földön? Mások első kérdése: „Itt Magyarországon hány leprabeteg él? Én is elkaphatom?” A betegek világában pedig tévesen azt hiszik: egyetlen védekezés ellene a kirekesztés, noha erre egyáltalán semmi ok nincsen! Ugyan­ők azt hiszik: átok eredménye a lepra, holott ez egy betegség a sok másik közül, és orvosra, gyógyszerre, segítségre, szeretetre és gondoskodásra van szüksége a benne szenvedőknek!

A lepra nem az, aminek gondolod! Mi azok nyomdokában járunk, akik tudják: a leprabetegek ügye mérhetetlenül fájdalmas, ugyanakkor csupa biztatás, remény és siker! Minden forint számít és előbbre visz ahhoz, hogy megszűnjék ez a nyomorúság, illetve az ezt előidéző vízhiány, alultápláltság és szenny! Minden segítség, amit a Lepramisszió nyújt: minden szem gyógyszer vagy megműtött kéz vagy megműtött szem egy egészen más életminőséghez vezet! Minden kisgyermek beiskolázása a jövőt építi, hogy ne megbélyegzett kivetettként, hanem méltóságteljes emberként élhessen! Minden simogatás vagy az evangélium vigasztalása gyógyírt ad sebzett lelkeknek, felemel megalázottakat, és értelmet ad kilátástalanoknak.

Sok még a dolgunk!

Nagyon várnak ránk a szenvedők 2020-ra vállalt projektjeink területén is Kongóban, Indiában, Etiópiában! Kongóban sok-sok szűrővizsgálattal, műtéttel, felvilágosító és jogvédő tevékenységgel szeretnénk továbbra is segíteni. Ezen felül egy kiváló, úttörő kezdeményezés támogatását vállaltuk fel. Kongói egyházakat, papokat, lelkészeket és híveket is bevonunk és képzünk arra, hogy tekintélyükkel és szavuk erejével segítsenek átformálni a lakosság hamis gondolkodását, a kirekesztést, megbélyegzést. Sajnos még az egyházakban is gyakran él az ősi gyakorlat! Programunk a világosságot és Krisztus szeretetét erősíti, hogy a gyülekezetekből áradjon ki a lakosság felé: „A lepra nem az, aminek gondolod!”

Indiában gyógyító-műtéti tevékenységekkel, komoly kórházi eszközök beruházásával szeretnénk folytatni segítségünket.

Etiópiában képzési programunk van egészségügyi dolgozók számára, hogy fel tudják ismerni és kezelni tudják a leprabetegséget.

Várnak ránk, hogy segítsünk!

Kérem, hogy idén se forduljanak el tőlük! Köszönöm, hogy sok-sok magyar ember és közösség hűséges szeretettel viseli gondjukat a világ szenvedő leprabetegeinek! Köszönöm, hogy úgy tekintenek rájuk, mintha itt élnének mellettünk! Köszönöm, hogy nem sajnálkoznak és vádaskodnak, hanem cselekvő szeretettel segítenek! Köszönöm, hogy munkatársaink abban, hogy a leprabetegség és a vele járó minden szenvedés minél előbb végleg eltűnjék a földről!

A legnagyobbat teszik: szenvedő életeket fordítanak örömtelire!
Isten áldja meg testvéreinket!

Riskóné Fazekas Márta
a magyar Lepramisszió igazgatója