Párbeszéd az egyházakkal: a baptista egyház vezetői az ÁSZ-nál

138

A Magyarországi Baptista Egyház vezetőinek látogatásával megkezdődött az immár hagyományosnak számító találkozók sorozata a magyarországi történelmi egyházakkal. Az Állami Számvevőszék vezetői aktuális közpénzügyi, gazdasági kérdésekről egyeztettek a meghívottakkal, de szóba kerültek a megbeszélésen az ÁSZ nem állami humánszolgáltatást nyújtó intézményeknél folytatott ellenőrzéseinek tapasztalatai is. Az ÁSZ számos módon támogatja az egyházi fenntartású intézményeket is: az előző találkozó óta szemináriumokon, előadásokon keresztül osztotta meg tapasztalatait a számvevőszék, és önteszteket is megjelentetett honlapján.

Legutóbb 2020 márciusában jártak az Állami Számvevőszék épületében a MBE vezetői, most az ÁSZ elnökének meghívására Papp János egyházelnök, Varga László Ottó főtitkár, Simon Norbert gazdasági igazgató és Kiss Péter operatív igazgató érkezett a megbeszélésre. A találkozón az MBE vezetői beszámoltak arról, milyen kihívások elé állította egyházukat és a keresztény közösségeket a pandémia. Ennek ellenére igyekeztek a pozitívumokra koncentrálni, amelyek között megemlítették a megerősödött online imákat, illetve a kisközösségek felértékelődését. Most a legnagyobb feladat, hogy újraépítsék és megerősítsék a közösségeket a személyes jelenléttel – emelte ki az egyház elnöke.

A találkozón szó esett az ÁSZ aktuális ellenőrzési tapasztalatairól is. 2020-ban fejeződött be a Baptista Tevékeny Szeretet Misszió ellenőrzése, amelynél a költségvetésből kapott támogatásai felhasználását értékelte az ÁSZ. Ugyanebben az évben, a nem állami humánszolgáltatók ellenőrzési tapasztalatairól elemzést is készítettek a számvevőszék szakértői, ennek tapasztalatait szintén megvitatták a találkozó résztvevői.

Domokos László kiemelte, az ÁSZ nem csupán ellenőrzésein keresztül ösztönzi a közpénzügyi helyzet javítását, hanem számos más módon is támogatja az ellenőrzötteket, 2020-ban például két öntesztet is publikált honlapján annak érdekében, hogy a köznevelési és szociális humánszolgáltatást nyújtó intézmények, szolgáltatók fejleszthessék saját gazdálkodásuk szabályszerűségét. Emellett a 2020 novemberében rendezett online tudásmegosztó konferencia fókuszában is az egyházi fenntartású intézmények gazdálkodása, az ő jó gyakorlataik álltak.

Papp János elmondta, nagyra értékelik a találkozót, hiszen értékes információkat kapnak az ÁSZ tevékenységének fókuszairól, illetve képet kapnak a legújabb öntesztekről. Az egyházelnök megerősítette, hogy érzékelik az ÁSZ tanácsadó szemléletét, az önteszteket pedig előellenőrzésre használják saját működésük vizsgálatára.

Végül Domokos László röviden beszámolt az ÁSZ-t érintő pandémia okozta digitalizációs változásokról, amelynek köszönthetően változott az ellenőrzések módszertana, kiépült az adatbefogadási rendszer, illetve a papírmentességre való átállásban is nagy előrelépés történt. Az ÁSZ elnöke megköszönte Papp Jánosnak a nyitott és pozitív együttműködést, és kitartó munkát kívánt a következő időszakhoz.

Kiss Beatrix
hasznosulási és kommunikációs vezető

Dr. Gulyás Kata
vizualizációs és sajtóosztály