Koronavírus hírek, információk
információk

Mészáros Kornéllal, a Magyarországi Baptista Egyház főtitkárával és dr. Mihály Sándorral, az OVSZ transzplantációs igazgatójával beszélgettünk arról, hogyan változtatta meg az életünket a járvány. A hívő emberek között milyen elképzelések vannak a vírusról és a vakcináról? Beoltassák-e magukat az emberek vagy sem? Mire készüljenek a családok, a gyülekezetek? https://youtu.be/-vTVsF31DpQ
A Magyarországi Baptista Egyház által készített online kérdőíves kutatás eredményei alapján elmondható, hogy a baptisták komolyan veszik a koronavírus-járványt, amelyet jellemzően veszélyesebbnek tartanak az influenzánál. A válaszadók közel négytizede (38%) biztos benne vagy valószínűsíti, hogy saját maga vagy a háztartásából valaki átesett már a koronavíruson. A válaszadók többsége magának is beadatná a védőoltást, az oltástól idegenkedők jellemzően jobban tartanak az oltástól, mint a megbetegedéstől.
A társadalmunkat és az egész világot foglalkoztató, nemrégiben megjelent Covid–19 vírus védőoltásaival kapcsolatban sok kérdést, segítségkérést kaptunk testvéreinktől, intézményrendszerünkből. Egyházunk elnöksége egyeztetett felkészült egészségügyi-járványügyi szakemberekkel, valamint a felmerült teológiai kérdések miatt teológusokkal, tapasztalt lelkipásztorokkal. Mindezek alapján álláspontunkkal segítséget szeretnénk adni testvéreinknek, a hozzánk tartozó intézményeknek, hogy józanul és felelősségteljesen tudjanak dönteni a...
Egymás megértésére A járványügyi korlátozások – és újabban a vakcina kérdése – a társadalomban erősen átpolitizálódott. Szinte nem lehet úgy megszólalni a témában – még szigorú szakmai ismeret és tudás alapján sem –, hogy az elhangzottakat ne kapcsolják rögtön valamelyik politikai párt véleményéhez, szándékához. Ez minden bizonnyal a gyülekezeti tagok egy részét is befolyásolja,...
A Magyarországi Baptista Egyház gyülekezetei az egyház operatív tanácsának ajánlásai alapján 2020. novembertől elsősorban online módon tartották istentiszteleteiket, maximum 10 fő, elsősorban szolgáló testvér jelenlétével, a járványügyi intézkedések figyelembevétele, betartása mellett. Az egyház Országos Tanácsa 2021. január 26-án tartott ülésén módosította eddigi ajánlását, hangsúlyozva, hogy alapesetben a gyülekezetek által tartott istentiszteleti és egyéb...
Kérjük, hogy az alábbi önkéntes és anonim kérdőív kitöltésével segítse felmérni, hogy a baptista gyülekezetbe járók között milyen mértékű az új típusú koronavírus elleni oltás beadására vonatkozó hajlandóság. A kérdőív kitöltése során személyazonosító adatot nem gyűjtünk, nem kérdezünk, a kitöltés néhány percet vesz igénybe. Együttműködését és segítségét ezúton is köszönjük! Betöltés…
A Magyarországi Baptista Egyház és a Baptista Diakóniai Központ fenntartói határozatai a 2020. december 8-án a Nemzeti Népegészségügyi Központ által jóváhagyott és közzétett, „A szakosított szociális intézményekben élők kapcsolattartására vonatkozó javaslatok” című dokumentumban foglaltakkal összefüggésben A Magyarországi Baptista Egyház és a Baptista Diakóniai Központ a 2020. december 8-án a Nemzeti Népegészségügyi Központ...
A Magyarországi Baptista Egyház operatív tanácsa tegnapi online ülésén áttekintette az egyház hitéleti, szociális és közoktatási területein a COVID–19-járvány aktuális kérdéseit, illetve jelenlegi hatásait. Azt állapítottuk meg, hogy sajnos a járványhelyzetben a megbetegedések számai még nem csökkentek. Ezért az esetleges ünnepi nyitás, illetve könnyítések tekintetében az operatív tanács a gyülekezetek számára újabb állásfoglalást csak a Magyar...
A COVID-járvány szélesedése és egyre súlyosabbá válása, illetve a rendkívüli jogrend bevezetése miatt egyházunkban – több más felekezethez hasonlóan – további szigorító intézkedések bevezetésére van szükség. Ezekkel a lépésekkel igazodni kívánunk az Országgyűlés, a Magyar Kormány és az illetékes szakhatóságok intézkedéseihez, támogatni igyekszünk a társadalom vírus elleni védekezését, és nem utolsósorban védeni a gyülekezetekhez tartozók egészségét,...
2020. november 2-án ismét ülésezett az egyház operatív tanácsa. A járványhelyzet további erősödése több szociális és oktatási intézményben sürgős intézkedéseket követelt. A gyülekezeti alkalmakon a helyes arcmaszk használatának szigorú betartatását kérik mindenkitől, valamint a személyenkénti 1,5 m-es távolságtartást és az – akár a tárgyakon keresztüli – érintkezések kerülését.

„Boldog ünnepeket!”

Az egész karácsonyi történetben az ragadott meg a legjobban, hogy ott, a betlehemi éjszakában a karácsonyi angyal nagy örömet hirdetett az...

A tanár, „aki csak derékig látszik”?

Reggel 7:00, laptopbekapcsolás, enyhe (ön)iróniaként halkan, ébresztő – ráébresztő – jelleggel Emil Ruleztől „A lány, aki...

A kiválasztottak szolgálata

Kedves Kórustagok! Kedves Énekes Testvéreim! Múlnak a napok, múlnak a hetek, mi meg itthon álmodozunk arról, hogy milyen...

A kovász végzi a dolgát

Amikor először összekevered a lisztet, a vizet és a kovászt, látszólag semmi nem történik. Egy ragadós masszát kapsz, amit a kezedről...

Mi okból? Vagy mi célból?

„Mi meg azt gondoltuk, hogy Isten csapása sújtotta és kínozta.” (RÚF) „És mi azt hittük, hogy ostoroztatik, verettetik és...

Meddig tart még?

„Meddig tart ez, Uram? Végképp megfeledkeztél rólam? Meddig rejted el orcádat előlem?” (Zsolt 13,2) Ezt a kérdést gyakran tesszük...

A gyerekeink most a tanítványaink lehetnek

„Te azonban követőjévé lettél az én tanításomnak, életmódomnak, szándékomnak, hitemnek, türelmemnek, szeretetemnek, állhatatosságomnak, üldöztetéseimnek, szenvedéseimnek.” (2Tim 3,10–11) Azoknak a...

Bölcsesség veszélyhelyzetben

Ezekben a nehéz napokban, amikor az egész világot a félelem, a kétségbeesés jellemzi, mikor az emberek szíve tele van kérdésekkel, akkor...

Iránytű a világ zavarai közt

Különös napokat élünk. Korábban elképzelhetetlennek hitt dolgok bontakoznak ki a szemünk előtt: országrészek, sőt országok lezárása, óriási tömegek karanténba helyezése, országos...