„Kegyelmes és irgalmas az Úr, türelme hosszú, szeretete nagy.” (Zsolt 145,8)

Ökumenikus imahét 3. nap

1274

Zsolt 145,8–13 A teremtett világ dicséri az Urat
Mt 1,1–17 Jézus Krisztus származása

Magyarázat:

„Jó az Úr mindenkihez, irgalmas minden teremtményéhez”

– mondja a zsoltáríró, kifejezve ezzel azt, hogy Isten szeretete túlmutat minden etnikai, kulturális, faji, sőt még vallási határon is. Jézus családtörténetének leírása ezt az átfogó szemléletet tükrözi Máté evangéliumában. Miközben az ősi kultúrákban gyakran úgy tekintettek a nőkre, mint akik alacsonyabb rendűek, vagy akik férjük/apjuk tulajdonai, addig Máté négy nőt nevez meg Jézus ősei között. Ketten közülük – Ruth és Ráháb – pogányok voltak. A listában szereplő másik három nő valamilyen súlyos bűn elkövetéséről volt ismert, például gondoljunk csak a házasságtörő Dávid királyra. Azzal, hogy Jézus családtörténetében ilyen emberek lettek említve, Isten az emberi történelem részévé tette őket, és kinyilatkoztatta, hogy Istennél mindenki – férfiak és nők, bűnösök és igazak – szerepel a megváltás tervében. Nem számít, hogy milyen háttérrel. Indonézia 17 000 szigetével és 1340 különböző etnikai csoportjával a világ legnagyobb szigetországa, ahol az egyházak gyakran etnikai alapon különülnek el egymástól. Az ilyen kizárólagosság vezethet egyeseket arra, hogy az igazság egyedüli birtokosaként tekintsenek magukra, ezzel pedig megsebzik az egyház egységét. Az etnikai és a vallási fanatizmus erősödése közepette, valamint a manapság egyre inkább terjedő intolerancia miatt a keresztények azzal szolgálhatják a családokat, hogy összefognak és tanúságot tesznek Isten mindent átfogó szeretetéről, a zsoltárossal együtt hirdetve:

„Kegyelmes és irgalmas az Úr…” (Zsolt 145,8)

Imádság:

Atya, Fiú, Szentlélek egy Istenünk! Hálát adunk neked dicsőségedért, amelyet az egész teremtettségben mindenben kinyilvánítottál. Adj nekünk nyílt szívet, hogy felkaroljuk azokat, akik megtapasztalják a kirekesztettség érzését. Segíts bennünket növekedni a szeretetben, hogy túl tudjunk lépni előítéleteinken és az igazságtalanságokon. Add nekünk kegyelmedet, hogy tisztelni tudjuk minden ember egyedi voltát, hogy sokszínűségünkben megtapasztaljuk az egységet. Ezért imádkozunk szent nevedben. Ámen.