A Baptista Teológiai Akadémia 2021. október 2-án tartotta a 115. tanévzáró és diplomaosztó ünnepségét, egyúttal Bereczki Lajos megbízott rektor hivatalosan megnyitotta az intézmény 116. tanévét.

Az eseménynek a Kispesti Baptista Gyülekezet imaháza adott otthont, amely zsúfolásig megtelt ünneplőkkel: az akadémia vezetőivel, oktatóival, elsős és végzős diákokkal, családtagjaikkal, vendégekkel.

Az akadémia tanévnyitóján László Gábor BTA-főtitkár köszöntötte a jelenlevőket, majd dr. Mészáros Kálmán beszélt Udvarnoki András alapító munkájáról, felvillantotta az intézmény indulásának történetét, emléket állítva a hithősöknek, akik Isten szavát meghallva lefektették a hazai baptista lelkipásztor- és tanítványképzés alapjait.

A tanévnyitón Papp János egyházelnök igei üzenetében bátorította a hallgatóságot, hogy munkálják magukban a lelki növekedést. A mai társadalomban sok a lelkileg kiskorú, megtévesztett ember. Igyekeznünk kell felnőni a lelki nagykorúságra, felnőni Istenhez, mert ez az ő terve az ember számára. A növekedés ismeretben és lelkiekben egyaránt fontos, de teherrel, kihívásokkal, feladatokkal jár együtt. Nem pusztán életvezetési ismeretekre van szükség, hanem arra, hogy felismerjük az Istentől kapott feladatunkat, és mások javára tudjunk élni és szolgálni. Nagyon fontos, hogy az egyéni növekedés mellett növekedni tudjunk az egységben is.

Két eszköz van mindezek megvalósítására. Az egyik az, hogy Jézus Krisztushoz ragaszkodjunk, aki maga az Igazság. A másik eszköz pedig az illeszkedés. Krisztus testének jó működését az mutatja, hogy hogyan illeszkedünk egymáshoz és Istenhez. Az igei gondolatokat dr. Kovács József tanszékvezető főiskolai docens zárta imával.

Bereczki Lajos megbízott rektor átfogó képet adott az akadémián folyó munka múltjáról, jelenéről, beszélt a vírushelyzet alatti nehézségekről és áldásokról, valamint kitekintéssel a jövőre ismertette az intézmény szervezeti változásait. 

Ezt követően László Gábor megemlékezett a jubiláns hallgatókról, akik 25, 50, 60 és 70 éve végeztek a teológián, majd köszöntötte azokat, akik közülük jelen tudtak lenni az eseményen. A szervezők azzal a céllal is kívánták bemutatni a jubilálók áldott életútját, hogy hűségük, kitartásuk példaként álljon az első évesek előtt. 

Győri Kornél nyugalmazott lelkipásztor röviden megemlékezett arról, hogy voltak ugyan nehézségek, ínséges időszakok, de arra a kérdésre, amelyet a Lukács 22-ben megfogalmazott Jézus a tanítványok felé: „Volt-e hiányotok valamiben?”, ő is azt tudja mondani, hogy semmiben… mert elég volt az Isten áldása és a tudat, hogy Krisztus örököstársa lehet. A jubilánsokért dr. Mészáros Kálmán mondott hálaimát.

Az énekkarral közös énekszolgálatot követően került sor a záródokumentumok kiosztására: 89 hallgató vehette át alap- és mesterfokú diplomáját Bereczki Lajostól.

A végzett hallgatók nevében Győri Kolos mondott rövid beszédet arról, mit jelentett számukra a teológia, ahol nemcsak hasznos tudást kaptak, de olyan példaképeket láttak maguk előtt tanáraik személyében, akik életükkel, gondolkodásmódjukkal a bibliai igéket, elveket valóságossá tették. A végzős hallgatókért Paróczi Zsolt, az MBE oktatási szaktitkára mondott imádságot.

Balla Péter gazdasági főigazgató köszöntőjét követően jutalomban részesültek azon hallgatók, akik kiemelkedő teljesítményt nyújtottak a tanulmányaik során.

A „Jézusért élek egészen” című gyülekezeti ének, majd a nemzeti Himnusz közös eléneklése méltó lezárása volt e jeles alkalomnak.

Az ünnepi istentiszteleten a zenei szolgálatot Cseri Zsolt karmester, dr. Garai Zsolt tanszékvezető főiskolai docens orgonaművész, valamint Tóka Szabolcs és Tóka Ágoston orgonaművészek végezték.

Megosztás