Egy missziós szórólapot terjesztő önkéntes tapasztalatai

1683
Csoportkép az udvaron

„Jézus monda nékik: Elmenvén e széles világra, hirdessétek az evangyéliumot minden teremtésnek.” (Mk 16,15)

E sorok írója különös érzéssel várta Isten magvetésének belső késztetését, a „Zsidók Jézusért” missziós vallási szervezet megbízását. A józsefvárosi József utcai baptista gyülekezet adott helyet annak az istentiszteletnek, amelynek keretében dr. Bukovszky Ákos hirdette a Lukács evangéliuma 15,1–7 alapján a „magvetőknek” – köztük e sorok írójának – Isten missziós parancsát. Imával felvértezve minden reggel Budapest több pontján: köztereken, aluljárókban jártak a missziós csapatok Isten országát hirdetve, szórólapot adva annak, aki kérte.

– A szomszédomnak is vinnék – mosolygott egy kedves, őszbe csavarodott hajú néni.

– Miről szól? – fiatal fiú böngészi.

– „Zsidók Jézusért”! – vidáman feleli e sorok írója.

– Ne zaklass! – magánkívül egy góliátférfi. Megbotlott a kegyelem első lépcsőfokán. A fohász őérte is száll.

Visszafelé a piacról: – Kérek mégis egyet – tipegő bá’.
A szórólaposztó hátát megérintve egy áldott állapotban lévő hölgy.

– Kíváncsi vagyok erre! – Diskurál. – Majd döntök!

– No! – int némán, kezével jelezve egy botjára támaszkodó idős úr.

– Ide kérem a szatyorba! – int egy tovarohanó.

Érdekesek a visszanyúlók. Túlhaladva a szórólapot terjesztőn visszalépnek a kegyelem forrásához, elveszik azt.

– Haver! Hát nem jössz velünk lomizni? A Rózsadombon hátha pénzeszsákot találunk.

Jöttek a lomtalanító ismerősök csapatokban. Közülük néhányan lobogtatták fejük fölé emelve az „örömhírt”, a szórólapot.

– Szeretnék én is osztani! – lép oda Éva, az ébenszemű cigány nő. – Vallom és hiszem Jézus Krisztust.

Dupla „szortír” – háromórai osztás után imádságban köszönte meg Istennek a csapat, és tért vissza a bázisra.

Hazafelé eszébe jutott e sorok írójának a záróige a missziói csapatnak tartott istentiszteleten:

Jakab apostol levele 5,20: „Tudja meg, hogy aki bűnöst térít meg az ő tévelygő útjáról, lelket ment meg a haláltól és sok bűnt elfedez…”

A Zsidók Jézusért missziós kampány 2017. szeptember 4–16-ig tart.

Kép és szöveg: Kiss Sándor
0 6-20-247-39-59
E-mail: sandor.k1949@gmail.com
1118 Budapest, Hegyalja út 80. f/0