Sokszoros hála Biharugrán

1648

Hálaadónap keretében emlékezett a biharugrai gyülekezet a 100 év előtti helyi misszió kezdetére, az alig két évtizeddel későbbi imaházépítésre (1925), s az épület tragikus összeomlására is (1944), hiszen nem volt személyi sérültje, áldozata, és hálával emlékeztek arra az összefogásra, mely Isten akaratával és segítségével új imaház építését tette lehetővé (1949).

A határon belülről és kívülről érkezett – elszármazott – vendégekkel, valamint a körzet testvériségével és a helyi református testvérekkel megtelt imaházban a Biharugrán született Nagy Sándor rákospalotai lelkipásztor testvérünk hirdette Isten igéjét délelőtt és délután is.
Délután nagyívű történeti áttekintést is kaptunk a reformáció 500. évéhez kötődő „harmadik ág”-ról, melynek kibontakozásában megjelentek anabaptista eleink. Hosszú és küzdelmes évszázadok után eljutott magyar népünkhöz is a baptista hitvallás Isten áldott, hűséges szolgái által. Biharugra szerencsés közelségben volt az erdélyi misszió bölcsőjéhez, így Kornya Mihály már a XX. sz. első éveiben megkezdhette áldásos munkálkodását ebben a faluban is.

1907-ben 13 taggal alakult meg a baptista gyülekezet. Az itt szolgáló lelkipásztorok időrendben a következők voltak: Kőrösi István, Kovács Imre, Czeglédi Tibor, Fodor Ferenc, Szász Ferenc, Kiss Tibor, Sőrés Attila, Huli Sándor.

Az első évtizedeket rohamos tagnövekedés jellemezte. Évente több alkalommal volt bemerítés a Sebes-Körösben. Az alig 2000 fős kis községben a 130 tagú baptista gyülekezet szép missziót végzett helyben és a környező falvakban. Sajnos, a társadalmi és gazdasági változások miatt ma a 100 év előtti taglétszám található a legtöbb helyen.

Szabó László, a gyülekezet ügyintéző lelkipásztora vezette az ünnepi alkalmat. Kis együttesével ének-zenei szolgálatot végeztek. Rövid emlékezés, üdvözlés hangzott el a korábbi lelkipásztorok részéről, így Sőrés Attila és Szász Ferenc testvérektől, ugrai származásuk okán Vasadi Lajos lelkipásztor és a Kovács család képviseletében Varga Boldizsár, illetve e sorok írója emlékezett, a Dan család énekszolgálattal, Gulyás Imréné költeménnyel, Szabó Árpád Csaba református lelkész igei köszöntéssel szolgált. A jubileumi alkalom megrendezése, lebonyolítása a Tóth Elemér–Bereczki Éva házaspárnak köszönhető.

Köszönjük a szeretet minden megnyilvánulását a rendezők, vendéglátók részéről.

„Testvéreim! Legyetek szilárdak… hiszen tudjátok, hogy fáradozásotok nem hiábavaló az Úrban!” (1Kor 15,58)

Megosztás