Megtalált a Messiás

2709

2017. szeptember 10-én ismét bemerítési ünnepnek örülhetett a székesfehérvári gyülekezet. A medence partján két fiatal, a 14 éves Borbély Erika és a 26 éves Gilicze Tamás tett tanúbizonyságot Jézussal való találkozásáról.

Erika születése óta járt gyülekezetbe családjával hétről hétre. Részt vett a vasárnapi iskolai foglalkozásokon és gyerektáborokon, ahol mindig nagyon jól érezte magát. Megtérését mégis néhány éves vívódás előzte meg. Bár Istent mindig szerette, és tisztában volt a megváltás jelentőségével, szívét a világ is vonzotta. Szerette volna, ha az iskolában osztálytársai között népszerű lehet, és elfogadják. Isten a következő igén keresztül szólította meg:

„Erre így szólt az Úr: Ha megtérsz, megengedem, hogy újból szolgálatomba állj. Ha értékes dolgokat beszélsz értéktelenek helyett, akkor szószólóm lehetsz. Nekik kell hozzád térniük, nem neked hozzájuk.” (Jer 15,19)

Tamás életének nagyobbik részét vallásos meggyőződésben élte. Isten mindig jelen volt az életében, de édesapja korai elvesztése meghatározta egész gyerekkorát és felnőtté válását. Ismerte a Miatyánkot, és gyakran hívta segítségül vele Istent, amikor nem látott más megoldást. Világi sikerei rövid ideig tették boldoggá, és hamar rá kellett jönnie, hogy ha magunkban bízunk, akkor nincs miben reménykednünk. Megtérésével Istenben mennyei édesapára is talált. Bemerítési igéje ez az ige volt:

„De keressétek először az ő országát és igazságát, és ezek is mind ráadásul megadatnak nektek.” (Mt 6,33)

A bizonyságokat a Megtalált a Messiás című dal eléneklésével foglalta össze Kneifel Áron. Az ének után a bemerítést Kovács Dániel végezte. Az evangéliumot Révész Lajos lelkipásztor hirdette a János 1,29–34 alapján. A gyülekezet nevében Bödő Sándor presbiter köszöntötte és bátorította a gyülekezet új tagjait.

Megtalált a Messiás…
Mint eltévedt bárány vándoroltam.
A bűneim láttán jót kacagtam.
De belül szívem üres volt.
Kerestem a Megváltót,
Ki reményt és örök célt ad,
és mindig szeretettel fogad.

Megtalált a Messiás,
Jézus Krisztus az örök Király.
Aki az életét adta,
és önmagát értem megtagadta.

Hála, imádat van az én szívemben.
Áldlak, csodállak örökké, Istenem.

Mint hazatért fiú tudom utam.
A lelkem megtisztult, új esélyt kaptam.
És életem már helyreállt.
Szívem fájdalma messze szállt.
Sebeiben meggyógyultam.
Szívem már csak Érte dobban.

Megtalált a Messiás,
Jézus Krisztus az örök Király.
Aki az életét adta,
és önmagát értem megtagadta.

Hála, imádat van az én szívemben.
Áldlak, csodállak örökké, Istenem.

(Búza Teodóra összeállítása, fotó: Búza Péter)