A hónap témája 2019. márciusban: Az európai baptisták közösséget építenek egymással

1076
"egy hajóban eveznek az EBF vezetők" Norvégia, 2017 április forrás: ebf.org

A hónap igéje

„Imádkozzatok értünk, hogy terjedjen az Úr igéje, és úgy dicsőítsék, ahogyan nálatok is.” (2Thessz 3,1)

A hónap gondolata

A baptista közösség régi és mai jellemvonása, hogy olyan evangéliumi közösség, gyülekezetek szövetsége vagyunk, amely törekszik a széles társadalmi hatásra, a határokon átívelő misszióra a Szentlélek segítségével. Hisszük, hogy Istennek célja van egyházával, ez pedig a küldetés, amelyet rábízott. Hogyan értsük ezt? Amellett, hogy törekszünk erős belső kapcsolatok megvalósítására, ugyanilyen fontos, hogy rálássunk, építsük külső kapcsolatainkat, legyenek azok határainkon belül vagy azokon túl. Ezt már a kezdetekkor felismerték elődeink is, hiszen az európai baptista misszió 110 éves múltra tekint vissza.

Másrészt az európaiságot értékközösségnek is gondoljuk, amelyet még szorosabbá tesz az Istenbe vetett hitünk. A tanítvánnyá válás és tanítvánnyá tétel feladata mindannyiunk közös ügye nyelvektől, nemzetektől függetlenül. Mindezt csak úgy valósíthatjuk meg, ha megismerjük, támogatjuk egymást a különféle területeken. Sok olyan területe van a missziónak, az oktatásnak, a szociális ellátásnak, ahol szükség van nagyobb összefogásra, tapasztalatcserére. Fontos, hogy imádkozzunk ezekért az ügyekért, egymásért. Lehetőségeinkhez mérten tegyünk meg mindent azért, hogy támogassuk vezetőinket a gyümölcsöző kapcsolatok építésében.

A hónap imája

Uram, add, hogy a te szemeden keresztül lássam európai testvéreimet, azzal a hozzáállással, ahogy te látsz mindannyiunkat. Segíts, hogy ne a különbözőségeket keressem, hanem arra fordítsam figyelmemet, hogy az egység, a szeretetteljes testvéri közösség példa legyen mások számára. Segíts, hogy ezek a kapcsolatok áldássá váljanak mind magunk, mind mások számára. Ámen.