Szabadtéri istentisztelet

1687

Szeptember 3-án Érden a Főtéren tartották a város protestáns gyülekezetei a „Reformációnap”-ot, amelynek zenei szolgálataira meghívták a Baptista Központi Énekkart és a Magyar Honvédség Légierő Zenekarát Veszprémből.

Az igei szolgálatokat a város református és evangélikus gyülekezeteinek lelkipásztorai végezték. A városban minden hétre jut ez évben egy reformációval kapcsolatos ünnep a helyi egyházak szervezésében, ennek köszönhetően minden hely foglalt volt, és sokan álltak a téren, hallgatva az énekeket és az igét.

A nagy gyülekezet Luther Márton énekével kezdte Isten magasztalását, a zenekar kísért minden gyülekezeti éneket Katona János karnagy vezetésével. Az alkalom elején és végén Erdélyi-Takács István református lelkész köszöntött. Oláh Gábor és Oláh Miklós karnagyok vezetésével egy blokkban énekelte az énekkar a következő műveket: Leisring: Néked éneklünk (zenekarral), Goudimel négy zsoltárát (84., 23., 42., 134.), Walter: Jer, kérjük Isten Szentlelkét, Bach: Jézus lelkem üdve (részletek), Szokolay: Örvendjetek az Úrnak.

Lucas Cranach Luther prédikál című képéről tartott igei előadást Literaty Zoltán református lelkész, a képen Krisztus a középpont, s a rámutató Luther hívja követésére az embereket. A Jn 3,1–18 igerészt olvasta fel és imádkozott Labossáné Kővágó Anita evangélikus lelkész. A „Jövel, Szentlélek Úristen” eléneklése után Labossa Péter evangélikus lelkész prédikált: „Ezért ha valaki Krisztusban van, új teremtés az: a régi elmúlt, és íme: új jött létre.” (2Kor 5,27) Az igében feszültség van, és ez Jézusra mutat, aki egyedül képes feloldani. A reformációban is Krisztus volt a középpont, így lett része a történelemnek ez az esemény. A bűn hatalmába született ember új teremtéssé lehet, így részesül az örök életben. Folytonos megújulásra van szükségünk, amit a Szentlélek munkál bennünk, ez ad megnyugvást és békességet.

Bizonyságtételt hallottunk Deme Jánostól, aki evangélikus lelkészcsaládba született. Elmondta gyermek- és serdülőkora vívódásait kettős élete miatt. Bátyja megtérése mutatta meg, hogy mekkora változás lehetséges egy ember életében. Ő maga nem volt képes bejutni a kegyelembe egészen addig, míg föl nem adta saját elképzeléseit a keresztény életről. Azután találta meg őt Jézus Krisztus, és valóban új emberré tette. Megemlítette három évvel ezelőtti rákbetegségét, amikor leszámolt az élettel – szüleitől, testvéreitől is elbúcsúzott –, és most mégis elmondhatta, hogy „Krisztusban… új teremtés… új jött létre” – ezért lehet itt. Mindenkinek lehetséges!

Igen felemelő, építő istentiszteleten voltunk. Az a vágyunk, hogy akár hallgatóként, akár szolgálattevőként sok hasonlón vehessünk részt.