„Nézd az áldást, nézd meg egyenként…”

1985

…hangzott el többször 2017. október 15-én a Békéscsabai Baptista Gyülekezet hálaadó ünnepélyén. Már az imaórán egymás imái által fakadt fel szívünkből a hála és Isten dicsőítése.

Vendég igehirdetőnk Sinka Csaba lelkipásztor testvér volt a Pécsi Baptista Gyülekezetből, aki délelőtt a Tit. 3.3-7-ig tartó igeszakasz alapján Istenünk által kihirdetett „amnesztiára”, arra a bűnt eltörlő szeretetre fókuszált, amit az Úr Jézus drága áldozata árán kaptunk a mi jó Atyánktól, melynek neve: KEGYELEM. Aki bűnben él nem is sejti, hogy tévesen szeret, és hálásak lehetünk, hogy kegyelme által igazulhattunk meg.

Délután a 136. Zsoltár refrén szavait mondtuk hangosan a Pásztor testvérrel együtt, ráhangolódva, hogy „örökkétartó az Ő kegyelme”.

Az Örökkévaló kegyelme/szeretete megnyilvánul: a szavaiban, hiszen még parancsolatai is szeretetből fakadnak, hogy távol tartsanak bennünket a veszélyes dolgoktól,a kapcsolódásában velünk emberekkel, mert időt szeretne tölteni velünk, az ajándékaiban, amiket a Szent Lélek felgerjeszt bennünk és előre tudunk haladni mások javára és az Ő dicsőítésére, a gondoskodásában, ahogy megérint amikor mi úgy érezzük, kifogynak lehetőségeink, az érintéseiben, amikor lelki pusztaságokon megy át az ember Ő megtalálja szeretetnyelvünket.

Mi is a válaszunk ezek után? Egyszerűen csak a HÁLA. Hálaadásunkban Isten tettei állnak, dicsőítésünkben maga Isten áll a középpontban, önmagáért szeretve az Urat. Örökké akarjuk ezt tenni. A délután folyamán szolgálatok magasztalták Mindenható Atyánkat, majd szeretetvendégséggel zárult alkalmunk. Mindenért Istené a dicsőség.