Kezdőlap Szerzők Írta Balog Miklós

Balog Miklós

15 CIKKEK 0 HOZZÁSZÓLÁSOK

A Zebedeus fiainak anyja

Van, hogy egy gyermeket először az édesanyjáról ismernek meg. Például: Ez a fiú Bach Jánosné fia. Azután egy idő múlva megfordulhat, és ezt mondják: Ez az asszony Bach János Sebestyén édesanyja....

Jézus gondolatai a bűnről (Lk 15)

Ha az alábbi magyarázatot jobban meg akarjuk érteni, akkor ajánlom újra elolvasni a fent jelzett igeszakaszt, melyben az úgynevezett tékozló fiú példázata, a – talán még a nem hívők számára is...

Nem késlekedik az Úr az ígérettel (2Pt 3,9)

„Nem késlekedik az Úr az ígérettel, amint egyesek gondolják, hanem türelmes hozzátok, mert nem azt akarja, hogy némelyek elvesszenek, hanem azt, hogy mindenki megtérjen.” Oly sokszor olvastam s...

A Szentírás haszna

„A teljes Írás Istentől ihletett és hasznos a tanításra, a feddésre, a megjobbításra, az igazságban való nevelésre, hogy tökéletes legyen az Isten embere, minden jó cselekedetre felkészített.” (2Tim 3,16–17; Károli)

A reformáció igei előzménye és következménye

„Adjatok hálát az Atyának, aki alkalmassá tett titeket arra, hogy a szentek örökségében, a világosságban részesüljetek. Ő szabadított meg minket a sötétség hatalmából, és ő vitt át minket szeretett Fiának országába, akiben...

Boldog szolgálat 2Kor 9,15

Hála legyen az Istennek kimondhatatlan ajándékáért! A hívő ember minden öröme, boldogsága tulajdonképpen abból a nagy örömből fakad, amelyet karácsonykor meghirdetett az ég a földnek (Lk 2,10).

Az első gyülekezet születése

Az első gyülekezet ApCsel 2,37–47Amikor ezt hallották, mintha szíven találták volna őket, és ezt kérdezték Pétertől és a többi apostoltól: Mit tegyünk, testvéreim, férfiak? Péter így válaszolt: Térjetek meg, és keresztelkedjetek...

Pünkösdről mai nyelven

„Hirtelen olyan hang hallatszott az égből, mint amikor erős szél fúj, és betöltötte az egész házat, ahol ültek. Azután lángnyelvek jelentek meg közöttük, és rászálltak mindenkire. Ekkor betöltötte őket a Szent...

István és a mennybemenetel

„István pedig – kegyelemmel és erővel telve – nagy csodákat és jeleket tett a nép között. Megjelentek azonban néhányan a szabadosok, a ciréneiek és az alexandriaiak zsinagógájából, valamint néhányan a kilikiaiak...

Barabbás (Mt 27,15–26)

Ebből a jól ismert történetből egyetlen üzenetet emelek ki: Barabbás azért menekülhetett meg a biztos haláltól, mert Jézus meghalt helyette. Eszembe jutott egy történet, amit gyermekkoromban hallottam, később olvastam...
X