„Én élek, ti is élni fogtok.” (Jn 14,19)

Húsvét az élet ünnepe. Halál felett győzött az Élet. Jézus vallja s ígéri: „Én élek, ti is élni fogtok.” (Jn 14,19) A halál felett győzedelmes Úr él. Hozzá minden élethelyzetben fordulhatunk. Az, aki él, minket is éltet. Valljuk, hogy nincs nagyobb érték és kincs, mint a Krisztusban való lét. A földi élet a maga sokszínű megjelenésében isteni ajándék. A beszélni még alig tudó gyermek mosolya, az életre készülő serdülő vidámsága és a házasságra induló fiatal pár boldogságot sugárzó tekintete mind-mind visszatükrözi az élet örömét és szépségét. A felnőtt- és időskor is tartogat örömöt hivatásunk teljesítésének eredményeiben és előrejutásunk reményében.

Amikor azonban Jézus az élet ígéretéről szól, nemcsak a földi élet értékét és szépségét rajzolja gondolataink mezsgyéjére, hanem az örök élet ajándékát is. Ő, aki győzött a halál felett, minket is részesíteni kíván az elmúlás fájdalmas valóságán túlmutató élet ígéretében. Ott nem lesz tér, idő és földi testiség korlátja, ott nem lesz sírás és csalódás. Ez az első húsvét eseményének ígérete.

Az a Jézus, aki ismeri nyugtalan szívünk minden rezdülését, tanítványait így köszönti húsvét után: „Békesség nektek!” (Lk 24,36) Nyugalmat áraszt és belső harmóniát ébreszt övéi gondolatvilágában.

Szava ellentmond minden háborúságnak, gyűlölködésnek és pusztító erőszaknak.

Húsvéti imádságunk ez lehet: Teremts köztünk békét, Urunk, mindenütt a világban! Hadd legyünk mi képviselőid életet teremtő, értéket megőrző és békességért kiáltó szent akaratodnak!

Steinbach József s. k.
református püspök, MEÖT-elnök                      

Dr. Fischl Vilmos s. k.
MEÖT-főtitkár

A Magyarországi Egyházak Ökumenikus Tanácsának tagegyházai:                      

Pásztor Dániel s. k.
református püspök, a zsinat lelkészi alelnöke

Dr. Fabiny Tamás s. k.
evangélikus elnök-püspök

Papp János s. k.
baptista egyházelnök

Földesi Tamás s. k.
pünkösdi egyházelnök

Dr. Khaled A. László s. k.
metodista szuperintendens

Dr. Frank Hegedűs anglikán esperes s. k.
Szent Margit Anglikán/Episzkopális Egyház 

Arsenios Kardamakis metropolita s. k.
Konstantinápolyi Egyetemes Patriarchátus – Magyarországi Ortodox Exarchátus

Hilarion budapesti és magyarországi metropolita s. k.
Orosz Ortodox Egyház Magyar Egyházmegyéje (Moszkvai Patriarchátus)

Siluan Mănuilă püspök s. k.
Magyarországi Román Ortodox Egyházmegye

Pantelic Lukijan püspök s. k.
Budai Szerb Ortodox Egyházmegye

Antonij metropolita s. k.
Magyarországi Bolgár Ortodox Egyház


Elindult egyházunk hírlevele, melyben tájékoztatást adunk aktuális híreinkről, eseményeinkről. Iratkozzon fel ön is!