MIÉRTT

Regionális Testvéri Találkozó Miskolcon

2200

Hogy „Miért?” ez a címe a cikknek? Nem elírásból vagy tévedésből került a szó végére dupla „T” betű, hanem azért, mert egy nagyszabású keresztény összejövetel zajlott Miskolcon 2016. június 30. és július 3. között.

Ezekre a napokra Miskolci és Észak-Magyarországi Regionális Testvéri Találkozót szerveztek az Aliansz – Magyar Evangéliumi Szövetség miskolci gyülekezetei együttesen. Ennek a többnapos keresztény fesztiválnak egyik célja az volt, hogy a város és környékének keresztényei összegyűljenek és együtt imádják Istent, hallgassák az ő igéjét. Ezáltal Miskolc különböző felekezetei megmutathatták egymás iránti testvérszeretetüket, egységüket. Másik megfogalmazott célunk volt, hogy a város lakosai előtt ismertté tegyük Isten nevét.

Ezeken a napokon két helyszínen is zajlottak a programok. A dicsőítések a Golgota Gyülekezet zenészeinek vezetésével történtek, de a zenei palettát színesítette a Millar Bible College, valamint a Continental Singers koncertje is.

MIÉRTT2Mindennap evangélium is hangzott, ami a már megtért hívő emberek számára is hordozott bőven üzeneteket. Így Perjesi Istvántól (Agapé Gyülekezet) többek között arról is hallhattunk, hogy Isten az életünkben lévő mínuszokat plusszá akarja változtatni, s erre neki van hatalma és ereje, mivel nála minden lehetséges. A következő esti szolgáló, Mike Sámuel (Kecskeméti Baptista Gyülekezet), az örömhír prédikálása közben a bárányok és farkasok tulajdonságait is szemléltette, érdekes és sokak számára új üzenettel bemutatva, például hiába születik több farkas a természetben, mégis bárány van több, ami azzal magyarázható, hogy nekik van pásztoruk. Szombat este id. Pocsai Sándor (csongori református gyülekezet, Kárpátalja) hirdetett kemény üzenetet a felkínált kegyelem elfogadásának vagy elutasításának következményeiről.

Az evangelizációkon túl pódiumbeszélgetések is zajlottak: Szenczy Sándorral (Baptista Szeretetszolgálat), valamint D. Szabó Dániellel (az Aliansz korábbi elnöke).

Mindezekért az alkalmakért imádkozó csoportok jöttek össze, kérve Istenünk áldását és jelenlétét.

S azért, hogy a szülők nagyobb odafigyeléssel tudjanak az összejöveteleken részt venni, illetve a gyerekek koruknak és érdeklődésüknek megfelelőn részesülhessenek a hétvége áldásaiban, számukra mindennap a Vasárnapi Iskolai Szövetség (VISZ) munkatársai és önkéntesei gondoskodtak különféle programokról.

Az érdeklődők csoportbeszélgetéseken/szemináriumokon is részt vehettek, ahol különböző témákról hallhattak, például utolsó idők, Izrael szerepe, a világhoz való viszonyulás stb.

S mindazok, akik lelki problémákkal vagy lelki „kondícióhiányban” érkeztek, lelki „kondicionáló tornán”, illetve lelkigondozói beszélgetéseken vehettek részt.

S aki Isten igéjében szeretett volna mélyebben kutakodni, annak a bibliatanulmányozó csoport segített.

Összességében elmondható, hogy ezen a néhány napos keresztény fesztiválon mindenki megtalálhatta – korra, nemre, akkori hitéletére való tekintet nélkül – a számára megfelelő és szükséges lelki táplálékot. Minden szolgálat sok-sok értékes gondolatot tartalmazott, melyekből, ha nyitott szívvel hallgattuk, bőven vihettünk haza, és sok bennünk lévő „Miért?”-re kaphattunk választ.