Vízmozdulások Bőcsön

1836

A 2013-as ’14-es esztendők változásokat hoztak a bőcsi gyülekezet életében. Először a régi imaház kényszerű eladása, egy másik ingatlan vásárlása és átalakítása után új helye lett az istentiszteleti alkalmainknak.

Ezek után lelkipásztorunk, Komáromy Károly testvér köszönt el a gyülekezettől nyugdíjba vonulása okán, majd a boldvai körzet átszervezése miatt Bőcs egyedül maradt, egyik körzethez sem tartozva, az Északi Egyházkerület alatt.

Ilyen előzmények után indítottuk újra néhány idős testvérrel együtt a bőcsi missziót mint a gyülekezet vezetője/pásztora feleségemmel, Zsenikével. A folyamatos jelenlét községünkben, kapcsolatok építése, evangelizációk, gyermeknapok, gyermekhetek folyamatosan hozzák gyümölcsüket. Először 2014-ben mozdult a víz – Bőcsön 50(!) év után újra –, ekkor ketten, majd a következő évben ismét két nőtestvér, 2016-ban öt gyermek, akik a bibliakörön jutottak döntésre.

2017. július 9-e ismét az öröm ünnepe volt, amikor hatan vallották meg hitüket, hogy Jézus Krisztust tartják személyes Megváltójuknak. Három gyermek, Krisztofer, Kitti és Dalma, ők még testvérükkel együtt egy éve édesanya nélkül maradtak haláleset miatt. Édesapjuk áldozatos nevelése mellett, aki maga is újjászületett keresztény, a bibliakörben jutottak hitre. Ibolya fiatalasszonyként, Ágnes és Marika idősebb korban döntöttek a bemerítés igazsága mellett, annak ellenére, hogy Marika más felekezeti tagságának megtartása mellett vállalta a fehér ruhás megvallást a mennyei seregek és az emberek előtt.

A bemerítéseket Simon Attila, a gyülekezet vezetője végezte.
Kérjük, imádkozzatok az aratás Urához, küldjön munkásokat az ő aratásába ide, Bőcsre is!