Koronavírus hírek, információk
információk

A COVID-járvány szélesedése és egyre súlyosabbá válása, illetve a rendkívüli jogrend bevezetése miatt egyházunkban – több más felekezethez hasonlóan – további szigorító intézkedések bevezetésére van szükség. Ezekkel a lépésekkel igazodni kívánunk az Országgyűlés, a Magyar Kormány és az illetékes szakhatóságok intézkedéseihez, támogatni igyekszünk a társadalom vírus elleni védekezését, és nem utolsósorban védeni a gyülekezetekhez tartozók egészségét,...
2020. november 2-án ismét ülésezett az egyház operatív tanácsa. A járványhelyzet további erősödése több szociális és oktatási intézményben sürgős intézkedéseket követelt. A gyülekezeti alkalmakon a helyes arcmaszk használatának szigorú betartatását kérik mindenkitől, valamint a személyenkénti 1,5 m-es távolságtartást és az – akár a tárgyakon keresztüli – érintkezések kerülését.
„Ügyeljünk arra, hogy egymást szeretetre és jó cselekedetre buzdítsuk.” Zsid. 10,24 Az Egyház Operatív Tanácsa, mérlegelve a COVID-19 járvány terjedésével kapcsolatos aktuális információkat, illetve az érvényben lévő járványügyi intézkedéseket, még nem látja szükségesnek a személyes jelenléttel megvalósított istentiszteletek általános szüneteltetésének kérését, az egyes gyülekezetek vezetőségei dönthetnek úgy, hogy a gyülekezetük vonatkozásában fennálló, egyedi járványügyi kockázatokra való tekintettel átmenetileg szüneteltetik istentiszteleti alkalmaik...
Az egyház járványügyi testülete: operatív tanácsElérhetősége: covid@baptist.hu Az operatív tanácsot az egyház Országos Tanácsa állította fel a járvánnyal kapcsolatos teendők meghatározására. A tanács feladata a gyülekezetek, a baptista fenntartású oktatási és szociális intézmények helyzetének felmérése és annak alapján meghatározni az aktuális feladatokat. Ezeket rendszeresen közzéteszi az egyház honlapján,...
A Covid fertőzés nagyarányú terjedésének következtében egyházunk székházi munkatársai között is vannak a betegségben érintett testvéreink. Kérjük a imádságok mellett a közösség megértését, hogy 2020. november 3-tól kezdve visszavonásig, lehetőség szerint mindenféle ügyintézés elektronikusan vagy telefonon keresztül történhessen. A mindenképpen személyes jelenléttel történő ügyintézésre vonatkozólag kérjük egyeztetni az érintett munkatársainkkal. Urunk áldását és...
A maszk viselete önmagában egy óvintézkedés, mely a megelőzés célját szolgálja. Abban az esetben, ha a maszk használata nem szabályos, nem éri el a célját, és nem nyújt megfelelő védelmet. Fontos és kikerülhetetlen, hogy ne mi magunk döntsük el, hogyan viseljük a maszkot, hanem hallgassuk meg a szakemberek útmutatóit, így nagyobb eséllyel kerülhető el a fertőzés....
Az egyház operatív tanácsa 2020. október 22-én ülésezett ismét. Az oktatási szaktitkár és a szociális módszertani központ vezetője tájékoztatást adott az oktatási és szociális intézmények helyzetéről, majd az operatív tanács megbízottja összegezte a 21 gyülekezetből beérkezett járványügyi tájékoztatást. A gyülekezetek eddig összesen 37 fertőzést (a legutóbbi ülés óta 20 új fertőzést) jelentettek. Ketten vannak lélegeztetőgépen, és...
Az egyház operatív tanácsa – amelyet a járvánnyal kapcsolatos teendők meghatározására hívott életre az egyház Országos Tanácsa – 2020. október 8-i ülésén áttekintette a gyülekezetek, az oktatási és szociális intézmények helyzetét. Mivel az elmúlt hetekben növekedett az országos fertőzöttség, ezért fontosnak látta az operatív tanács, hogy megerősítse a nyár után meghozott szabályozást,...
Július 3-án a Baptista Szeretetszolgálat átadott a Semmelweis Egyetem COVID–19 osztályának 2 db új televíziót és 5 db rádiót, melyeket nagy örömmel fogadtak az érintettek. Az átadáson jelen volt a pulmonológiai klinika igazgatója, prof. dr. Müller Veronika, és a József utcai baptista ápoló testvér, Csapó Sándor is. (BSZ)
video
2020. június 8-án iktatta be a Magyarországi Baptista Egyház dr. Szilágyi Bélát a Baptista Szeretetszolgálat elnöki szolgálatára. A betegsége miatt leköszönő Szenczy Sándor - a Szeretetszolgálat emeritus elnöke - Isten áldását kívánta utódjának, barátjának. Portrébeszélgetés Dr. Szilágyi Bélával, a Baptista Szeretetszolgálat új elnökével. Bemutatjuk a Baptista Szeretetszolgálat új programját, amely komplex segítséget nyújt a munka világába visszatérni kívánók...

A tanár, „aki csak derékig látszik”?

Reggel 7:00, laptopbekapcsolás, enyhe (ön)iróniaként halkan, ébresztő – ráébresztő – jelleggel Emil Ruleztől „A lány, aki...

A kiválasztottak szolgálata

Kedves Kórustagok! Kedves Énekes Testvéreim! Múlnak a napok, múlnak a hetek, mi meg itthon álmodozunk arról, hogy milyen...

A kovász végzi a dolgát

Amikor először összekevered a lisztet, a vizet és a kovászt, látszólag semmi nem történik. Egy ragadós masszát kapsz, amit a kezedről...

Mi okból? Vagy mi célból?

„Mi meg azt gondoltuk, hogy Isten csapása sújtotta és kínozta.” (RÚF) „És mi azt hittük, hogy ostoroztatik, verettetik és...

Meddig tart még?

„Meddig tart ez, Uram? Végképp megfeledkeztél rólam? Meddig rejted el orcádat előlem?” (Zsolt 13,2) Ezt a kérdést gyakran tesszük...

A gyerekeink most a tanítványaink lehetnek

„Te azonban követőjévé lettél az én tanításomnak, életmódomnak, szándékomnak, hitemnek, türelmemnek, szeretetemnek, állhatatosságomnak, üldöztetéseimnek, szenvedéseimnek.” (2Tim 3,10–11) Azoknak a...

Bölcsesség veszélyhelyzetben

Ezekben a nehéz napokban, amikor az egész világot a félelem, a kétségbeesés jellemzi, mikor az emberek szíve tele van kérdésekkel, akkor...

Iránytű a világ zavarai közt

Különös napokat élünk. Korábban elképzelhetetlennek hitt dolgok bontakoznak ki a szemünk előtt: országrészek, sőt országok lezárása, óriási tömegek karanténba helyezése, országos...