Laci, Ricsi és Zita szorgalmasan jártak a törekvők órájára. Márciusban már azt tervezték, hogy döntenek Jézus Krisztus mellett, és ezt be is jelentették Cserés János testvérnek, aki hozzáértéssel segítette őket a döntés meghozatalában.

Fejlődve a hit útján, a törekvők óráján számtalan kérdésükre kaptak választ. Zita az elmúlt nyáron Tóalmáson járt, és igent mondott az Úr hívására. Társaival együtt már a bemerítés kérése foglalkoztatta őket, amikor közbeszólt a koronavírus-járvány. Kora tavasszal gyakorlatilag leállt a gyülekezet élete. Egy időre szinte elképzelhetetlen volt bemerítést tartani.

A szikra azonban nem aludt ki a szívükben, sőt egyre többet gondoltak a bemerítésre. Zita kereste meg először a lelkipásztort, majd Laci és Ricsi is örömmel fejezte ki kérését, elmondták, hogy szeretnének be­me­rítkezni. Először a gyülekezet vezetősége, majd a gyülekezet jelen levő tagjai is meghallgatták bizonyságtételüket.

Október 4-én, vasárnap, eleddig nem tapasztalt biztonsági intézkedések mellett szerveztük meg a bemerítést. A gyülekezet tagjai maszkban, biztonságos távolságtartással várták, hogy bevonuljanak a fehérruhások. Alkalmi zenekar és orgonaszó helyettesítette a gyülekezeti éneklést, a gyülekezet a kivetített énekszövegeket átélve, csendben követte az énekek mondanivalóját.

Mészáros Kornél lelkipásztor be­me­rítő­ruhában hirdette Isten igéjét. Kincses László Assisi Szent Ferenc gondolataival azonosulva állt a mikrofon előtt, majd Tivolt Richárd klarinétszólója által tett bizonyságot, hogy akinek követésére indul el, az ő hű barátja is. Kubina Zita őszinte bizonyságtételben tárta fel örömét, és úgy indult Jézus Krisztus követésére.

A gyülekezet jelen levő tagjai áhítattal és imádságos szívvel kísérték figyelemmel a bemerítést, sokan pedig az online közvetítés által otthonukban követték az ünnepi alkalmat. A bemerítést követően Marosi Nagy Lajos presbiter szólt. „A hitvalló keresztséget, a bemerítést gyakoroljuk” címmel mutatta be, hogyan értelmezzük mi, baptisták a Biblia keresztségről szóló tanítását.

Fiatal testvéreink felett Frittmann Zsombor, Kovács István presbiterek, és Mészáros Kornél lelkipásztor kértek áldást, majd a bemerítettek részesültek az első úrvacsora áldásában is.

Megosztás