Lelkipásztor-beiktatás Szokolyán

3771

Az elmúlt év júniusában búcsúztatta el a Szokolyai Baptista Gyülekezet, valamint a vác–püspökszilágyi körzet lelkipásztorát és ifjúsági pásztorát, Floch Gábort. Az eltelt több mint fél év sok imádkozással telt, melynek eredményeként idén januárban a kis börzsönyi faluba költözhetett újból egy baptista lelkipásztor Merényi Zoltán személyében.

Az ünnepélyes beiktató istentiszteletre március 12-én került sor a helyi művelődési házban. Még ez az épület is szűkösnek bizonyult a délután során, hiszen nemcsak Szokolyáról, Vácról és Püspökszilágyról, de Budapestről, Verőcéről is sokan eljöttek.

Az igehirdetés és a beiktatás szolgálatát Papp János egyházelnök végezte. Igehirdetésében az „élet igéjéről” beszélt, amely megeleveníti az embereket, családokat, közösségeket. Ennek az üzenetnek a továbbadása a lelkipásztor feladata.

Az ünnepi alkalmat Meláth Attila váci lelkipásztor vezette, aki Merényi Zoltánnal szolgál továbbra is a körülbelül kétszáz fős körzetben.

Az istentisztelet második felében köszöntések hangzottak el. Jelen volt Floch Gábor korábbi szokolyai lelkipásztor, aki hivatalosan is átadta a szószéki Bibliát utódjának. Angyalföldről, a meghívó gyülekezetek részéről és a helyi társegyházak részéről is hangzottak el jókívánságok. A falu képviseletében Némethné Pintér Csilla polgármester asszony köszöntötte a lelkipásztorcsaládot.

Merényi Zoltán „székfoglalójában” elmondta, hogy Isten tervét szeretné munkálni új szolgálati helyén is. Jézus missziós parancsát idézte, amelyet legfontosabb feladatának lát a jövőben is: menni, tanítvánnyá tenni az embereket Jézus Krisztus felhatalmazásával, mindezt közösen, együtt a gyülekezetek testvériségével, a társegyházak híveivel.

Az ünnepi esemény szeretetvendégséggel zárult.

Megosztás