Imádkozunk a Covid–19 4. hullámában közösségeinkben megfertőződő beteg testvéreinkért, hozzátartozóikért, az őket segítő egészségügyi szakemberekért! Könyörgünk azért, hogy beteg testvéreink is átélhessék mindenható Urunk megtartó és kegyelmes szeretetét!

A további fertőzések elkerülése érdekében felhívjuk a gyülekezeteinket, illetve azok vezetőségeit, hogy felelősségteljesen hozzanak döntést a közösségek védelme érdekében. Az OT javasolja, hogy a gyülekezetekben vezessék ismét be a maszk viselését és a távolságtartást, illetve kézfertőtlenítést az istentiszteleteken és a nagyobb létszámú közösségi alkalmakon.

Nyomatékosan felkérünk minden testvérünket arra, hogy felelősségteljesen, példamutatóan járjon el saját maga és mások védelme érdekében. Segítségként és iránymutatásként mellékeljük az egyház elnökségének a korábbi felhívását a védőoltásokkal kapcsolatban.

Budapest, 2021. 11. 04.

Álláspontunk a Covid–19-védőoltásokkal kapcsolatban

A társadalmunkat és az egész világot foglalkoztató nemrégiben megjelent Covid–19 vírus védőoltásaival kapcsolatban felmerült kérdésekre sok kérdést, segítségkérést kaptunk testvéreinktől, intézményrendszerünkből. Egyházunk elnöksége egyeztetést folytatott felkészült és alapos egészségügyi-járványügyi szakemberekkel, valamint a felmerült teológiai kérdések miatt teológusokkal, tapasztalt lelkipásztorokkal. Mindezek alapján megfogalmazott álláspontunkkal segítséget szeretnénk adni testvéreinknek, a hozzánk tartozó intézményeknek, hogy józanul és felelősségteljesen tudjanak dönteni a védőoltások felvételéről.

Hívő emberekként Istenben hiszünk és bízunk, ezért ebből következően a különféle gyógyszereket, védőoltásokat csupán eszközként fogadhatjuk a gondviselő Istentől.

Hálásak vagyunk mindenható Urunknak, hogy tudást, képességet adott az embereknek arra, hogy gyógyító, betegségeket megelőző gyógyszereket, köztük védőoltásokat tudjanak feltalálni, kifejleszteni. Azt is megértettük, hogy a Covid–19 vírussal szemben jelenleg nem áll rendelkezésre gyógyszer, csupán az elmúlt időszakban egyre inkább elérhető vakcinák nyújthatnak nagymértékű védelmet.

Bizalmat adunk az illetékes magyar és európai hatóságoknak, hogy a jelenlegi nehéz helyzetben is felelősségteljesen és az emberek hosszú távú szükségeinek megfelelően döntenek, cselekszenek. Imádkozunk értük, hogy betölthessék küldetésüket.

Meggyőződésünk szerint a szeretet parancsának megfelelően a vakcinák felvételével védhetjük magunkat, szeretteinket, közösségünket, társadalmunkat. Megértésünk szerint van személyes felelősségünk a védettség érdekében, nem csupán másoktól kell várnunk a helyzet megoldását.

Bibliai meggyőződésünk, hogy Jézus Krisztus visszajövetele egyre közelebb van, de a szóban forgó vakcináknak nincs közük a Jelenések könyvében említett „fenevad bélyegéhez” (Jel 13,16–18). A védőoltásokat tehát – a sok más védőoltáshoz hasonlóan, amelyeket akár kötelezően, akár szabadon választva korábban már megkaptunk – elsősorban egészségügyi kérdésnek tekintjük, mellyel az emberiség korábbi járványaihoz hasonlóan igyekszünk a mostani veszélyhelyzetet megoldani.

Megértjük az emberek óvatosságát a jelenlegi védőoltásokkal kapcsolatban azok kifejlesztésének és tesztelésének gyorsasága miatt. Azonban látni kell, hogy a mostani vakcinafejlesztések során nagyon komoly előzetes munka és szakmai tudás állt a rendelkezésre, valamint a gyógyszercégek és kormányok összefogása alapján szinte korlátlan anyagi források is segítették a gyorsabb fejlesztéseket. Az is segítséget jelent, hogy az Európában, illetve Magyarországon engedélyezett védőoltások biztonságosságáról és hatásosságáról mára a világszerte folyó oltások alapján sok millió ember tapasztalata is rendelkezésre áll.

Tisztelettel kérünk mindenkit, hogy a hírek, vélemények és érdek vezérelt hatásgyakorlók megnyilvánulásai között törekedjünk a megalapozott, hiteles és józan hírforrásokra támaszkodni. Minden hozzánk érkező információt és hatást igyekezzünk az Isten igéjének és a Szentlélek által formált lelkiismeretes és felelős gondolkodásunk mérlegén megmérni.

Mindezek alapján bátorítjuk testvéreinket, a hozzánk tartozó intézményrendszerben élőket és dolgozókat, hogy józanul és felelősségteljesen mérlegeljék ezt a kérdést, és biztatunk mindenkit, különösen a veszélyeztetetteket, hogy vegyék fel a védőoltásokat.

A Magyarországi Baptista Egyház elnöksége

Budapest, 2021. 01. 28.

Megosztás